WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розробка програми підприємницької діяльності - Курсова робота

Розробка програми підприємницької діяльності - Курсова робота

Проведемо розрахунок рентабельності виробництва продукції та підприємства, результати зведемо в таблицю 7.2.
Рентабельність п - ва = Пр / Фср + Ос * 100% = 606,56 / 1058,3 + 194,12 * 100 % =48 %
Рентабельність в - ва =Пр / Св. * 100 % = 606,56 / 2961,44 * і00 % =20 %
Таблиця 7.2
Розрахунок рентабельності виробництва продукції І рентабельності підприємства
Найменування показників Позна-чення Один, ним. Числове значення
1 2 3 4
1 .Обсяг виробництва QB шт. 2518
тис.грн. 3568
2. Ціна 1-ці продукції (без ПДВ) Цо грн. 1416,7
3. Затрати на 1 гривню товарної продукції З1грн ТП грн. 0,83
4. Собівартість товарної продукції Св тис.грн. 2961,44
5. Обсяг реалізованої продукції QP тис.грн. 3568
6. Прибуток Пр тис.грн. 606,56
7. Рентабельність виробництва продукції Рв % 20
8. Середньорічна вартість ОВФ Фср тис.грн 1058,3
9. Нормовані оборотні засоби Ос тис.грн. 194,12
] 0. Рентабельність підприємства Рп % 48
Отже, згідно проведених розрахунків рентабельність виробництва продукції становить 20 %, у той час, як рентабельність підприємства 48 %
Розділ 8
Критичний і прогнозований обсяг виробництва.
З метою скорочення витрат і економії ресурсів на будь-якому виробництві спеціалістами розробляються норми витрат усіх видів ресурсів: сировини, основних і допоміжних матеріалів, енергії трудових ресурсів. Це сприяє дотриманню технологічних параметрів виробництва та підвищенню якості продукції, а також раціонального використання всіх ресурсів. Установлення нормативів витрат на продукції дає можливість гранично обмежити їх, не допускаючи перевитрат. Це забезпечує режим жорстокої економії і безперечно конкурентоспроможності підприємства. Таким чином, у процесі розробки планових завдань встановлюються граничнодопустимі загальні витрати в виробничих підрозділах і в цілому по підприємству (кошторис) та на одиницю продукції.
Як правило, на кожному підприємстві обчислюються загальні витрати і, зокрема, на кожний вид продукції, що випускається. Це дає можливість здійснювати ефективний контроль за витрачанням ресурсів. Особливо це важливо для визначення критичного обсягу виробництва точки беззбитковості як всієї продукції, так і її окремих видів та асортименту.
Підприємець має знати, який рівень обсягу виробництва забезпечує йому беззбитковість і рентабельність. Розмежування витрат на змінні і постійні дає змогу оперативно обчислювати кошториси для різних варіантів обсягу виробництва, графічно знайти точку беззбитковості й сектори збитків і прибутків.
На підставі зв'язку з обсягом виробництва витрат поділяють на постійні та змінні. Постійні витрати є функцією часу, а не обсягу продукції. їхня загальна сума не залежить від кількості виготовленої продукції. До постійних належать витрати на утримання та експлуатацію будівель і споруд, організацію виробництва, управління.
Змінні витрати - це витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції. У свою чергу , їх можна розділити на пропорційні та непропорційні.
Маржинальний дохід характеризує обсяг виручки від продажу продукції за мінусом змінних витрат. Він включає власне прибуток і постійні витрати. Отже, такий прибуток за величиною збігатиметься з валовим прибутком, коли калькулювання здійснюватиметься лише за змінними витратами.
Критичний обсяг виробництва обчислюється за формулою:
(QKp) = FC/Мд (8.1)
Маржинальний дохід характеризує величину виторгу від пролажу продукції за мінусом змінних витрат. Отже, такий прибуток за величиною збігатиметься з валовим прибутком, визначається за формулою:
Маржинальний дохід =Ціна1-ці - Сзмін.витр. на 1-цю (8.2)
Прогнозований обсяг виробництва обчислюється за формулою:
(Qпр)=FC + lIp'/Мд (8.3)
Таблиця 8.1
Розрахунок критичного прогнозованого обсягу продукції
Показники Одиниці вимірювання Числове значення
1 2 3
1. Обсяг виробництва: шт. 24233
тис. грн. 3312
2. Постійні витрати, в т.ч.: тис. грн. 727,47
а) витрати на устаткування 336,95
б) загально виробничі витрати 269,56
в) адміністративні витрати 120,96
3. Ціна за 1-цю продукції грн. 136,67
4. Змінні витрати на 1-цю продукції, в т. ч.
грн. 94,9
а) основна і додаткова з/ п 28,08
б) сировина І матеріали за "-" відходи 43,14
в) паливо і електроенергія 7,19
г) нарахування на з/ п 10,53
д) витрати на збут 5,96'
5. Маржинальний дохід грн. 41,77
6. Коефіцієнт маржинального догоду коеф. 0,31
7. Запас міцності % 28
8. Критичний обсяг виробництва шт. 17416
грн. 2380244,72
9. Прогнозований прибуток тис. грн. 546,8
10. Прогнозований обсяг виробництва шт. 30506
Постійні витрати = витрати на устаткування + загально виробничі витрати + адміністративні витрати = 336,95 + 269,56 + 120,96 - 727,47(тис. грн.)
Змінні витрати на одиницю продукції = основна і додаткова з/ п + сировина і матеріали за "-" відходи + паливо і електроенергія +нарахування на з/ п + витрати на збуту = 28,08 + 43,14 + 7,19 + 10,53 + 5,96 = 94,9(грн.)
Маржинальний дохід =Ціна1-ці - СЗМІН.ВИТР.на 1-цю = 136,67 - 94,9 - 41,77(грн.)
Коефіцієнт м. д. = Мд / Ціна1-ці = 41,77 / 136,67 *=0,31
Запас міцності = QB (шт) - Qкк /Qв ( шт ) * 100 % =24233 - 17416 / 24233 * 100% = 28%
Критичний обсяг виробництва( Qкр) = FC / Мд = 727470 / 41.77=17416(шт.)
Критичний обсяг виробництва(Qкр) =17416* 136,67 =2380244,72 (грн..)
Підприємство планує збільшити плановий прибуток на 50 тис. грн..
Прогнозований прибуток = 496,8 + 50 = 546,8(тис. грн.)
Прогнозований обсяг виробництва (Qnp) =FC + Пр' / Мд = 727470 + 546800 / 41,77 = 30506(шт.)
Як бачимо, маржинальний дохід становить 41,77 грн. з кожного готового виробу. Для покриття постійних витрат необхідно виготовити продукції в кількості 17416 шт. , це дасть змогу підприємству покрити свої постійні витрати і вий ти на точку беззбитковості. Даний об'єм є критичним при таких цінах для підприємства.
Проте згідно виробничої програми обсяг виробництва становить 24233столів. Тобто, підприємство не тільки покриває постійні витрати, але і має 28 % запасу міцності, щоє позитивною тенденцією. Підприємству необхідно знизити собівартість продукції, тобто витрати на одну гривню, при цьому збільшується маржинальний дохід, зростає запас міцності, знижується величина критичного об'єму випуску продукції і, природно зростає прибуток.
Розділ 9
Оцінка фінансового стану підприємства
При функціонуванні підприємства відбувається безперервний круги обіг коштів, який здійснюєтеся у вигляді витрат ресурсів і одержання до ходів, їх розподілу й використання. При цьому визначаються джерела-коштів, напрямки та форми фінансування, оптимізується структура капіталу, проводяться розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції,

 
 

Цікаве

Загрузка...