WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розробка програми підприємницької діяльності - Курсова робота

Розробка програми підприємницької діяльності - Курсова робота

витрат, що включають кілька елементів), які відрізняються за їх функціональною роллю у виробничому процесі.
За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат вони поділяються на змінні та постійні.
До змінних належать витрати, абсолютна величина яких зростає із збільшенням обсягу випуску продукції і зменшується із його зниженням.
Змінні витрати включають витрати на сировину та матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, технологічне паливо й енергію, на оплату праці працівникам, зайнятим виробництвом продукції (виконанням робіт, наданням послуг), з відрахуваннями на соціальні заходи, а також інші витрати.
Постійні - це витрати, абсолютна величина яких із збільшенням (зменшенням) обсягу випуску продукції істотно не змінюється.
До постійних належать витрати, пов'язані з обслуговуванням і управлінням виробничою діяльністю цехів, а також витрати на забезпечення господарських потреб виробництва.
За календарними періодами витрати на виробництво поділяються на поточні, довгострокові та одноразові.
Поточні - це постійні, звичайні витрати або витрати, у яких періодичність менша ніж місяць.
Довгострокові витрати - це витрати, пов'язані з виконанням довгострокового договору (контракту), тобто контракту, який не планується вирішити раніше, ніж через 9 місяців із моменту здійснення перших витрат або отримання авансу (передоплати).
Одноразові, тобто однократні витрати, або витрати, які здійснюють її один раз (із періодичністю більш ніж місяць) і спрямовуються на забезпечення процесу виробництва протягом тривалого часу.
За доцільністю витрачання витрати поділяються на продуктивні та непродуктивні.
Продуктивні - витрати, передбачені технологією та організацією виробництва.
Непродуктивні - не обов'язкові витрати, що виникають у результаті повних недоліків організації виробництва, порушення технології тощо.
За визначенням відношення до собівартості продукції розрізняють витрати на продукцію та витрати періоду.
Витрати на продукцію - це витрати, пов'язані з виробництвом. У виробничій сфері до таких витрат належать усі витрати (матеріали, зарплата, амортизація основних засобів тощо), пов'язані з функцією виробництва продукції.
Витрати на виробництво продукції створюють виробничу собівартість продукції (робіт, послуг).
Виробнича собівартість - це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на виробництво продукції, виконані роботи та послуги.
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) входять:
o прямі матеріальні витрати;
o прямі витрати на оплату праці;
o інші прямі витрати;
o змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.
До складу прямих матеріальних витрат входить вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу виготовлюваної продукції, що виробляється, і які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.
До складу прямих витрат на оплату праці входять заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим виробництвом продукції (виконанням робіт), які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.
До складу інших прямих витрат входять всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація тощо.
До складу загальновиробничих витрат входять виробничі накладні витрати на організацію виробництва й управління структурними підрозділами основного і допоміжного виробництва, а також витрати на утримання та експлуатацію устаткування загальновиробничого призначення. Показником прибутковості є також рентабельність.
Рентабельність - це відносний показник, що характеризує рівень ефективності (доходності) роботи підприємства. Розрізняють:
1 .Рентабельність окремих видів продукції.
2. Рентабельність продукції характеризує ефективність витрат на її виробництво і збут і обчислюється. 3.Рентабельність виробництва, яка може бути загальною і розрахунковою.
Границі рентабельності не встановлюються, а основними факторами підвищення рентабельності можуть бути:
а) при оцінці рентабельності виробництва: ріст прибутку; зменшення вартості основних виробничих фондів та залишків нормованих оборотних засобів;
б) при оцінці рентабельності окремих видів продукції: зниження собівартості виробів.
Складемо калькуляцію витрат на виробництво.
Таблиця 7.1
Затрати на виробництво продукції
Статті витрат На
1-цю
виробу,
грн.-коп. На річну програму, тис .гри.
1. Сировина і матеріали 52,28 1166
2. Відходи 5,23 116,6
З.Сировина і матеріали за *-* відходи 47,05 1049,4
4. Паливо і електроенергія 7,84 174,9
5. Основна і додаткова заробітна плата (ОДЗП) 32,63 727,8
6. Нарахування на заробітну плату 12,23 272,9
7. Витрати на утримання й експлуатацію устаткування (ВУЕУ) 16,31 363,9
8. Загальновиробничі витрати (ЗВВ) і 3,05 291,12
9. Адміністративні витрати (АВ) 5.75 128,4
10. Виробнича собівартість 134,9 3008,42
11. Витрати на збут (ВЗ) 6,74 150,42
12. Повна (комерційна) собівартість 141,65 3158,84
13. Норматив нагромадження 18,34 409,16
14. Відпускна(собівартість) ціна 1416,7 31592,41
15. ПДВ 283,3 6317,59
16. Ціна з ВДВ 1700 37910
Відходи:
1166*0,1 = 116,6 (тис.грн.)
Сировина і матеріали за " - " відходи:
1166 - 116,6 - 1049,4 (тис.грн.)
Паливо і електроенергія (15 % вартості сировини і матеріали):
1166 * 0,15 - 174,9 (тис.грн.)
Основна і додаткова заробітна плата:
136 *446 * 12 - 727,8(тис.грн)
Нарахування на заробітну плату 37,5 % :
727,8 * 0,375 = 272,9 (тис.грн)
Витрати на утримання й експлуатацію устаткування, 50 % ОДЗП: 727,8 * 0,5 - 363,9 (тис гри.)
Загальновиробничі витрати, 40 % ОДЗП:
727,8 * 0,4 = 291,12 (тис. грн.)
Адміністративні витрати = кількість адмін. персоналу * середня зарплата *
кількість місяців ;
Адміністративні витрати == 24 *446 * 12 * = 128,4(тис. грн.)
Виробнича собівартість:
1049,4 + 174,9 + 727,8 + 272,9 + 363,9 + 291,12 + 128,4 = 3008,42(тис. грн.)
Витрати на збут 5 %виробничої собівартості:
3008,42 *0,05 = 150,42(тис. грн.)
Повна (комерційна) собівартість = виробнича собівартість + витрати на збут
Повна с/в = 3008,42 + 150,42 =3158,84 (тис. грн.)
Норматив нагромадження = відпускна с/в - комерційна с/в
Норматив нагромадження = 3568 - 3158,84 =409,16(тис. грн.)
3158,84-100%
409,16-X
409,16* 100% /3158,84 =12,9%
ПДВ:
3568 * 0,20 - 713.6(тис. грн.)
Собівартість = QB * 31грн ТП - 3568 * 0,83 = 2961,44(тис. грн.)
Згідно проведених розрахунків повна собівартість продукції становить 3008,42 тис. грн., в той час як запланована 2961,44 тис. грн..

 
 

Цікаве

Загрузка...