WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розробка програми підприємницької діяльності - Курсова робота

Розробка програми підприємницької діяльності - Курсова робота

оберненим коефіцієнту оборотності, є коефіцієнт завантаження оборотних коштів. Він показує, скільки оборотних коштів припадає на одну грошову одиницю реалізованої продукції за певний період.
Тривалість одного обороту (швидкість обороту) оборотних коштів визначається як співвідношення кількості днів у розрахунковому періоді і коефіцієнта оборотності за той же період.
У результаті прискорення оборотності оборотних коштів відбувається процес вивільнення їх з обороту, а при сповільненні -- в оборот залучаються додаткові кошти. Вивільнення оборотних коштів може бути абсолютним і відносним.
Абсолютне вивільнення оборотних коштів відображає пряме зменшення залишків оборотних коштів порівняно з їхнім нормативом (або із залишками попереднього періоду).
Відносне вивільнення оборотних коштів з обороту відображає::
o стабільність оборотних коштів при зростанні обсягів реалізації продукції;
o зростання залишків оборотних коштів при випереджаючих темпах зростання обсягів реалізованої продукції
Ефективне використання оборотних коштів дає змогу підприємству зекономити значні суми грошових коштів, збільшити обсяги виробництва та реалізації продукції без додаткових фінансових ресурсів. Ефективне використання оборотних коштів характеризується такими показниками:
Коефіцієнт обертання показує кількість обертів які здійснюють оборотні за певний період.
Коб = Qc / Ос (6.1)
Тривалість одного обороту:
Тоб = Т / Коб (6.2)
Коефіцієнт завантаження:
Кзав = Ос / Qc (6.3)
Середньорічна вартість оборотних засобів:
Ос = Оп + Ок /2 + і=2 п *Оі (6,4)
12
Абсолютне вивільнення:
Ос = Оф - Опл (6.5)
Відносне вивільнення:
% Ос - Оф - Оф / Qпл * Опл (6.6)
Таблиця 6.1.
Оборотні засоби виробництва
Найменування показників Позначення Одиниці вимірювання Числове значення
1.Реалізована продукція за собівартістю QB(C/B) тис. грн. 2961,44
2. Затрати на 1 гривню товарної продукції Зігрн.ТП грн. 0,83
3. Норматив оборотних фондів, в т.ч.: Нм дні 128
а) металічні вироби дні 25
б) лако-фарбувальні дні 24
в) дерево дні 20
г) шурупи дні 22
є) елетроди дні 22
є) готової продукції дні 15
4.Нормовані оборотні засоби, вт.ч.: Ос тис. грн. 194,12
а)металічні вироби тис. грн. 21,63
б) лако-фарбувальні тис. грн. 3,33
в)дерево тис. грн. 36,36
г) шурупи тис.грн 6,11
є) електроди тис.грн 3,05
є) готова продукція тис. грн. 123,64
5.Коефіцієнт обертання Коб обороти 18,38
б. Тривалість одного Обороту Тоб дні 19
7. Тривалість одного обороту після зниження на 5 днів Т' об дні 14
8. Коефіцієнт обертання після зниження тривалості обертання на 5 днів К' об обороти 25,7
9. Можливе вивільнення
оборотних
засобів при зменшенні
одного обороту на 5днів Ос тис. грн. -78,8
10.Збільшення випуску продукції при повному використанні оборотних засобів і зниженні тривалості обороту QB тис. три..
2027,44
11 .Економічний ефект зростання прибутку Пр тис. грн. 344,66
QВ(С/В) = QВ * З 1 ГРН ТП
QВ(С/В) = 3568 *0,83 - 2961,44 (тис. грн..)
Ос метал.вироби = вартість метал, вироби * к-сть днів / 360 = 311,44* 25 / 360 -
21,63(тис.грн)
Ос лако-фарб. = вартість лако-фарб. * к-сть днів / 360 =50 * 24 / 360 = 3,33(тис.грн)
Ос дерево = дерево * к-сть днів / 360 = 654,56 * 20 /360 = 36,36(тис.грн)
О шурупи = шурупи * к-сть / 360 = 100 * 22 /360 =6,11(тис.грн)
О електроди = електроди * к-сть/ 360 = 50 * 22/ 360 = 3,05(тис.грн)
Ос ТП = вартість ГП * к-сть днів /360 = 2961,44 * 15 / 360 = 123,64(тис.грн)
О с = Ос метал. + Ос лако-фарб. + О дерево. + О шурупи + О елекгроди + О с ГП
Ос = 21,63+ 3,33+36,36+6,11 +3,05 + 123,64= 194,12(тис.грн)
Коб = 3568 /194,12 = 18,38
Тоб = 360/1'8,38=19(днів)
Тоб =19~5 = 14(днів)
Коб = Т/Тоб = 360/14=25,7
QC = Qc - Qc - Коб * Ос - Qc = 25,7* 194,12 - 2961,44 - 2027,44(тис. грн.)
Пр = QC( 1 ~31грн ТП) = 2027,44 * (1 - 0,83 ) = 2027,44* 0,17 = 344,66(тис.грн) Ос =2961,44 /25,7 - 194,12 - - 78,8(тис.грн)
При зменшенні обороту оборотних засобів на 5 днів, коефіцієнт обертання становить 14, тобто за даний період оборотні засоби зроблять 25,7 оборотів. В результаті відбудеться додаткове вивільнення 78,8 тис.грн., що призведе до збільшення обсягів виробництва. Економічний ефект становитиме 344,6 тис.грн. прибутку.
Чим швидше обертаються оборотні засоби, тим менше їх потрібно для забезпечення діяльності підприємства, а це означає, що вивільнена частина їх може бути використана на інші потреби.
Розділ 7
Затрати на виробництво продукції
Витратами визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємств (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або поділу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно визначені.
За місцем виникнення витрати на виробництво групуються за виробництвами, цехами, дільницями, технологічними переділами, службами і іншими адміністративно відокремленими структурними підрозділами виробництва.
За єдністю складу витрати поділяються на одноелементні та комплексні. Одноелементні - складаються з одного елементу витрат, комплексні - з кількох економічних елементів.
Зо видами витрати класифікуються за економічними елементами та за статтями калькуляції.
Під економічними елементами витрат слід розуміти сукупність економічно однорідних витрат в грошовому виразі за їх видами (це групування дає змогу відповісти на питання, що витрачено на даний об'єкт).
Статті калькуляції "показують" як формуються ці витрати для визначення собівартості продукції - одні витрати показуються за їх видами (елементами), інші - за комплексними статтями (включають декілька елементів). При цьому один елемент витрат може бути присутнім у кількох статтях калькуляції.
За способами перенесення вартості на продукцію витрати поділяються на прямі та непрямі.
Прямі - це витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до певного об'єкта витрат економічно можливим шляхом.
До прямих витрат належатьвитрати, пов'язані з виробництвом окремого виду продукції (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці тощо), які можуть бути безпосередньо включені до її собівартості.
Непрямі витрати - витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до певного об'єкта витрат економічно можливим шляхом.
До непрямих витрат належать витрати, пов'язані з виробництвом кількох видів продукції (загальновиробничі), що входять до виробничої собівартості за допомогою спеціальних методів. Непрямі витрати утворюють комплексні статті калькуляції (тобто складаються з

 
 

Цікаве

Загрузка...