WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розробка програми підприємницької діяльності - Курсова робота

Розробка програми підприємницької діяльності - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
Розробка програми підприємницької діяльності
промислового підприємства
Зміст
Вступ
Розділ 1. Підприємство. Його суть, правові основи і коротка характеристика його діяльності. Конкурентне середовище. Реклама .................................... ст. 1
Розділ 2. Виробнича потужність і розробка виробничої програми у вартісних і кількісних показниках. Оцінка використання потужності......................... ст. 4
Розділ 3. Основні засоби виробництва. Розрахунок
показників стану, руху і використання.............................................................ст. 13
Розділ 4. Матеріально-технічне забезпечення виробництва продукції …….ст. 19
Розділ 5. Персонал підприємства. Продуктивність,
організація праці і заробітної плати...................................................................ст. 24
Розділ 6. Оборотні засоби виробництва. Розрахунок оборотних
коштів................................................................................................................... ст. 30
Розділ 7. Затрати на виробництво продукції. Складання
калькуляції вартості одиниці продукції. Рентабельність виробництва продукції...............................................................................................................ст. 35
Розділ 8. Критичний і прогнозований обсяг виробництва............................. ст. 41
Розділ 9. Оцінка фінансового стану підприємства..........................................ст. 44
Розділ 10. Відносини з бюджетом..................................................................... ст. 47
Розділ 11. Результати реалізації продукції і забезпеченість коштами, матеріально-сировинними ресурсами і проведення інноваційної діяльності..............................................................................................................ст. 49
Висновок
Список використаної літератури
Вступ.
Глибоке вивчення економіки підприємства має велике значення для формування спеціаліста взагалі, а тим більше для формування спеціаліста економічних служб і сфери управління.
Без знань економіки не можна зрозуміти сутності соціально-економічного розвитку, їх мети і шляхів забезпечення зростання ефективності підприємницької діяльності.
Питання розвитку національної економіки України переходить від командно-адміністративної системи управління до ринкових економічних відносин, а історичний досвід суспільного розвитку стверджує, що в усіх випадках перемагає та соціально-економічна формація, яка забезпечує соціально вищий рівень життя суспільства порівняно з попереднім який вона міняє. Зрозуміло , спожити можна лише те, що виготовлено. Ось чому перевагу потрібно надавати організації, управлінню і розвитку виробництва, розвитку національної економіки України.
В даній роботі буде розглядатись робота підприємства " Основа". Це підприємство спеціалізується на виробництві лавок-столів. Для виробництва даного продукту ми використовуємо ДСП, метал, шурупи, лако-фарбувальні матеріали. Ці ресурси підприємство отримує від інших підприємств-виробників. В перспективі підприємство планує збільшити осяг та асортимент продукції, що позволить збільшити прибуток. З підприємством "Основа" конкурує ряд інших великих та малих підприємств-виробників даної продукції. Отже, потрібно покращувати якість товару, що пропонує ринок. Підприємство рекламується в засобах масової інформації регіону.
Розділ 1
Підприємство. Його суть. Правові основи і коротка характеристика його діяльності Конкурентне середовище.
Реклама
Основною виробничо-господарською ланкою економіки України є підприємство. Згідно з Господарським кодексом України підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних і особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної та іншої господарської діяльності.
Підприємства, якщо законом не встановлено іншого, діють на підставі статуту і можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.
Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом і не має у своєму складі інших юридичних осіб.
Залежно від форм власності в Україні можуть діяти підприємства таких видів:
o приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);
o підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності);
o комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;
o державне підприємство, що діє на основі державної власності;
o підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм власності).
Підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).
Функції, права та обов'язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, виз-наченому статутом підприємства або іншими установчими документами.
Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис, а також має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на підставі положення про них, затвердженого підприємством. Вони можуть відкривати рахунки в установах банків відповідно до законодавства України.
Основним змістом діяльності кожного промислового підприємства є виробничий процес.
Виробничий процес - це сукупність взаємопов'язаних основних, допоміжних та обслуговуючих процесів, у результаті яких вихідні матеріали й напівфабрикати перетворюються в готову продукцію.
Виробничі процеси на підприємстві здійснюються у відповідних підрозділах, склад яких характеризує виробничу структуру підприємства.
Виробнича структура підприємства характеризує кількісне співвідношення і розміри внутрішніх структурних підрозділів підприємства, а також механізм їх взаємозв'язку.
Діяльність підприємства спирається на Правові основи, які викладені в Господарському кодексі України, Законах України "Про власність", "Про іноземні інвестиції", "Про господарські товариства" та інші чинні на території Українизаконодавчі акти.
Однією з головних

 
 

Цікаве

Загрузка...