WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шляхи підвищення прибутку і рентабельності підприємства (Райффайзен Банк Аваль) - Курсова робота

Шляхи підвищення прибутку і рентабельності підприємства (Райффайзен Банк Аваль) - Курсова робота

оцінки ефективності діяльності підприємств є показники прибутковості або рентабельності. Коефіцієнт рентабельності характеризує рівень прибутковості діяльності підприємства в цілому, його окремих складових або продукції і визначення як відношення одержаного підприємством балансового або чистого прибутку за аналізований період до величини вкладених, затрачених ресурсів, або до обсягу реалізованої продукції.
Коефіцієнт рентабельності всього капіталу показує величину балансового або чистого прибутку, одержаного протягом аналізованого періоду, з кожної гривни загальної вартості майна і може бути розрахований за формулою:
Кр = Балансовий (чистий ) прибуток * 100 %
Вартість майна
Коефіцієнт рентабельності власних засобів підприємства характеризує ефективність використання власних засобів і визначає частку балансового або чистого прибутку, що припадає на кожну гривну засобів підприємства:
Кр.вз = Балансовий ( чистий ) прибуток * 100 %
Власні засоби
Для ефективності господарювання найбільш поширеними і зрозумілими є показники рентабельності або прибутковості . слід розрізняти рентабельність капіталу або основних фондів і продукції. Рентабельність капіталу визначається як відношення величини прибутку до вартості капіталу. При розрахунку рентабельності продукції визначається відношенням прибутку від реалізації одиниці товару до собівартості її виготовлення.
4. Оцінка резервів підвищення прибутку та рентабельності підприємства.
Прибуток і рентабельність як основні показники фінансових результатів не можуть повністю характеризувати фінансовий стан підприємства і можливі тенденції його зміни. Останній істотно залежить від певних фінансових пропорцій, які аналізуються за даними балансу - підсумкового систематичного документу про наявність і використання коштів на певну дату (кінець року).
Оскільки структура балансу наших підприємств поступово змінюється у напрямку адаптації.
Для характеристики ефективності використання ресурсів використовують показники рентабельності. Рентабельність характеризує результативність діяльності підприємства. Рентабельність теж буває декількох видів; загальна, продукції, рентабельність власного капіталу тощо. Для підвищення ефективності роботи підприємства використовують планування величини прибутку та рентабельності.
З метою забезпечення економічних умов стійкого функціонування комерційних банків, "останній", сам контролює показники рентабельності та продуктивності. В нашому випадку, дослідження проводились на показниках комерційного банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", який займає передові позиції на ринку.
Основними напрямками діяльності банку є: депозитарій, іпотечне кредитування, карткові кредити, залучення коштів на поточні рахунки. Дані показника являються ключовими в дослідженні резерву та рентабельності комерційної установи.
З року в рік банк удосконалює свої напрямки діяльності та все більше кидає сили на задоволення потреб населення, якісного обслуговування, та якомога більшого залучення клієнтської бази. Про це свідчить і той факт, що в 2005 році банк приєднався до австрійської банківської групи Райффайзен, це було перше серйозне влиття іноземного капіталу в українські банки.
Щороку банк ставить перед собою певні цілі та плани, які треба досягнути в поточному році. Період вивчення показників 2006-2007 рр. Мною проаналізовано активи по кредитуванню фізичних осіб одного з відділень ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Коломия.
Показники активів:
1). 01.01.2006р.- 7 813,00 тис. грн.
2). 01.01.2007р.- 13 618,00 тис. грн.
3). 01.01.2008 р.- 22 785,00 тис. грн.
Як ми бачимо по отриманих даних, з року в рік відбувається ріст активів в межах 57,4-60,0 % по відношенню минулого до попереднього періоду. Щодо нарощення приросту кредитного портфелю, то його виконання на кінець року становить 100 %, і це показники тільки одного відділення.
В 2006-2007 році, це передове відділення по нарощенні кредитного портфелю та якості обслуговування, про що свідчить відзнака грамотою голови правління банку.
Висновки і пропозиції:
Усвідомлюючи свою місію і високу соціальну відповідальність, банк заявляє про свої пріоритети:
підтримка зусиль державних органів і організацій, направлених на соціально-політичну стабілізацію в країні, створення і
розвиток цивілізованих ринкових відносин;
надання сприяння суспільним рухам, творчим групам і окремим особам в їх прагненні зберегти і примножити оборонний, економічний, культурний потенціал України;
послідовний і неухильний розвиток партнерських відносин з клієнтами на базі безумовного виконання взаємних зобов'язань, високої якості пропонованого банківського продукту, пошани і взаємного довір'я;
створення сприятливих умов для професійної кар'єри співробітників банку, розвитку їх особового потенціалу, зростання матеріального добробуту;
висока культура роботи з клієнтами, технологічність, прихильність нормам чинного законодавства.
Стратегічна мета "Райффайзен Банк Аваль".
Наша мета - стати кращим в країні фінансовим інститутом. В прагненні досягти цю мету ми вважаємо себе відповідальним перед:
Акціонерами, що ввірили нам в управління капітал;
Клієнтами, які доручили нам управляти їх справами;
Співробітниками банку, що довірили нам свою життєву перспективу;
Державою, в якій ми працюємо і суспільством, якому ми служимо.
Пропозиції:
Необхідність поліпшення ефективності управління, підвищення прибутковості праці, ефективності виробництва, конкурентоспроможності підприємства вимагає проведення реструктуризації підприємства. Реструктуризація в широкому розумінні передбачає комплексність змін, а не зміну тільки однієї сфери функціонування; є постійним інструментом управління, а не реалізації одноразової цілі; може охоплювати майнові перетворення вона може бути спрямована на зміну; підлягає модифікації та коригуванню в ході реалізації. Вона може бути спрямована на зміну майна, структури виробничої програми, структури залученого капіталу, активів, доходів та витрат, структури персоналу, інформації або інших структур.
Література.
1. Кулішов В.В. економіка підприємства; теорія і практика; Навчальний посібник. -К.: Ніка - центр, 2002.- 29с.0
2. Економіка підприємства: Навч. - метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни./ Г.О. Швидаменко, С. Ф. Подкропивний, С.М. Клименко та ін. - К.: КНЕУ,2000,
3. Бойчин І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємства. -
4. Львів: В- во "Сполом", - 1998.
5. Економіка підприємства: Навч. Посібник / А.В. Шевага,
6. Т.М. Нахаба та ін. За ред. А.В. Шенеди. - К.: Знання - Прес,
7. 2001
8. Фінанси підприємств.: підручник за ред.. А.М. Поддєрогіна,
9. 3-тє. Вид. - К.: КНЕУ,2000.
10. Загальні положення " Райффайзен банк Аваль ".
11. Листи голови правління В. Лавренчука, - 2008 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...