WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шляхи підвищення прибутку і рентабельності підприємства (Райффайзен Банк Аваль) - Курсова робота

Шляхи підвищення прибутку і рентабельності підприємства (Райффайзен Банк Аваль) - Курсова робота

є основним бухгалтерським рівнянням. Класифікація ресурсів як активів здійснюється за нормативними розділами і статтями активу балансу. Основною класифікацією є поділ на оборотні й необоротні оборотними активами є грошові кошти та їх еквівалент, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Всі, активи, що не є оборотними належать до необоротних.
1.3 Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства.
Основу планів становлять договори, укладені із споживачами ( покупцями) продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально технічних ресурсів .
- Матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих угод (контрактів) або через товарні біржі та інші посередницькі організації України.
- Перелік інформаційних ресурсів у сфері витрат, які становлять комерційну таємницю.
Під комерційною таємницею підприємства мають на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управління, фінансами та іншою діяльністю, що не є державною таємницею, розголошення ( передача, витік ) яких може завдати шкоди його інтересам.
Як ми вже говорили, будь-які банківські організації повинні починати свій бізнес з питань: хто наші покупці; де вони; що
вони вважають цінністю. Банк, як і будь-який фінансовий інститут, визначається його внеском, тим що він вносить в суспільне благо, все інше - це зусилля, а не результати. Дохід приходить від покупця, клієнта, все інше - витрати. Звичайно питання, в чому полягає наш бізнес, задають, коли починаються неприємності. Тоді правильна відповідь може творити дива. Але чекати неприємностей - це, звичайно, безвідповідально. Питання повинне задаватися при народженні будь-якого банку і особливо коли він має намір рости. А головне, питання повинне задаватися на вершині успіху.
Річ у тому, що успіх, особливо великий успіх, завжди примушує старіти ті самі методи, за допомогою яких він досягнутий. Ситуація
на ринку, у фінансовій сфері різко міняється. Успіх створює власні, абсолютно нові проблеми. Нелегко на вершині успіху запитати себе: в чому полягає наш бізнес? Всі думають, що відповідь настільки очевидна, що не
заслуговує обговорення.
Техніко -технологічна база підприємства-система сукупність найактивніших елементів виробництва, яка визначає технологічний спосіб одержання продукції9 виконання робіт, надання послуг), що здійснюється за допомогою машинної техніки (устаткування, приладів, апаратів), різноманітних транспортних засобів, організованих у технологічні системи виробничих підрозділів і підприємства в цілому.
Техніко-технологічна база включає такі сторони виробництва, як технологічну та технічну.
Технологічна складова характеризує технологічні процеси і містить:
* операції з видобутку, обробки, переміщення, складання, контроль та інших складових частин виробничого процесу;
* сукупність способів прийомів переробки ресурсів та одержання готової продукції;
* комплекс технологічної документації загального і спеціального призначення.
Технічна складова містить:
* енергетичну базу ;
* виробничі машини й устаткування та транспортні засоби;
* технічну базу інформаційних процесів;
Процес економічного управління технічним розвитком підприємством включає такі основні етапи:
- встановлення цілей - визначення та ранжування пріоритетів;
- підготовчий - аналіз виробничих умов, підготовка прогнозної інформації;
- прогнозування ( планування ) робіт - узгодження вибраних і прийнятих рішень, їх інтегрування в єдиний комплекс заходів у межах програми технічного розвитку підприємства на найближчу та віддалену перспективу;
- супроводження організації програм - контроль за виконанням передбачених програмою заходів, проведення необхідного коригування програм.
До основних показників також належить інформація
Забезпечення підприємства ресурсами (тобто інформацією): Будь-яка банківська установа, якою би воно не була за профілем діяльності і розмірами, зайнята збором, зберіганням, аналізом і використовуванням інформації. Інформаційне забезпечення служить важливою умовою існування банку в ринкових відносинах.
Від повноти і достовірності інформації залежить правильна орієнтація банку у відносинах з своїми партнерами і клієнтами,
вибір напрямів використовування фінансово-кредитних ресурсів. І навпроти, брак інформації її невірогідність і запізнювання ведуть до помилкових дій, збитку і навіть фінансового краху. Практика дає немало тому прикладів.
Тому організація роботи будь-якого банку включає як важливий елемент наладку його інформаційного забезпечення. Справа ця
вельми складна, оскільки йдеться не про механічне накопичення масивів інформації і їх довільне використовування а про строгі правила і розпорядки роботи з інформацією. Їх призначення двояко - охопити всі сторони роботи банку як цілісної структури і одночасно забезпечити кожне робоче місце службовця необхідної йому інформацією. Спроби збирати поспішно яку-небудь інформацію успіху не приносять.
Банкірам слід перш за все керуватися основними правилами інформаційної діяльності, корисними для кожного банку.
Ось основний їх перелік.
- Інформація, збирана і використовується в банку, повинна відповідати його статуту і тим задачам, які покликаний виконувати даний банк. Іншими словами, не хаотичний а строго змістовний відбір інформації сприяє ефективній його діяльності.
- Повнота інформації означає збір, аналіз і систематизацію по різних напрямах: про клієнтів банку - фізичних і юридичних
особах, про партнерів - про органи і організації, з якими банк співробітничає про величину і динаміку різних внесків і депозитів, статутний капітал і резервні фундації, про динаміку інвестицій на ринках капіталів, товарів і послуг, про попит на продукцію і послуги в галузі, регіоні і країні і т.д. Реєстр видів інформації може мінятися залежно від профілю діяльності банку і ситуації, в якій він знаходиться.
- Банківська інформація повинна бути достовірною, правильно тій, що відображає факти, події і процеси у фінансовій сфері,
а головне - своєчасної.
- Інформацію в банку слід збирати, аналізувати і накопичувати на магнітних і паперових носіях, а також у вигляді документів
або матеріалів іншого роду.
- Банківська інформація повинна бути строго конфіденційний, тобто мати обмежений і захищений доступ. Це правило торкається, як всіх службовців банку, так і всіх партнерів і клієнтів банку( Райффайзен банк Аваль).
Такі загальні правила роботи з банківською інформацією, які належить знати і дотримувати кожномуслужбовцю банку.
Звичайно, названі правила можна порахувати простими і умовними, і вони можуть легко розчинитися в поточній діяльності. Їх реалізації багато в чому сприяє введення строгих розпорядків роботи з інформацією. Причому це не сума окремих процедурних документів, а система процедур роботи з інформацією різних видів, зв'язаних

 
 

Цікаве

Загрузка...