WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шляхи підвищення прибутку і рентабельності підприємства (Райффайзен Банк Аваль) - Курсова робота

Шляхи підвищення прибутку і рентабельності підприємства (Райффайзен Банк Аваль) - Курсова робота

видами діяльності в банку. Якщо відсутність чіткої організації вимушує керівників банківських підрозділів замість справи втрачати час на спроби з'ясувати що вони повинні робити, то найцінніший і дефіцитний ресурс банку витрачається даремно. Якщо вище керівництво зацікавлено
тільки в економічній стороні справи, тоді як банк потребує особливій увазі до маркетингу банку не вистачає продуктивності. Збиток при неувазі до таких чинників буває більше, ніж при зниженні прибутку.
Тому банківським керівникам необхідно охоплювати всі чинники, що впливають на зміну продуктивності діяльності банківської установи. Потрібно поставити таку мету підвищення продуктивності, при якій всі ці чинники враховувалися б. Необхідно також розробити спеціальні методи і показники - інструменти для вимірювання впливу вказаних чинників розвитку банківської установи. Потрібні методи і технології, що дозволяють розрізняти продуктивні і нераціональні "невигідні витрати" оцінювати, як впливають на продуктивність використовування часу, асортиментних комбінацій фінансових продуктів і послуг, або комбінацій технологічних банківських процесів, організаційна структура, баланс між різними видами діяльності банку.
Крім перерахованих, на продуктивність впливають багато чинників в трудовому процесі: контрольовані і неконтрольовані, критично важливі і тривіальні, передбачені і непередбачувані, довгострокові і короткострокові. Управляти продуктивністю значить управляти цими чинниками.
Поняття продуктивності тісно пов'язано з іншими економічними показниками, серед яких в менеджменті особливе значення мають економічність (efficiency) і дієвість (effectiveness). Ці слова на Українську мову іноді переводять як ефективність і ми користуватимемося цим терміном, маючи на увазі сукупність цих і інших що приводяться нижче чинників.
Численні теоретичні і практичні дослідження показують, що в найзагальнішому вигляді всі можливі критерії ефективності підрозділяються на психологічні і непсихологічні .
До числа психологічних критеріїв (або змінних) відносяться .
- задоволеність членів колективу різними аспектами членства в ньому (наприклад, відносинами з колегами і керівниками, умовами праці, заробітною платнею і т.д.);
- мотивація членів колективу (йдеться про їх бажання трудитися і прагненні зберегти членство в колективі);
- авторитет керівника в колективі;
- самооцінка колективу (вона торкається цілого ряду важливих його характеристик і є якимсь загальним підсумком успішності
його функціонування).
1.2 Забезпечення підприємства ресурсами: матеріально-технічними, трудовими і природними.
Термін " ресурси" (від французької ressjurce - допоміжний засіб) тлумачиться як засоби, можливості, джерела доходів. Під засобами розуміють прийом, способи дії для досягнення чого-небудь, а також предмет, пристосування (або їх сукупність) ,необхідні для здійснення будь-якої діяльності.
Процесний підхід до класифікації ресурсів базується на їх групуванні відповідно до основних елементів процесу.
Види ресурсів:
- Ресурси засобів праці ( матеріальні й нематеріальні );
- Ресурси предметів праці;
- Трудові ресурси;
- Інформаційні ресурси;
Продуктом процесу можуть бути матеріальна й нематеріальна продукція, роботи, послуг. До матеріальних предметів праці відносяться, наприклад, сировина, матеріали, комплектуючі вироби, а матеріальні об'єкти, щодо яких виконуються роботи чи надаються послуги. До предметів праці, які не мають матеріальної форми, можна віднести об'єкти проектування, теоретичних досліджень, а також права користування природними ресурсами тощо.
За допомогою знарядь праці відбувається безпосередній вплив на предмети праці, внаслідок якого предмети праці видозмінюються. До матеріальних знарядь праці належать -машини - устаткування - прилади - інструменти та інше. До нематеріальних знарядь праці можна віднести - програмні продукти - виробничі "ноу-хау" тощо.
До трудових ресурсів можна ввіднести:- праця людей полягає у виконанні трудових функцій, процедур й операцій, специфіка яких залежить від особливостей процесу, та зумовлюється складом і розподілом персоналу підприємства за категоріями, спеціальностями, посадами, рівнем кваліфікації, набутими навичками та досвідом тощо.
Інформаційні ресурси -це інформація яка є мірою усунення невизначеності ситуацій щодо стану та взаємозв'язків між першими трьома основними елементами процесу. Під інформацією розуміють сукупність даних, які мають новизну й корисність.
Для ефективного функціонування підприємство застосовує взаємопов'язані види діяльності як систему процесів, в яких використовується ресурси та які управляються для уможливлення перетворення входів на виходи. За призначенням і значущістю розрізняють процеси створення цінностей і процеси реалізації стратегічних завдань. До основних елементів, без яких здійснити будь-який процес неможливо, належать предмети праці, засоби праці, праця людей та інформація. Процес ний підхід до кваліфікації ресурсів базується на їх групуванні відповідно до основних елементів процесу. За цією ознакою виділяються ресурси засобів праці ( матеріальні і нематеріальні ), ресурси предметів праці, трудові та інформаційні ресурси.
Класифікація ресурсів за їх належністю до основних елементів процесу використовується при ресурсному забезпеченні підприємства.
Ресурси можна кваліфікувати як економічні, якщо вони забезпечують майбутній економічний ефект підприємства. Це можливо:
- якщо ресурси є грошовими коштами або легко можуть бути перетворені в грошові кошти;
- якщо ресурси є товарами, які передбачаються продати й отримати за них грошові кошти;
- Якщо ресурси будуть використані майбутній діяльності підприємства, яка призведе до надходження грошових коштів.
Економічні ресурси підприємства називають активами. Для того, щоб ресурси вважалися активом, необхідне виконання двох умов;
" він повинен знаходитися у володінні підприємства
" він повинен мати достовірно визначену вартість у грошовому виразі.
Згідно з визначенням, наведеним у чинному законодавстві України, активи - це ресурси, контрольовані підприємством в результаті надходження економічних вигод у майбутньому. Майбутня вигода, втілена в активі, є потенціалом, який може сприяти надходженню грошових коштів чи їх еквіваленту на підприємстві.
Класифікація ресурсів як активів підприємства використовується при веденні обліку та складанні звітності. Активи є одним з основних елементів звіту про фінансовий стан підприємства-бухгалтерського.
Економічні ресурси забезпечують майбутній економічний ефект підприємству, під якими розуміються надходження на підприємство грошових коштів. Економічні ресурси відображаються як активи в бухгалтерському балансі підприємства напевну дату, якщо їх вартість буде достовірно визначена в грошовому виразі. Бухгалтерський баланс включає активи і пасиви(зобов'язання і капітал).пасивами є вимоги різних осіб щодо активів бухгалтерського балансу. Рівність активів і пасивів у балансі

 
 

Цікаве

Загрузка...