WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Комерційна діяльність: роль, значення, поняття, цілі, правова основа. Закупівля і доставка, продаж, реклама товару - Курсова робота

Комерційна діяльність: роль, значення, поняття, цілі, правова основа. Закупівля і доставка, продаж, реклама товару - Курсова робота

- зброшуроване чи переплетене друковане видання, що інформує про який-небудь конкретний товар чи групу товарів. Містить докладний опис пропонованих товарів, добре ілюстрований. На відміну від каталогу - меншого обсягу, може носити яскраво виражений ювілейний чи престижний характер (докладно описувати історичний шлях підприємства, його значимість у галузі і т.п. ).
Буклет - на відміну від каталогу і проспекту не зброшуроване, а багаторазово сфальцоване видання (інакше кажучи, складене "у гармошку"). Може мати самі різні розміри, обсяг і варіанти фальцювання, однак у розгорнутому стані його розмір не може перевищувати розміру стандартного типографського друкованого аркуша. Є недорогим і економічним виданням, що випускається великими тиражами і розрахованим на короткочасне використання.
Плакат - крупноформатне несфальцоване видання, у більшості випадків з однобічним друком. Великий малюнок чи фотоілюстрація (іноді їхня комбінація) супроводжується великим рекламним заголовком-слоганом, що образно й у стиснутій формі відображає основну особливість рекламованого товару чи послуги. Для підвищення функціональності в плакат часто вводиться·календарна сітка. Плакати використовують для оформлення виставочних стендів, торгових і демонстраційних залів, інтер'єрів службових приміщень, приймалень, кімнат для переговорів, розвішують на спеціальних рекламних чи тумбах щитах і т.д..
Останнім часом успішно використовуються рекламні плакати-буклети; на зворотному боці плаката дається детальний опис рекламованої продукції.
Листівка - малоформатне несфальцоване чи в один згин видання, що випускається в силу свій економічності великим тиражем. Містить у більшості випадків одну чи дві ілюстрації рекламованих виробів з докладним технічним описом і характеристиками.
У художнім оформленні всіх рекламно-каталожних матеріалів повинні крупно виділятися різні елементи фірмової символіки організації-замовника, указуватися його поштова адреса, номери телекса, телефаксу. телефонів і т.д..
Новорічні рекламно-подарункові видання є дуже ефективним видом друкованих рекламних матеріалів, оскільки мають надзвичайно високою проникаючою здатність. До них відносяться фірмові настільні і настінні календарі, кишенькові табель-календарі, щотижневики, ділові щоденники і т.д..
Друковані рекламніматеріали широко використовуються в ході ділових зустрічей і комерційних переговорів, поширюються на різних ярмарках і виставках, розсилаються поштою потенційним споживачам. Новорічні рекламно-подарункові видання поширюються як у ході особистих ділових контактів, так і розсиланням поштою з вкладенням вітальних листівок і візитних карток.
Аудіовізуальна реклама включає рекламні кінофільми, відеофільми і слайди-фільми.
Рекламні кінофільми можна підрозділити на рекламні ролики, рекламно-технічні фільми і рекламно-престижні фільми.
Рекламні ролики - короткі рекламні фільми тривалістю від п'ятнадцяти секунд до декількох хвилин, розраховані на показ широким прошаркам населення і що рекламують, як правило, товари (послуги) народного споживання. Можуть демонструватися в кінотеатрах перед сеансами художніх фільмів чи по телебаченню. Допускають застосування всіх жанрів кінематографа; будуються в основному на динамічних сюжетах, гострих ситуаціях, несподіваних розв'язках.
Рекламно-технічні фільми - рекламні фільми тривалістю від 5 до 20 хв, що інформують переважно про товари промислового призначення, сировина, машинах і устаткуванні, у більшості випадків розраховані на показ фахівцям. Такі фільми призначені для демонстрації на ярмарках і виставках, презентаціях, прес-конференціях, симпозіумах, ділових зустрічах.
Рекламно-престижні фільми - рекламні фільми тривалістю від 10 до 20 хв (іноді і більш), що розповідають не тільки про продукцію, але головним чином про саме підприємство-замовника. Створюються для показу всіляким цільовим групам (як фахівців, так і широких прошарків населення) з метою формування сприятливої думки про діяльність рекламодавця і підвищення його престижу.
Рекламно-технічні і рекламно-престижні фільми по жанрі ближче науково-популярним. Іноді при їхньому створенні використовують елементи мультиплікації, комп'ютерної графіки й ігрового кіно.
Класифікація рекламних відеофільмів аналогічна класифікації кінофільмів.
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Оцінюючи комерційну діяльність торгівлі при входженні її в ринок, ми виявили наступне:
" Як і раніш, основні комерційні функції виконують керівники підприємств.
" Розширення торгової мережі, поява нових типів торгових підприємств забезпечили приплив у торгівлю працівників, що не мають спеціальної підготовки і не володіють необхідним набором знань. Одночасно професійний рівень і сформовані стереотипи діяльності кадрових працівників визначених категорій найчастіше вступають у протиріччя з вимогами внутрішнього середовища підприємства.
" Закупівельна робота є основою комерційної діяльності в торгівлі. Економічний результат роботи підприємства напряму залежить від його закупівельної політики.
" Для вивчення і прогнозування попиту на великих і середніх торгових підприємствах створюються маркетингові служби (відділи), однієї з основних функцій яких є вивчення як загального обсягу попиту (місткості ринку), так і внутрігрупової структури попиту на закуповувані товари.
Необхідне введення маркетингових служб (чи хоча б їхніх основних елементів) на кожнім торговому підприємстві. Оскільки маркетинг є чисто ринковою концепцією керування комерційною діяльністю підприємства, то він дозволяє найбільше гармонійно сполучити ринкові інтереси підприємства і споживача. Практичний маркетинг принесе реальну користь підприємству лише в тому випадку, коли його застосування буде здійснено кваліфікованими фахівцями, що володіють знаннями в області ринкової стратегії і тактики. Проте розвиток служб маркетингу стримується відсутністю коштів у підприємств, спеціально підготовлених кадрів і методичних розробок, адаптованих до місцевих умов.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Антіпов В.М. Комерційна діяльність - К. КНЕУ, 2000
2. Золотогоров В.Г. Энциклопедический словарь по экономике. Минск: Полымя, 1997
3. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент - Спб: Питер, 1999
4. Уткін Э.А. Ціни. Ціноутворення - М: Экмос, 1997
5. Економіка підприємства // під ред. проф. О.И. Волкова - М:Інфра-М, 1998
6. Матеріали підприємства.
Додаток
Схема торговельного залу приватного підприємства Торговий дім "Валенсія"
Мал.1
Торгові вітрини
1 - Вхід - вихід в торговельний зал та касири - контролери.
2 - Зал з продажу спиртних напоїв.
3 - Зал з продажу продуктів харчування та товарів широкого вжитку.
Д - Дегустаційний куток

 
 

Цікаве

Загрузка...