WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз робочої сили на підприємстві - Реферат

Аналіз робочої сили на підприємстві - Реферат

постатевої структури колективу;
· співвідношення основних та допоміжних робітників в загальній їх кількості.
Особливу увагу приділяють вивченню зміни питомої ваги робітників в чисельності персоналу, так як від цього залежить продуктивність праці одного працюючого.
Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами - одна з найважливіших умов його успішної роботи.
Завдання аналізу зображено на рис.1.
Рис.1. Завдання аналізу використання трудових ресурсів.
Джерела інформації: Ф. 2-пв, Ф. 22, данні табельного обліку і відділу кадрів.
Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою передбачає оцінку виконання плану щодо чисельності і складу працюючих.
Показники, що характеризують забезпеченість підприємства робочою силою, зображені на рис.2.
Рис. 2.. Показники, що характеризують забезпеченість
підприємства робочою силою
Увесь персонал підприємства поділяється на 2 групи (рис.3.)
Рис. 3. Класифікація персоналу промислового підприємства
При аналізі забезпеченості підприємства робочою силоюспочатку аналізуємо виконання плану по чисельності і складу працюючих.
Для цього потрібно: проаналізувати загальну забезпеченість підприємства робочою силою. Для цього:
а) визначаємо виконання плану по чисельності по групам і категоріям працюючих;
б) визначаємо питому вагу ПВП і непромислового персоналу до загальної чисельності. При цьому більш висока забезпеченість підприємства ПВП, являється позитивним фактором, бо ПВП виробляє продукцію, а непромисловий персонал лише допомагає її випуску;
в) визначаємо абсолютний і відносний залишок чи недостачу робочої сили по групам і категоріям працюючих.
Абсолютне відхилення - це різниця між факт. і плановою чисельністю по кожній категорії ПВП.
Підприємство планує свою чисельність з певного обсягу випуску ТП. Зміна в обсязі випуску продукції призводить до зміни чисельності працюючих. Тому необхідно обчислити і відносне відхилення.
Відносне відхилення повинно бути скориговане на % виконання плану по обсягу продукції. Відносне відхилення обчислюється лише по категорії робітників, бо лише вони приймають участь в виробництві. Обчислюється: фактична чисельність мінус скоригована планова чисельність.
Абсолютне відхилення достовірно відображає виконання плану по чисельності в тому випадку, коли план по випуску ТП виконаний на 100%.
Після встановлення загальної забезпеченості підприємства робочою силою, потрібно забезпечити робочою силою цехи, дільниці.
Потім проаналізують забезпеченість підприємства робочою силою окремих професій, особливо тих, від яких залежить виконання плану, виробничої програми.
Аналіз виконується порівнянням фактичної чисельності з плановою проблемою по кожній професії працюючих окремо. Для цього використовуємо дані відділу кадрів, пояснювальної записки до річного звіту. При цьому важливо встановити забезпеченість підприємства кваліфікованими робітниками.
Кваліфікація робітників характеризується середнім тарифним розрядом (Стр), який визначається як середньозважена арифметична величина.
В процесі аналізу вивчають і структуру кадрів по віку та стажу роботи. Це означає, що потрібно встановити стабільність кадрів, яка визначається питомою вагою по стажу неприривної роботи в загальній чисельності працюючих.
3. Аналіз обороту та плинності робочої сили
При аналізі забезпеченості підприємства робочої силою необхідно проаналізувати також оборот і плинність кадрів, бо рух робочої сили впливає на продуктивність праці, використання робочого часу і т.д.
Оборотом робочої сили називається зміна складу кадрів в результаті прийому на постійну роботу і звільнення працівників.
Аналіз обороту і плинності кадрів здійснюють за допомогою розрахунку спеціальних коефіцієнтів (коефіцієнти обороту по прийому, вибуттю, коефіцієнти плинності кадрів і постійності персоналу). Методика розрахунку зображено на рис.2.
При визначенні коефіцієнта плинності не включають: вибулих на пенсію, в армію на навчання, оформлення по переводу на інші підприємства.
4. Аналіз використання трудових ресурсів
Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин 1 працівника за період, що аналізується, а також за ступенем використання робочого часу.
Такий аналіз проводиться по кожній категорії робітників, по кожному виробничому підрозділі і у цілому по підприємству.
Раціональне використання робочого часу, тобто зменшення і ліквідація цілоденних та внутрізмінних простоїв - важлива умова збільшення виробництва продукції, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції без додаткових капітальних витрат.
Аналіз використання робочого часу здійснюється за двома напрямами:
1) виявлення витрат робочого часу (простоїв);
2) виявлення невиробничого витрачення робочого часу.
Джерела інформації: ф.-2пв, дані табельного обліку, відділу кадрів.
Дані про фактично відпрацьованих людино-годинах, людино-днях отримують по даним табличного обліку. Дані про різні види фонду зарплати і методика їх розрахунку на рис.5.4.1.
Рис 4. Види фонду робочого часу та методика їх розрахунку
Для визначення фонду робочого часу використовуємо формулу:
Якщо фактично одним робітником відпрацьовано менше днів і годин, ніж за планом, то можна визначити позапланові втрати робочого часу: цілоденні та внутрізмінні.
Цілоденні втрати робочого часу = (кількість днів, відпрацьованих одним робітником - кількість днів відпрацьованих 1 робітником за планом) х чисельність фактична х середня тривалість робочого дня за планом.
Внітрішньозмінні втрати робочого часу = (середня тривалість робочого дня фактично-середня тривалість робочого дня планова) х кількість днів, відпрацьованих 1 робітником фактично х чисельність фактична.
Після визначення позапланових втрат робочого часу необхідно вивчити причини їх

 
 

Цікаве

Загрузка...