WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Структура і склад інформаційних систем підприємства - Курсова робота

Структура і склад інформаційних систем підприємства - Курсова робота

підприємства (фінанси, бухгалтерія, маркетинг і ін.) будують свою діяльність,спираючись на дані цього ланцюжка.
Такі системи більш складні в установці (цикл упровадження може займати від 6-9 місяців до півтора року і більш). Це обумовлено тим, що система покриває потреби підрозділів і цілком інтегрує виробниче підприємство, що вимагає значних спільних зусиль співробітників підприємства, постачальника програмного забезпечення або консалтингової компанії, що здійснює впровадження.
Виробничі системи по багатьом параметрам значно більш тверді, чим фінансово-управлінські. Виробниче підприємство повинне, у першу чергу, працювати як добре налагоджений годинник, де основними механізмами управління є планування й оптимальне управління запасами і виробничим процесом, а не облік кількості рахунків-фактур за період.
Великі інтегровані системи. Ці системи відрізняються від середніх інтегрованих систем набором вертикальних ринків і глибиною підтримки процесів управління великих багатофункціональних груп підприємств (холдингів або ФПГ).
Такі системи відрізняє широта охоплення, включаючи управління виробництвом, управління складними фінансовими потоками, корпоративну консолідацію, глобальне планування, бюджетування й ін. Подібні функції властиві і багатьом фінансово-управлінським (за винятком виробництва), і середнім інтегрованим системам, однак з більш низьким ступенем пророблення.
Термін упровадження великих інтегрованих систем звичайно більше року, а вартість проекту може значно перевищувати 500 тисяч доларів США.
Спеціалізовані системи. Такі системи призначені в основному для одержання корпоративної консолідованої звітності, для корпоративного планування і бюджетування, корпоративної консолідації, одержання управлінської звітності, аналізу даних за технологією OLAP. Слід зазначити, що для забезпечення цих систем своєчасною і коректною інформацією їх варто зв'язати із системами оперативного управління.
Вертикальні ринки. За багато років розробок систем управління підприємством у постачальників інтегрованих систем на Заході виробилася спеціалізація по вертикальних ринках, що пов'язана, у першу чергу, зі специфікою управління підприємствами в окремих галузях.
Основні розходження виникають між безперервним і дискретним/складальним типами виробництва. Прикладом першого типу виробництва може служити хімічна галузь, у якій використовуються поняття рецептури, змішування, температурні режими й ін., прикладом другого типу - автомобільна галузь, у якій використовується специфікація виробу, збирання, варіантність і ін.
Існують також досить сильні відмінності між іншими типами виробництва: масове і крупносерійне; дрібносерійне - збирання на замовлення, конфігурування на замовлення; одиничне - розробка на замовлення.
Така спеціалізація відбивається як у наборі функцій системи, так і в існуванні бізнес-моделей даного типу виробництва. Наявність вбудованих моделей для визначених типів виробництва відрізняє виробничі системи одну від іншої, у кожної з них є глибоко пророблені напрямки і функції, розробка яких тільки починається або взагалі не ведеться.
Орієнтація на визначені вертикальні ринки обумовлюється, у першу чергу, стратегією постачальника й історичних факторів розвитку компанії. Середні інтегровані системи звичайно охоплюють 5-7 вертикальних ринків, у той час як у постачальників великих інтегрованих систем їхня кількість може бути значно більшою.
Висновок
В результаті проведеного дослідження автором були зроблені деякі висновки.
Структурні складові управління такі: 1) керуюча система, або суб'єкт управління - СУ; 2) керована частина, або об'єкт управління - ОУ; 3) інформаційна система - ІC,
ІC - неодмінна складова у процесі організації управління - містить у собі такі основні частини: 1) сукупність економічних даних на відповідних носіях, організованих певним способом; 2) методи, способи, технічні засоби й технології збирання, обробки, зберігання, пересилання інформації та її надання користувачам.
Залежно від застосовуваних технічних засобів обробки інформації розрізняють ручні, механізовані та, у разі використання автоматів, насамперед ЕОМ, автоматизовані ІC (АІС).
Будь-яка АІС поділяється на функціональну та забезпечувальну частини (ФЧ та 3Ч), які, у свою чергу, поділяються на простіші елементи - підсистеми, котрі також припускають подальший поділ.
До ФЧ належать ті елементи системи, які визначають її функ-ціональні можливості, а саме: призначення, виконувані управлінські функції та функції з обробки інформації.
До ЗЧ системи належать об'єкти (матеріальні та інші засоби, інструментарій), з допомогою яких виконуються функції системи, тобто реалізується функціональна її частина.
Додатково виокремлюють забезпечувальні підсистеми, кожна з яких об'єднує певний вид ресурсів, а також умови їх організації.
Інформаційні технології допомагають керівникам промислових підприємств у вирішенні різних складних задач, таких як виробниче планування і управління, маркетинг і збут, управління запасами, облік і управління фінансами тощо.
Можна умовно виділити наступні класи систем: локальні системи (системи для малого бізнесу), фінансово-управлінські системи, середні інтегровані системи, великі інтегровані системи, спеціалізовані системи.
Безумовно, ніякі інформаційні технології не здатні вирішити весь комплекс різноманітних управлінських проблем. Проте, є багато областей, у яких вони є незамінним помічником менеджера. Наприклад, саме вони дозволяють вирішити проблему вірогідності, оперативності і регулярності управлінської інформації, що дає можливість керівникам вищої, середньої і нижньої ланок приймати більш ефективні рішення.
Література
1. Єрьоміна Н. В. Банківські інформаційні системи.. - К.: КНЕУ, 2000. - 220 с.
2. Информационные системы в экономике / Под ред. проф. В. В. Дика. -М.: Финансы и статистика, 1996.
3. Колесник А. П, Компьютерные системы в управлении финансами. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 312 с.
4. Константин Невядомский. Как оценить нужды своего предприятия в автоматизации управления и выбрать соответствующую систему. Стаття з сайту Management.com.ua. Адреса посилання - http://management.com.ua/ims/ims017.html
5. Кошкин Л.И. Хачатуров А.Е. Булатов И.С. Менеджмент на промышленном предприятии. К:"Эколайн", 2000
6. Лилия Козленко. Проектирование информационных систем.//"КомпьютерПресс" (№9, 2001 г.)
7. Маргарита Черненко. Проблемы управления украинскими предприятиями.// "Корпоративные системы". №4 2002
8. Планування ресурсів виробництва. MRP II (Manufacturing Resource Planning).// Стаття з сайту Management.com.ua. Адреса посилання - http://management.com.ua/ims/ims002.html
9. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Нанч. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001. 239с.

 
 

Цікаве

Загрузка...