WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів на ВАТ “Коломиягаз” - Курсова робота

Планування заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів на ВАТ “Коломиягаз” - Курсова робота

Основними причинами зменшення витрат на 1 грн. товарної продукції є ефективніше використання наявних ресурсів. Проте темпи падіння витрат на 1 грн товарної продукції є надзвичайно низькими і якщо вони будуть на рівні попередніх то в найближчі 5 років підприємство буде збитковим. Спроба скоротити витрати на 1 грн товарної продукції за рахунок скорочення персоналу негативно вплине в майбутньому на можливості підприємства, оскільки підприємство покидають переважно висококваліфіковані працівники, а в зв'язку з специфікою підприємства висококваліфікованих працівників йому знайти буде важко. Щодо скорочення витрат на 1 грн товарної продукції за рахунок ефективнішого використання наявних ресурсів підприємства то це є надзвичайно позитивна тенденція.
Збитки від реалізації товарної продукції. Даний показник найбільш точно відображає ситуацію на підприємстві. Він тісно пов'язаний з витратами на 1 грн товарної продукції. Основними причинами зростання збитків від реалізації в 2003 році (на 40,5%) є відсутність попиту на товар підприємства. Зменшення збитковості в 2004 році зумовлене впровадженням у виробництво прибуткової продукції.
Продуктивність праці. Помітне значне падіння продуктивності праці 1-го робітника в 2003 році, а в 2004 році продуктивність праці перевершила значення 2002 року. Падіння продуктивності праці в 2003 році зумовлене зменшенням обсягу випуску продукції, а також зменшенням загальної чисельності. В 2004 році продуктивність праці значно зросла за рахунок збільшення обсягів виробництва та скорочення чисельності працюючих. Продуктивність праці 1-го робітника є досить високою для даного підприємства в його становищі. Проте це не дозволяє підприємству бути прибутковим в зв'язку з відсутністю конкурентоспроможності продукції підприємства як на вітчизняному так і на зарубіжному ринках. Через відсутність замовлень для військово-промислового комплексу підприємство переключилось на виробництво товарів широкого вжитку, розробляє сучасні вимірювальні прилади для нафтогазової промисловості. Проте цей крок був зроблений досить пізно, в зв'язку з чим підприємство втратило значну кількість споживачів і неспроможне конкурувати з іншими підприємствами радіоелектронної галузі які працюють на ринку України.
Фондовіддача. Розраховується як відношення обсягу продукції до вартості основних виробничих фондів, які використовувалися у звітному періоді. Характеризує ефективність використання основних фондів Даний показник на підприємстві надзвичайно низький, тобто віддача основних виробничих фондів надзвичайно мала. При такій фондовіддачі виробництво не може бути рентабельним і прибутковим В 2003 році він знизився на 46,43% (з 0,028 тис.грн/тис.грн до 0,015 тис.грн/тис.грн), а в 2004 році зріс на 40% в порівнянні з 2003 роком (з 0,015 тис.грн/тис.грн до 0,021 тис.грн / тис.грн), проте склав 75% від його величини в 2002 році.
Загалом про роботу підприємства за розглянутий період можна сказати наступне:
- Обсяги виробництва значно коливаються, що пов'язано зі зміною кон'юнктури ринку, не конкурентноздатною продукцією, відсутністю ринків збуту.
- Витрати на 1грн товарної продукції значно перевищують 1 грн, що вказує на збитковість виробництва.
- Збитки від реалізації товарної продукції з кожним роком зростають.
- Продуктивність праці в 2004 році зросла під впливом скорочення чисельності працюючих на підприємстві і підвищення зайнятості наявної кількості працівників.
- Надзвичайно низький рівень фондовіддачі вказує на надзвичайно неефективне використання наявних основних фондів і є тією величиною, яка характеризує ефективність виробництва на підприємстві.
3.2 Аналіз забезпеченості і стану транспортних засобів
При аналізі вантажоперевезень на підприємстві можна виділити 2 основні вантажопотоки:
1. Вантажопотік "склад підприємства - робоче місце"
2. Вантажопотік "постачальник - склад підприємства"
Вантажопотік "склад підприємства - робоче місце".
Для аналізу даного вантажопотоку складаємо таблицю, в якій подано обсяг вантажоперевезень по схемі "склад підприємства - підрозділ підприємства". Дані вантажоперевезень по схемі "склад підприємства - підрозділ підприємства" подані в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2 - Вантажоперевезення по схемі "склад підприємства - підрозділ підприємства.
Постачаль ник Отримувач Всього
Цех 026 Цех 120 Цех 130 Цех 140 Цех 190 Підроз
діл 220 Підроз діл 280 Підроз діл 300 Підроз діл 200 Підроз діл 320 Підроз діл 310 Підроз діл 350 Підроз
діл 240 Корпу с№3
2002 рік Склад
підприємства
ства 1,5 16 12,5 13,5 4,5 5 8,2 12 4.5 6.8 2 0 6.2 18 110.7
2003 рік Склад
підприємства
ства 1.2 15.8 12.2 13.4 4.4 4.8 8.0 11.9 4.4 6.8 1.9 0 5.8 15,8 106.3
2004 рік Склад
підприємства
ства 0,9 15.5 12.0 13.3 4.3 4.7 7.7 11.8 4.2 6.1 1.8 0 5.5 13.7 102.1
Згідно проведених розрахунків по вантажопотоку "склад підприємства - робоче місце" в 2002 році перевезено 110,7т вантажів, в 2003 - 106,3 т вантажів і в 2004 році 102,1 т вантажів.
Для аналізу динаміки вантажоперевезень проводимо аналіз ланцюгових темпів приросту вантажоперевезень, розрахунки якого подані в таблиці 3.3.
Таблиця 3.3 - Аналіз ланцюгових темпів приросту вантажоперевезень.
Рік Вантажопотік Цех 026 Цех 120 Цех 130 Цех 140 Цех 190 Підрозділ 220 Підрозділ 280 Підрозділ 300 Підрозділ 200 Підрозділ 320 Підрозділ
310 Підрозділ 240 Корпу
с№3 Всього
2002 рік Склад підприємства -24,3% -1,54% -2,18% -0,68% -2,23% -3,26% -2,95% -0,78% -3,08% -0,57% -6,24% -5,65% -11,45% -3,96%
2003 рік Склад підприємства -21,33% -1,56% -2,16% -0,67% -2,22% -3,28% -2,93% -0,75% -3,02% -0,59% -6,20% -5,81% -12,30% -3,97%
2004 рік Склад підприємства -26,69% -1,55% -2,19% -0,66% -2,20% -3,29% -2,99% -0,73% -3,10% -0,56% -6,23% -5,41% -13,47% -3,98%
Згідно отриманих результатів можна сказати, що обсяг вантажоперевезень даного вантажопотоку скорочується. Найбільше скорочення вантажоперевезень відбувається в частині вантажопотоку "склад підприємства - корпус №3", де падіння вантажоперевезень склало в 2003 році - 12,3%, в 2004 році - 13,47%.
Для відображення структури вантажоперевезень по вантажопотоку "склад підприємства - робоче місце" в таблиці 3.4 розраховано частку обсягів вантажоперевезень між окремим підрозділом підприємства та складом підприємства.
Таблиця 3.4 - Частка обсягів вантажоперевезень між окремим підрозділом підприємства та складом підприємства.
Рік Вантажопотік Цех 026 Цех 120 Цех 130 Цех 140 Цех 190 Підро зділ 220 Підро зділ 280 Підро зділ 300 Підро зділ 200 Підро
зділ 320 Підро зділ 310 Підро
зділ 240 Корпус
№3 Всього
2002 рік Склад підприємства 1,36% 14,45% 11,29% 12,20% 4,07% 4,52% 7,41% 10,84% 4,01% 6,14% 1,31% 5,60% 16,26% 100%
2003 рік Склад підприємства 1,11% 14,82% 11,50% 12,62% 4,14% 4,55% 7,49% 11,20% 4,11% 6,36% 1,76% 5,49% 14,85% 100%
2004 рік Склад

 
 

Цікаве

Загрузка...