WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів на ВАТ “Коломиягаз” - Курсова робота

Планування заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів на ВАТ “Коломиягаз” - Курсова робота

необхідно враховувати їхній вплив на продуктивність праці. Продуктивність праці на промислових підприємствах багато в чому залежить не тільки від механізації і автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт на ділянках залізничного, автомобільного і водяного транспорту. Вона залежить також від механізації й автоматизації доставки матеріалів і напівфабрикатів на робочі місця, застосування піднімальних засобів на робочих місцях основного виробництва для переміщення і підйому ваг.
2.2 Характеристика вантажопотоків і систем вантажоперевезень на підприємствах галузі
Вантажопотік - це кількість вантажів, що переміщується між окремими пунктами за прийняту одиницю часу. На промислових підприємствах розробляються схеми вантажопотоків, які характеризують переміщення вантажів на підприємстві та за його межами і є основою раціональної організації транспортного господарства.
Схема вантажопотоків надзвичайно складна і її можна виділити в такі групи:
а) переважна більшість вантажів направляється на базу матеріально-технічного постачання відповідних підприємств і організацій, а також в організації матеріально-технічного постачання загального призначення (територіальні органи постачання);
б) другий вантажопотік - перевезення із центральних та територіальних баз на склади підприємств;
в) третій вантажопотік - перевезення із складів підприємств і організацій безпосередньо на робочі місця: в польові розвідувальні партії, на бурові, на дільниці будівельних робіт;
г) четвертий вантажопотік - перевезення вантажів місцевого значення та постачання: лісоматеріалів, будівельних матеріалів, глини, палива і мастил з районних підприємств нафто-постачання тощо.
Перевезення вантажів першої групи здійснюється, переважно, транспортом загального користування; перевезення вантажів другого, третього та четвертого вантажопотоків найчастіше здійснюють транспортні підприємства відомчого підпорядкування: управліннями технологічного транспорту та спецтехніки, власним транспортом.
При доставці вантажів можуть використовуватись такі системи перевезень: маятникова, променева, кільцева.
Маятникова система перевезень використовується при перевезеннях вантажів між двома постійними пунктами: постачальник-споживач. Ними можуть бути: два сусідні робочі місця, склад - робоче місце, підприємство виробник і підприємство споживач і т.п.
Вона може бути односторонньою, коли транспорт рухається в одну сторону з вантажем, а назад порожняком:
Потреби в транспорті при цій системі вираховуються за формулою:
, (2.2.1)
де - плановий обсяг вантажів;
- час навантаження постачальника;
- час розвантаження споживача;
- час транспортування;
- коефіцієнт нерівномірності вантажопотоків;
- номінальна вантажопідйомність транспортного засобу;
- коефіцієнт використання вантажопідйомності;
- тривалість зміни.
Двохсторонньою, коли транспорт рухається туди і назад з вантажем:
При чому кількість транспортних засобів:
, (2.2.2)
Змішаною, коли транспорт рухається між пунктами без певної закономірності - з вантажем і без вантажу в ту чи іншу сторону:
При цій системі транспортні засоби використовуються по різному: найповніше використовується транспорт при двохсторонній системі, найгірше - при односторонній системі.
Променева система перевезень використовується в тих випадках, коли підприємство споживач одержує матеріальні ресурси з різних баз (складів), від кількох постачальників, або коли один постачальник (склад, база) забез-печує ресурсами кількох споживачів (цехів). Така система дуже характерна для доставки вантажів із складів підприємства до певних об'єктів.
В залежності від характеру руху транспортних засобів (з вантажем чи без вантажу) слід розрізняти променеву односторонню, променеву двохсторонню та променеву змішану системи.
В залежності від напрямку руху вантажів слід розрізняти променеву відцентрову систему, коли вантажі рухаються від одного постачальника до кількох споживачів, та променеву доцентрову, коли вантажі рухаються від кількох постачальників до одного споживача.
Променева відцентрова система перевезень
Променева доцентрова система перевезень
Розрахунок потреби в транспорті в променевій односторонній системі:
, (2.2.3)
де m - кількість постачальників чи споживачів.
Розрахунок потреби в транспорті в променевій двосторонній системі:
, (2.2.4)
В тих випадках, коли обслуговується кілька постійних пунктів, що зв'язані послідовною доставкою від одного до іншого та обов`язковим поверненням транспорту в вихідний пункт (склад) використовується кільцева система перевезень.
В залежності від напрямку руху вантажів розрізняють: кільцеву систему із згасаючим вантажопотоком та кільцеву систему із наростаючим вантажопотоком.
При кільцевій системі із згасаючим вантажопотоком доставка вантажів поступово зменшується, а на останньому перегоні транспорт рухається порожняком.
Кільцева система із згасаючим вантажопотоком:
Потреба в транспорті для даної системи обчислюється:
, (2.2.5)
де n - кількість споживачів.
При кільцевій системі з наростаючим вантажопотоком вантажі доставляються на центральний склад; перший перегон транспорт рухається порожняком, а дальше йде поступове наростання вантажу аж до моменту розвантаження на центральному складі.
Кільцева система із наростаючим вантажопотоком
Потреба в транспорті для даної системи обчислюється:
, (2.2.6)
Всі розглянуті системи можна об'єднати в одну групу - групу маршрутних перевезень, оскільки рух транспорту відбувається за заздалегідь встановленим твердим розкладом.
При виборі оптимальної системи перевезень за основний критерій можна прийняти коефіцієнт використання пробігу, що визначається за формулою:
Квп=Lв/(Lв+Lбв), де (2.2.7)
Lв - шлях пройдений транспортним засобом з вантажем, км.
Lбв - шлях пройдений транспортним засобом без вантажу, км.
Найбільше значення цей показник має при маятниковій або променевій двохсторонній системах (Квп=1), дещо знижується при кільцевій системі, а найнижче значення приймає при маятниковій і променевій односторонній системах (Квп = 0,5).
Крім маршрутних перевезень, на практиці можуть зустрічатись і разові перевезення, коли вони виконуються за окремими заявками і бувають випадковими як по напрямках, так і по кількості перевезених вантажів. Треба зазначити, що разові перевезення єдо певної міри неминучими, зокрема в умовах одиничного та дрібносерійного виробництва.
На підприємстві виділяють два основні вантажопотоки - "склад

 
 

Цікаве

Загрузка...