WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів на ВАТ “Коломиягаз” - Курсова робота

Планування заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів на ВАТ “Коломиягаз” - Курсова робота

по проектуванню, механік, майстер СПГ, старший майстер служби зрідженого газу, старший майстер служби природного газу, інженер по охороні праці (ОП), техніці безпеки (ТБ), безпеки руху (БР), майстер СКЗ;
- головного економіста, який очолює планово-економічний відділ (ПЕВ);
- головного бухгалтера, який очолює бухгалтерію;
- начальника служби обліку і реалізації природного газу.
Начальник Коломийського УЕГГ самостійно вирішує усі питання поточної діяльності підприємства, використовує усе закріплене за ним майно відповідно до його виробничого призначення, видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання усіма підлеглими.
Планово-економічний відділ розробляє поточні і перспективні плани, координує усю планову роботу на підприємстві, забезпечує облік та контроль виконання планових завдань.
Бухгалтерія здійснює облік грошових витрат підприємства, основних і оборотних засобів, заробітної плати; складає бухгалтерську документацію, здійснює планування, облік і аналіз фінансів; визначає доходи і витрати підприємства; здійснює оперативну фінансову роботу, розрахунки з постачальниками і споживачами, виконує прихідно-витратні операції через касу управління тощо.
Важливою умовою забезпечення ефективної роботи апарату управління підприємством є правильний розподіл і координація праці спеціалістів і службовців, забезпечення правильного підбору та використання управлінських кадрів на основі чіткого розподілу обов'язків, підвищення відповідальності виконавців, впровадження ефективної системи оплати праці на підприємстві. Ефективне управління підприємством неможливе без правильної розстановки, чіткого визначення обов'язків та відповідальності кожного виконавця. Організація праці працівників апарату управління регламентується нормативними документами: єдиною номенклатурою посад, положенням про структурні підрозділи, посадовими інструкціями та посадовими регламентами.
1.3 Матеріально-технічна база Коломийське УЕГГ
Матеріально-технічна база підприємства - це комплекс технічного, енергетичного, транспортного та інших видів обладнання, інструментів, приладів, будівель та споруд, а також матеріальних ресурсів, які необхідні для здійснення процесу виробництва. Специфіка матеріально-технічної бази підприємства в великій мірі залежить від його спеціалізації, виробничих процесів, рівня їх концентрації та розподілу праці, її кооперації, масштабів виробництва, глибини розподілу сукупного виробничого процесу підприємства.
Стан матеріально-технічної бази виробництва характеризується кількістю, строком служби, степенем механізації і автоматизації наявного обладнання.
На формування матеріально-технічної бази підприємства впливають галузеві особливості і масштаби виробництва, характер продукції, що виготовляється, методи організації виробництва, насамперед спеціалізація і кооперування.
В процесі діяльності підприємство використовує наявний комплекс технологічного, енергетичного, транспортного та іншого обладнання, будівлі і споруди, передавальні пристрої. Проте значна частина основних засобів підприємства не відповідає вимогам сьогодення і є, як морально так і фізично застарілою. Коломийське УЕГГ виділяє кошти на придбання нових сучасних технічних засобів, проте їх розміру не достатньо для повного відновлення основних засобів.
Дані про балансову вартість та коефіцієнт придатності основних засобів наведені в Додатку А.
Отже, як бачимо з наведених даних, технічний стан основних засобів на підприємстві є неоднаковим для кожного виду. Коефіцієнт придатності коливається в діапазоні 61-97%, тобто частина обладнання вже закінчує служити і потребує заміни новим, більш продуктивним обладнанням. Рух основних засобів тобто введення в дію нових і вибуття старих засобів характеризується коефіцієнтом оновлення та вибуття, які розраховуються відновленням вартості введених або вибутих ОЗ до початкової їх вартості відповідно на початок і кінець року. Наявність і рух ОЗ на 1.01.04р. представлено в Додатку Б.
Отже видно, що у 2003 році підприємство оновлює свої основні засоби. Вартість введених ОЗ склала 1185446 грн., а вибутих - 71708 грн.
Відповідно коефіцієнт оновлення та вибуття склали 18,2% і 13,2%. Найбільшу питому вагу у вартості введених ОЗ мала вартість споруд. Щодо вибутих ОЗ, то вони відносяться до двох груп: "транспортні засоби" та "машини і обладнання" оскільки ці ОЗ мають порівняно невеликий строк служби.
Доцільним є проведення аналізу технічного рівня підприємства, дані якого наведені в Додатку В. Технічний рівень виробництва - це рівень розвитку матеріальної бази, техніки і технології робіт та якості їх виконання. Дані свідчать про те, що середньорічна вартість ОЗ підприємства зросла з 5432040 грн. - 2002р. До 5980173 грн. - 2003р. Відповідно зросла і сума нарахованого зносу, а саме на 5,5%, що є негативним фактором. Слід відмітити зростання вибуття ОЗ та коефіцієнт оновлення. Зростання коефіцієнту оновлення відбулося за рахунок збільшення асигнувань на оновлення ОЗ.
2. Методичні основи виконання проекту
2.1 Загальна характеристика та умови використання різних видів транспорту
Транспортне обслуговування підприємств забезпечує, як доставку вантажів і працівників на виробничі об'єкти, так і виконання послуг виробничого характеру дорожно-будівельною і спецтехнікою, що бере безпосередню участь в різних технологічних операціях підприємств.
Різнотипність транспортних засобів і спецтехніки вимагає ретельного підходу до їх вибору в конкретних виробничих і природно-кліматичних умов. При цьому одним з найскладніших питань є правильний підбір техніки для вантажоперевезень.
Транспорт промислових підприємств підрозділяється на кілька видів по призначенню і місцеві дії, видам транспортних засобів, способу їхньої дії.
За призначенням і місцем дії транспорт підрозділяється на зовнішній, міжцеховий і внутріцеховий.
За видами транспортних засобів промисловий транспорт підрозділяється на: а) залізничний, б) безрейковий, в) механічний.
За способом дії - на перериваний (автомобілі, електрокари, автотягачі, бруківки крани, рольганги й ін.) і безупинний (конвеєри, транспортери усіх видів).
Для ефективної роботи транспорту велике значення має правильний вибір транспортних засобів. При виборі останніх необхідно враховувати потужність вантажопотоків, відстані між їх початковими і кінцевими крапками, характер матеріали-габарити, що транспортується, фізико-механічні та інші властивості й особливості.
Характер транспортних засобів повинний цілком відповідати технічним і організаційним особливостям виробництва, що обслуговується. От чому на підприємствах масового виробництва найбільш прийнятним видом внутріцехового транспорту звичайно є конвеєри, а на підприємствах серійного виробництва - електрокари й інші види транспорту. Зі зміною обсягу виробництва, автоматизацією і механізацієюосновних процесів, як правило, міняються і транспортні засоби.
Вирішуючи питання про вибір транспортних засобів,

 
 

Цікаве

Загрузка...