WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів на ВАТ “Коломиягаз” - Курсова робота

Планування заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів на ВАТ “Коломиягаз” - Курсова робота

будівництвом та експлуатацією об'єктів газопостачання;
- виготовлення обладнання і запасних частин для газового господарства;
- установка і наладка газового обладнання на автомобілях, ремонт побутових газових балонів та ГБУ усіх форм власності;
- перевірка та ремонт контрольно - вимірювальних приладів газового господарства і газових лічильників;
- виробництво товарів народного споживання та промислового значення, а також роздрібна торгівля цими товарами;
- заправка автомобілів усіх форм власності (роздрібна торгівля) скрапленим газом, в тому числі пересувного автотранспорту;
- надання торгово-посередницьких, складських та транспортно-експедиційних послуг;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів автотранспортом;
- проведення зовнішньоекономічної діяльності з питань експорту, імпорту товарів і послуг;
- закупівля та виробництво сільськогосподарської продукції, переробка плодів та фруктів, продуктів рослинництва та тваринництва, а також оптова та роздрібна торгівля продуктами рослинництва і тваринництва;
- організація громадського харчування через мережу їдалень, кафе, барів та інших закладів.
Коломийське УЕГГ є окремою юридичною особою і входить до складу ДК "Газ України". Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своєю повною назвою, фірмовий знак (символіку), а також інші необхідні реквізити.
На підприємстві діють два підрозділи:
- дільниця природного газу;
- дільниця скрапленого газу.
Основним постачальником газу для споживачів району є ДК "Газ України". Транспортується газ магістральними мережами високого тиску "Прикарпаттрансгаз" до замірної дільниці ГРС (газорозподільча станція), де встановлені автоматизовані дублюючі засоби.
Підприємство веде контроль за будівництвом газопроводів і споруд на них, за герметизацію вводів, за очисткою димових і вентиляційних каналів, проводить експлуатацію газопроводів і споруд згідно вимог "Правил безпеки у газовому господарстві". З 1996 року проводиться встановлення газових лічильників.
В процесі діяльності підприємство використовує наявний комплекс технологічного, енергетичного, транспортного та іншого обладнання, будівлі і споруди, передавальні пристрої. Проте значна частина основних фондів підприємства не відповідає вимогам сьогоднішнього часу і є, як морально, так і фізично застарілою. Коломийське УЕГГ виділяє кошти на придбання нових сучасних технічних засобів, проте їх розміру недостатньо для повного оновлення основних фондів.
Коломийське УЕГГ зобов'язане:
охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів;
забезпечувати безпеку виробництва, дотримуватись санітарно-гігієнічних норм і вимог щодо захисту здоров'я його працівників, населення і споживачів продукції;
сплачувати штрафи місцевим органам влади у випадках передбачених законодавством.
Отже, завданням Коломийське УЕГГ є виконання комплексу робіт з експлуатації систем газопостачання, проектування, будівництво і ремонт газових мереж, в тому числі на замовлення населення, а також одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгової, фінансової та іншої діяльності дозволеної законодавчими актами України з метою задоволення соціальних та економічних інтересів трудового колективу.
1.2 Виробнича та організаційна структура
Коломийського УЕГГ
Під виробничою структурою розуміють сукупність виробничих підрозділів і служб даного підприємства, співвідношення і взаємозв'язок між ними. Іншими словами це склад усіх виробничих підрозділів (цехи, служби, дільниці, обслуговуючі господарства), форми їх побудови, розміщення виробничих зв'язків. Виробнича структура залежить від форм і методів організації виробничих процесів, на які можуть впливати такі чинники як характер виконуваних робіт, особливості і технологія їх виконання, масштаби виробництва, форми виробничих зв'язків з іншими підприємствами тощо.
Організаційна структура управління призначена для спільної діяльності працівників управління - керівників, фахівців, технічних виконавців. У сформованій системі управління між працівниками розподілено конкретні функції, обов'язки, відповідальність, повноваження, встановлено порядок ділових стосунків.
Основною структурною одиницею на підприємстві виступає служба - виробничий адміністративний підрозділ, в завдання якого входить виконання певного виду робіт.
Схема виробничої структури Коломийського УЕГГ показана на рисунку 1.2.1.
Рисунок 1.2.1 - Виробнича структура Коломийського УЕГГ
Як видно з даного рисунка, до структури ВАТ відносяться дві дільниці - дільниця природного та дільниця зрідженого газу, а також підприємство займається іншою діяльністю.
В свою чергу дільниці поділяються на служби. Так, до дільниці природного газу входять:
o аварійно-диспетчерська служба (АДС);
o внутрідомова служба (ВДС);
o служба підземних газопроводів (СПГ);
o служба катодного захисту газопроводів від корозії (СКЗ);
o служба обліку і реалізації природного газу;
o проектно-кошторисна група.
У функції дільниці природного газу входить облік обсягів поступлень та реалізації природного газу, облік витрат газу при транспортуванні, а також його витрат на власні потреби підприємства. У складі цієї дільниці СПГ займається роботами по газифікації, здійснює щоденний контроль за станом газопроводів, проводить оперативну ліквідацію витоків газу, перевірку загазованості газових колодців та ін.; ВДС проводить перевірку справності газових лічильників та їх опломбування з метою запобігання несанкціонованого і неконтрольованого втручання в їх механізм; АДС, яка створена з метою оперативного реагування на скарги споживачів при аваріях та нещасних випадках.
Інша діяльність Коломийського УЕГГ включає в себе газифікацію житлового та комунально-побутового фонду, установку газових лічильників, підсобне господарство, яке займається годівлею худоби та птиці, ковбасний цех, цех по виготовленню олії.
Дільниця зрідженого газу веде контроль за дотриманням вимог безпеки при транспортуванні газу, контроль за якістю зварних швів на балонах, а також займається обліком реалізації зрідженого газу.
Представлена вище виробнича структура, враховуючи характер виконуваних робіт, особливості і технологію їх виконання, форми виробничих зв'язків з іншими підприємствами та інші фактори, забезпечує даному підприємству нормальну роботу і виконання поставлених перед ним завдань. Можливі напрямки удосконалення виробничої структури ВАТ: правильний розподіл функцій служб та встановлення чітких взаємовідносин і спільної координації дій між ними.
Організаційна структура Коломийського УЕГГ зображена на рисунку 1.2.2.
Рисунок 1.2.2 - Організаційна структура Коломийського УЕГГ
Так, начальник управління має в своєму підпорядкуванні:
- головного інженера, якому в свою чергу підпорядковані інженер-метролог, інженер

 
 

Цікаве

Загрузка...