WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів на ВАТ “Коломиягаз” - Курсова робота

Планування заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів на ВАТ “Коломиягаз” - Курсова робота

т 856 528 362 -328 -166 -494 61,7 68,6 42,3 -31,4 -31,4 -57,7
5 Чисельність основних робітників, чол. 286 289 301 3 12 15 101,1 104,2 105,2 1,1 4,2 5,2
6 Обсяг реалізації продукції, робіт, послуг, грн. 1032658 1235781 1345612 203123 109831 312954 119,7 108,9 130,3 19,7 8,9 30,3
7 Собівартість природного газу, грн./тис.м3 11,2 15,2 19,5 4 4,3 8,3 135,7 128,3 174,1 35,7 28,3 74,1
8 Собівартість зрідженого газу, грн./т 512,5 620,5 762,4 108 141,9 249,9 121,1 122,9 148,8 21,1 22,9 48,8
9 Рентабельність, % 1,05 1,3 1,5 0,25 0,2 0,45 123,8 115,4 142,9 23,8 15,4 42,9
10 Продуктивність праці, тис.грн./чол 1,064 0,680 1,124 -0,013 0,006 -0,007 53,57 140 75 -46,43 40 -25
Додаток Д Графічна інтерпретація динаміки основних ТЕП ВАТ "Коломиягаз"
Додаток А
Таблиця1 Вихідні дані
Роки квартал Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6
1998 1
2 3 4 57024 57792 61120 58387 891 903 955 912 0,352 0,322 0,345 0,399 1,380 1,250 1,300 1,260 0,501 0,503 0,502 0,500 0,043 0,036 0,054 0,056 0,539 0,670 0,579 0,609
1999 1 2 3 4 40960 47616 54200 54464 640 744 800 851 0,310 0,380 0,365 0,350 1,480 1,540 1,430 1,610 0,500 0,501 0,502 0,504 0,060 0,054 0,050 0,052 0,463 0,657 0,567 0,597
2000 1 2 3 4 35200 40000 41280 39552 550 625 645 618 0,342 0,356 0,340 0,344 1,780 1,840 1,650 1,560 0,501 0,500 0,501 0,503 0,058 0,059 0,058 0,059 0,584 0,504 0,541 0,588
2001 1 2 3 4 27434 25056 25520 27666 473 432 440 477 0,311 0,315 0,310 0,316 1,330 1,400 1,420 1,390 0,505 0,504 0,503 0,500 0,061 0,067 0,063 0,065 0,505 0,511 0,528 0,587
2002 1 2 3 4 25816 25648 24640 26600 461 458 440 435 0,301 0,305 0,306 0,301 1,510 1,660 1,600 1,620 0,500 0,501 0,504 0,503 0,058 0,058 0,059 0,059 0,540 0,541 0,545 0,541
Мах Міn 61120,00 24640,00 955,00 432,00 0,40 0,30 1,84 1,25 0,51 0,50 0,07 0,04 0,67 0,46
Середнє значення 39798,75 637,50 0,33 1,50 0,50 0,06 0,56
Відхилення (стандартне) 13475,18234 189,1722968 0,028092В91 0,16560813 0,001618967 0,007138736 0,050726429
Розмах варіації 36480,00 523,00 0,10 0,59 0,01 0,03 0,21
Загальна дисперсія 181580539 35786,15789 0,000789211 0,027426053 2.62105Е-06 5.09616Е-05 0,002573171
Сума дисперсій 181616325,2
Дисперсия воспроизводимостн 11351020,33
Таблиця 2- Коефіцієнти парної кореляції між показником У та факторами Х1 - Хб
Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6
У 1
X1 0,99608471 1
X2 0,748153887 0,727309369 1
X3 -0,350434175 -0,388439347 -0,066123042 1
X4 -0,17549393 -0,168757265 -0,305503381 -0,178439402 1
X5 -0,747188026 -0,754907594 -0,3404492 0,281583617 -0,0000455 1
X6 0,50928083 0,521654043 0,485825283 -0,236732522 0,000474248 -0,55843447 1
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6
Коефіцієнт кореляції У до 0,99608471 0,748153887 -0,350434175 -0,17549393 -0,747188026 0,50928083
Розрахункові значення t-критерію 50,38947299 5,042529859 -1,67329748 -0,797204927 -5,027779923 2,64649323
Критичні значення t-критерію 2,100923666 2,100923666 2,100923666 2,100923666 2,100923666 2,100923666
Півщирина довірчого інтервалу 0,0036715 0,206828407 0,412089798 0,455312448 0,207506908 0,34793519
від до 2,104595121 2,307752073 2,513013464 2,556236114 2,308430574 2,448858856
2,097252211 1,894095259 1,688833868 1,645611219 1,893416758 1,752988476
Таблиця З- Коефіцієнти надійності
Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6
У 1
X1 569,9914759 1
X2 7,599605046 6,905479409 1
X3 1,786589853 2,045840465 0,297009838 1
X4 0,809772176 0,776828751 1,506894617 0,824249893 1
X5 7,564977093 7,849187138 1,722140994 1,367726329 0,000203658 1
X6 3,075170837 3,205084936 2,843915237 1,121554505 0,002120904 3,629138195 1
Таблиця 5-Дисперсионньш анализ
ОТ 85 М5 Р Значимость Р
Регрессия 6 3431839754,65 571973292,44 408,7660083 0,000000000000049
Остаток 13 18190487,1 1399268,239
Итого 19 3450030242
Таблиця 6-Коефіцієнти рівняння регресії
Козффициентьі Стандартная ошибка і-статистика Р-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
У-пересечение -52292,29872 93497,73069 -0,559289496 0,585471212 -254281,8266 149697,2292 -254281,8266 149697,2292
Переменная X 1 68,71213565 3,994001215 17,20383444 2,51683Е-10 60,08362227 77,34064902 60,08362227 77,34064902
Перегиенная X 2 27389,64331 19368,02453 1,414168144 0,180812963 -14452,42176 69231,70838 -14452,42176 69231,70838
Переменная X 3 2431,276453 2031,292973 1,196910778 0,252712872 -1957,064372 6819,617279 -1957,064372 6819,617279
Переменная X 4 83909,82473 182467,7646 0,459861088 0,653212332 -310287,7386 478107,3881 -310287,7386 478107,3881
Переменная X 5 -44188,632 76183,19472 -0,580031228 0,571810274 -208772,3863 120395,1223 -208772,3863 120395,1223
Переменная X 6 -7348,408079 7316,551252 -1,004354077 0,333537078 -23154,85303 8458,036871 -23154,85303 8458,036871
У=А0+А1*Х1*+А2*Х2+АЗ*ХЗ+А4*Х4+А5*Х5+А6*'Хб
Отримане рівняння регресії : У=52292,299+68,7І2*Х1+27389,643*Хг +2431,276*Х3+83909,825*Х4 - 44188,632*Х5-7348,408*Хв
Перевірка отриманої моделі на інформативність,адекватність,стійкість. 1).Визначаємо коефіцієнт детермінації
Регрессионная статистика
Множественный R 0,997360236
R-квадрат 0,994727441
Нормированныїй R-квадрат 0,992293953
Стандартная ошибка 1182,906691
Наблюдения 20
F-критерій Фішера 758,6726786
2). Перевірка на адекватність
F - критерій Фішера 74984,59405
Таблиця 7-Вихідні дані для визначення F-критерій Фішера
Уі Усер (Уі-Усер)А2 Утеор (Уі-Утеор)л2
57024 57792 61120 58387 39798,75 2183505984 58083,71264 1122990,873
2112321600 57315,18748 227350,1829
1817487424 61409,98204 84089,58317
2057983225 59361,25123 949165,4525
40960 47616 54200 54464 3942835264 39686,25242 1622432,907
3151250496 47830,68936 46091,52104
2455400704 51887,69118 5346772,074
2429306944 55296,9235 693761,5509
35200 40000 41280 39552 4699376704 34360,96613 703977,8347
4064317504 40525,56619 276219,8213
3902750784 40847,73394 186853,9478
4121640000 38674,03126 770829,106
27434 25056 25520 27666 5824437124 27928,26209 244295,0097
6193060416 24997,68591 3400,532743
6120245824 25424,77646 9067,522075
5789079396 27287,06175 143594,1958
25816 25648 24640 26600 6074020096 26710,01724 799266,8208
6100234816 27050,27376 1966371,707
6258708544 25890,79351 1564484,405
5952431104 25404,39462 1429472,22
Разом 85250393953 18190487,27
Таблиця 8-Зміна показника за рахунок резервів росту
Фактичне значення Хі Хісер Резерви росту Упл Зміна функції,

 
 

Цікаве

Загрузка...