WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів на ВАТ “Коломиягаз” - Курсова робота

Планування заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів на ВАТ “Коломиягаз” - Курсова робота

скороченням персоналу. Підвищення продуктивності праці на нашому підприємстві не є вмотивоване величиною заробітної плати, величина якої є надзвичайно низькою. Підприємство неефективно використовує фонд робочого часу, кваліфікація робітників не відповідає кваліфікації виконуваних робіт, підприємство покидає висококваліфікований персонал. Матеріально-технічна база підприємства застаріла, основні фонди практично не оновлюються. Обладнання на підприємстві є морально застарілим і зношеним, енергомістким, а тому очікувати, що на ньому можна буде виготовити конкурентноздатну продукцію не варто. Тільки через те, що підприємство входить до військово-промислового комплексу до нього не була застосована процедура банкрутства, оскільки підприємство вже на протязі 8 років є збитковим і з кожним роком збитки значно зростають.
Щодо транспортного господарства то тут слід відмітити невисокий рівень використання робочого часу, невисоку величину показника трудової дисципліни.
Негативними показниками є невисокий рівень використання вантажопідйомності транспортних засобів та коефіцієнту використання транспортних засобів.
Тому на підприємстві рекомендується переглянути і вдосконалити систему вантажоперевезень, максимізувати коефіцієнт використання вантажопідйомності транспортних засобів. Також доцільно провести ряд заходів щодо покращення трудової дисципліни на підприємстві в цілому і в транспортному відділі зокрема. Рекомендується також привести розряд робітників відповідно до розряду виконуваних ними робіт.
Зміна кон'юнктури ринку, неконкурентна здатна продукція, відсутність ринків збуту впливають на обсяги виробництва, що коливаються. Збитковість виробництва пояснюється перевищенням витрат на 1 грн. товарної продукції.
Надзвичайно різкий рівень фондовіддачі вказує на неефективне використання наявних основних фондів і тією величиною, яка характеризує ефективність виробництва на підприємстві.
Негативним явищем є низький рівень заробітної плати, що спричинює скорочення чисельності працюючих з кожним роком. Ріст заробітної плати є незначним, тому він не є впливовим фактором на підвищення продуктивності
праці.
Позитивним моментом є те, що підприємство Коломийське УЕГГ на даний час забезпечене всіма необхідними ресурсами (як матеріальними так і трудовими) для виробництва продукції. На жаль підприємство працює тільки на внутрішньому ринку і немає партнерів за кордоном. Проблемою залишається, як було сказано, все наявне технічне обладнання, що куплене за часів СРСР і в переважній більшості є морально застарілим і зношеним. Це теж негативно впливає га собівартість продукції і підвищує збитки підприємства. Підприємство Коломийське УЕГГ на даний момент немає додаткових коштів для закупівлі нового обладнання.
Отже, Коломийське УЕГГ є збитковим - воно нерентабельне і неприбуткове. На даному етапі існує незадовільний стан роботи. За рахунок певного відношення до ВПК до розглядуваного підприємства не була застосована процедура банкрутства.
Література
Економіка підприємства : Підручник/За заг. ред. С.Ф.Покропивного.-Вид. 2-ге, перероб. та доп.- К.: КНЕУ,2000р.
Лесюк О.І. Організація виробництва: Навчальний посібник для студентів спеціальності "Економіка підприємства".- Івано-Франківськ.Місто НВ,2002р.
Лесюк О. І., Федишин М. Ф. "Організація і управління виробництвом: нафто-газовий комплекс", Івано-Франківськ, 1999 р.
О.О. Орлов Планування діяльності промислового підприємства : підручник -К.: Скарби, 2002р. Тимош І.М. Економіка праці: Навч.посіб.- Т.: Астон, 2001р.
Таблиця 4- Показники для аналізу
РОКИ Квартал У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6
1998 1 2 3 4 57024 57792 61120 58387 891 903 955 912 0,352 0,322 0,345 0,399 1,380 1,250 1,300 1,260 0,501 0,503 0,502 0,500 0,043 0,036 0,054 0,056 0,539 0,670 0,579 0,609
1999 1 2 3 4 40960 47616 54200 54464 640 744 800 851 0,310 0,380 0,365 0,350 1,480 1,540 1,430 1,610 0,500 0,501 0,502 0,504 0,060 0,054 0,050 0,052 0,463 0,657 0,567 0,597
2000 1 2 3 4 35200 40000 41280 39552 550 625 645 618 0,342 0,356 0,340 0,344 1,780 1,840 1,650 1,560 0,501 0,500 0,501 0,503 0,058 0,059 0,058 0,059 0,584 0,504 0,541 0,588
2001 1 2 3 4 27434 25056 25520 27666 473 432 440 477 0,311 0,315 0,310 0,316 1,330 1,400 1,420 1,390 0,505 0,504 0,503 0,500 0,061 0,067 0,063 0,065 0,505 0,511 0,528 0,587
2002 1 2 3 4 25816 25648 24640 26600 461 458 440 435 0,301 0,305 0,306 0,301 1,510 1,660 1,600 1,620 0,500 0,501 0,504 0,503 0,058 0,058 0,059 0,059 0,540 0,541 0,545 0,541
Додаток А
Основні засоби ВАТ "Коломиягаз"
№п/п Склад основних засобів Балансова вартість, грн.. Коефіцієнт придатності %
1 Будівлі, споруди та передавальні пристрої
З них будівлі
Споруди
Передавальні пристрої 4658927
1145717
301553
3211657
74,39
69,81
97,85
2 Транспортні засоби, прилади та інструменти
З них транспортні засоби
Прилади та інструменти
Інформаційні системи, включаючи ЕОМ, та інші машини для автоматичного обчислення інформації 471881
451725
3559
13128
60,76
64,34
97,32
3 Інші основні засоби 247496 78,51
Всього 5423304
Додаток Б
Наявність та рух ОЗ на ВАТ "Коломиягаз"
№ Назва показника Залишок на поч. року Введено в дію Вибуло Залишок на кін. року Коеф. оновлення Коеф. вибуття
грн. % грн % Грн.. % грн % % %
1 Будівлі, споруди та передавальні пристрої 4658997 85,9 1080094 91,1 5739094 87,7 18,8
2 Машини та обладнання 247709 4,5 35985 3 38411 53,6 245283 3,7 14,7 15,6
3 Транспортні засоби 451725 8,3 60830 5,1 33297 66,4 479258 7,3 12,7 6,9
4 Інструменти, прилади та інвентар 20156 0,4 8537 0,8 28693 0,4 29,7
5 Інші ОЗ 44787 5,4 44787 0,9
6 Разом 5423304 100 1185446 100 71708 100 6537042 100 18,1 13,2
Додаток В
Показники технічного рівня ВАТ "Коломиягаз"
№ Показники Роки Темп росту, %
2002 2003
1 Середньорічна вартість ОЗ, грн. 5432040 5980173 110,1
2 Сума нарахування зносу, грн. 1314650 1386687 105,5
3 Коефіцієнт придатності ОЗ, % 75,9 67,5 88,9
4 Вартість введених ОЗ, грн.. 601987 1185446 196,9
5 Коефіцієнт оновлення, % 11,1 18,1 163,1
6 Вартість вибулих ОЗ, грн. 60378 717808 118,8
7 Коефіцієнт вибуття, % 12,3 13,2 107,3
Додаток Г
Розрахунок динаміки основних ТЕП.
№ Показники Роки Приріст Темпи росту,% Темпи приросту, %
2001 2001 2002 2001 2002 2002 2003 2002 2003
л б л б л б
1 Кількість газифік-х квартир:
- природнім газом
11256 11987 13278 731 1291 2022 106,5 110,8 117,9 6,5 10,8 17,9
- скрапленим газом 15685 13299 12958 -2386 -341 -2727 84,8 97,4 82,6 -15,2 -2,6 -17,4
2 Протяжність вуличної газової мережі, км 456,2 468,9 497,2 12,7 28,3 41 102,8 106 108,9 2,8 6 8,9
3 Відпущено природного газу споживачам, тис.м3 45684 50358 51264 4674 906 5580 110,2 101,8 112,2 10,2 1,8 12,2
4 Відпущено скрапленого газу споживачам,

 
 

Цікаве

Загрузка...