WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів на ВАТ “Коломиягаз” - Курсова робота

Планування заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів на ВАТ “Коломиягаз” - Курсова робота

транспорту без вантажу за рахунок запровадження прогресивних систем перевезень, зниження витрат на транспортне обслуговування, детальне вивчення вантажопотоків, вибір найбільш раціональних режимів перевезень, що дає можливість скоротити до мінімуму втрати робочого часу, покращення організації перевезень, раціональне використання виробничих площ та обладнання, зниження простоїв робітників і рухомого складу.
4. Заходи щодо підвищення ефективності транспортного
обслуговування виробництва на Коломийському УЕГГ
Захід 1. Переобладнання автомобілів для роботи на зрідженому газі.
Більшість автомобілів на підприємстві використовують як паливо бензин або солярку. Пропонуємо переобладнати автомобілі для роботи на зрідженому газі. Покажемо як скорочення часу на заправку автомобілів вплине на коефіцієнт використання робочого часу транспортного господарства підприємства. Крім того, за рахунок зміни палива зменшаться витрати на заправку машин, що дозволить зменшити витрати на 1 грн товарної продукції. Переобладнання буде проведено на 7-ми автомобілях.
В таблицях 4.1 та 4.2 подані вихідні дані та розрахунки економії робочого часу та коефіцієнта використання робочого часу. Розрахунок коефіцієнта робочого часу проводиться за формулою 2.16.
Таблиця 4.1 - Вихідні дані дня розрахунку.
Кількість заправок бензином 125л
Кількість заправок газом 98л
Час на заправку бензином (з урахуванням часу на поїздку до заправки і назад), год 0,63год
Час на заправку газом (з урахуванням часу на поїздку до заправки і назад), год 0,67год
Таблиця 4.2- Розрахунок економії робочого часу .
Затрати часу на заправку бензином (з урахуванням часу на поїздку до заправки і назад),, л-год 78,75
Затрати часу на заправку газом (з урахуванням часу на поїздку до заправки ї назад), л-год 65,66
Економія часу, л-год. 13,09
Показник Впровадження заходів
до після
Тр - ефективний фактично відпрацьований час 8-ма робітниками за даний період часу, л-год 3360 3373
Ткр - максимально можливий фонд робочого часу 8-ми працівників, за даний період, л-год 4984 4984
Коефіцієнт використання робочого часу 67,42% 67,67%
Таблиця 4.3- Розрахунок коефіцієнта використання робочого часу.
Як бачимо впровадження даного заходу призвело до зростання коефіцієнта використання робочого часу на 0,25%.
При переобладнанні автомобіля ЗІЛ-431410 для роботи на зрідженому газі встановлюється 8 балонів. Вартість 1-го балону 150 грн, вартість установки балону- 100 грн. В загальному на 7 автомобілів необхідно встановити 56 балонів. Загальні виграти на закупівлю і встановлення газових балонів на автомобілі складуть 56*(150+100)=14000 грн.
За 2002 рік 7-ма автомобілями пройдено 39142,5 км з середнім розходом пального 35 л на 100 км. Загальні витрати палива склали 13700 л по ціні 1,65 грн/л. Витрати на паливо склали 1,65*13700=22605 грн.
Вартість однієї заправки 8-ми балонів зрідженим газом становить 50грн Одна заправка розрахована на 400 хм. Необхідна кількість заправок на рік становитиме 39142.,5км/400км=98.
Загальні витрати на зріджений газ : 50*98=4900 грн
Витрати на пальне до впровадження заходу 22605 грн.
При впровадженні заходу сумарні витрати складуть 14000+4900=18900грн.
При незмінній величині пройденого шляху очікується отримати економічний ефект в розмірі 22605-18900=3705 грн.
Впровадження даного заходу призведе до зміни собівартості продукції:
АСо/о=(Спз/Сда)*100-100, (4.1)
де Спз, Сдз - собівартість продукції після і до впровадження заходудз=3124,12 тис. грн
Спз=3124,12 тис.грн - 3,705 тис.грн=3120,415 тис.грн
?С=(3120,415/3124,12)*І00-І00=-0,І2%
Отже, впровадження заходу призведе до зменшення собівартості продукції на
0,12%.
Захід 2. Підвищення кваліфікації ремонтників транспортного господарства.
Оскільки в транспортному господарстві Коломийське УЕГГ за аналізований період спостерігається невідповідність між середнім кваліфікаційним рівнем робітників та середнім розрядом виконуваних робіт ( розряд робітників є нижчим, ніж розряд виконуваних робіт). Коефіцієнт відповідності середнього тарифного розряду7 робітників та розряду виконуваних робіт становить 0,903. Отже, доцільно запропонувати захід по підвищенню кваліфікації ремонтників транспортного господарства. Підвищення кваліфікації робітників дозволить збільшити норми виробітки, продуктивності праці, одержати економію на заробітній платі та знизити собівартість робіт. Для визначення числа робітників, які повинні підвищити кваліфікацію, необхідно переглянути норми виконання робіт в транспортному господарстві. Результати аналізу подані в таблиці 4.4.
Таблиця 4.4 - Виконання норм ремонтниками у транспортному господарстві.
Назва показника Значення показника
1. ССЧ робітників цеху, осіб 56
2. ССЧ робітників, розряд яких нижчий від розряду виконуваних робіт, осіб 9
3. ССЧ робітників, які не виконують норму виробітку, осіб 9
4. Середній відсоток виконання норм виробітку даною групою робітників, % 90,3
Розрахуємо підвищення рівня виконання норм виробітку для робітників, які раніше їх не виконували:
(4.2)
Рвн=Нпз-Ндз/Ндз*100
Нпз, Ндз - відповідно середній % виконання норм виробітку даною групою робітників до і після впровадження заходу, %.
Тоді, за формулою (4.2)
Рвн=100-90,3/90,3*100=10,74
Відносна економія чисельності робітників:
?Ч=Чп*Рвн/100 (4.3)
де Чп - чисельність робітників, які підвищили рівень виконання норми виробітку за рахунок підвищення кваліфікації, осіб.
Тоді за формулою (4.3)
?Ч=9*10,74/100=0,97=1 особа Визначимо річний економічний ефект:
(4.4)
де Зср- середньорічна зарплата робітника, грн; Нс-нарахування на соціальні потреби, %.
Отже, згідно формули (4.4)
Е=1(2580+39,2*2580/100)=3591,36 грн.
Покажемо вплив даного заходу на зміну собівартості продукції.
Сдз=3124,12 тис.грн
Спз=3124,12-3,59136=3120,529 тис.грн
?С=(3120,529/3124,12)*100-100=-0,11%
Таким чином, впровадження даного заходу призведе до зменшення собівартості на 0,11%.
Вплив запропонованих заходів на техніко-економічні показники показано в таблиці 4.5.
Таблиця 4.5- Вплив заходів на ТЕП
Показники Фактичне значення 2002 Заходи Проектоване значення
1 2
Обсяг товарної
продукції, тис.грн. 1882 0 0
1882
Собівартість
продукції,тис.грн 3124,12 -0,12% -0,11% 3116,82
Витрати на 1 грн
товарної
продукції, грн 1,66 -0,12% -0,11% 1,65
Економічний
ефект, тис.грн 3,705 3,591
Висновки
В загальному по підприємству можна сказати, що воно є збитковим, неефективно використовує наявні трудові, матеріальні ресурси. Собівартість продукції надзвичайно висока, в зв'язку з чим підприємство зазнає значних збитків. Щодо продуктивності праці то вона є низькою, а її коливання зумовленні зменшення обсягів виробництва продукції,

 
 

Цікаве

Загрузка...