WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів на ВАТ “Коломиягаз” - Курсова робота

Планування заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів на ВАТ “Коломиягаз” - Курсова робота

дослідження були відібрані всі незалежні змінні, оскільки всі значення коефіцієнтів кореляції <0.8.Отже, можна сподіватися ,що в ЕММ ввійдуть усі незалежні змінні.
Для перевірки розрахованого коефіцієнта кореляції використаємо також коефіцієнт надійності, значення якого порівнюють з квантилем u нормального розподілу для рівня значущості а/2. В даному випадку це значення рівне 1,96.
Таким чином зв'язок між У та X1, У та Х2, У та Х5, У та Х6 є надійним. Інші коефіцієнти надійності є менші за и, проте це не означає відсутність зв'язку між вказаними факторами , просто зв'язок між ними може носити нелінійний характер.
Розрахуємо коефіцієнт часткової кореляції для того, щоб визначити зв'язок між У та Х1-Х6 . Він покаже пряму чи обернену залежність між змінною та результуючою ознакою без впливу на У інших детермінант. Результати розрахунків приведено в таб.2. Як показують значення коефіцієнта часткової кореляції найтісніший зв'язок з У має X1 (продуктивність праці робітників транспортного господарства) і він становить 0,99608. Знак - говорить про його прямопропорційність. Для того, щоб визначити чи є зв'язок між результуючою ознакою та незалежними змінними значним розрахуємо і-критерій Стюдента та критичне значення критерію Стюдента з рівнем значимості 0,05 та степенем свободи 20. Отримані результати приведемо в таб.2. Аналізуючи результати аналізу значимості впливу незалежних змінних на результуючу ознаку можна зробити висновок , що тіснота зв'язку між У та X1 (продуктивність праці робітників транспортного господарства ) є досить значною, оскільки розрахункове значення критерію Стюдента є більше за критичне. Тіснота зв'язку між У та решту X є менш значною, про що свідчить низьке значення розрахункового критерію Стюдента .Для визначення кількісної зміни обсягу транспортних перевезень під впливом детермінант Х1-Х6 розрахуємо коефіцієнти регресії, результати обчислень подані в таб.6. Аналізуючи ці коефіцієнти можна зробити такий висновок. При зміні Х1 (продуктивності праці робітників транспортного господарства) на 1, обсяг транспортних перевезень збільшиться на 68,71 грн, при збільшенні Х2(коефіцієнт вантажопідйомності) на 1, обсяг транспортних перевезень збільшиться на 27389,64 грн, при збільшенні ХЗ (витрати на 1 грн вантажоперевезень) на 1, обсяг транспортних перевезень збільшиться на 2431,28 грн, при збільшенні Х4 (коефіцієнт використання робітників за кваліфікацією) на 1, обсяг транспортних перевезень збільшиться на 83909,82 грн, при збільшенні Х5 (коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію) на 1, обсяг транспортних перевезень зменшиться на 44188,63 грн, при
збільшенні Х6 (коефіцієнт використання пробігу) на 1, обсяг транспортних перевезень зменшиться на 7348,41 грн.
Отже, кінцева ЕММ матиме наступний вигляд:
У=-52292,299+68,712*Х1+27389,643*Х2+2431,276*ХЗ+83909,825*Х4-
44188,632*Х5-7348,408*Х6
Розрахуємо довірчі межі коефіцієнтів регресії, обчислені результати приведені в таб.6.
Коефіцієнт множинної регресії рівний 0,99736.Це вказує на те, що незалежні
змінні мають вагомий вплив на результуючу ознаку.
Наступним кроком є перевірка отриманої моделі на інформативність,
адекватність, та значимість.
Для перевірки на інформативність порівняємо розрахункове значення
коефіцієнту Фішера, яке рівне 158,87 з критичним значенням критерію Фішера,
розрахованим з ймовірністю 0,05 та степенями свободи 12 та 8 відповідно.Дане
критичне значення є меншим за розрахункове, отже ЕММ є інформативною.
Для перевірки на адекватність порівняємо знайдене значення критерію Фішера ,
яке рівне 74984,59 з табличним. Розраховане значення є більше за табличне,
отже дана ЕММ вважається адекватною. Також рішення про адекватність
можна прийняти порівнявши розраховані за рівнянням значення У з вхідними
значеннями уі .Так як розраховані значення практично співпадають з вхідними значеннями з прийнятою точністю, то можна зробити висновок про адекватність отриманої моделі.
Для перевірки на значимість отриманої інформації порівняємо розрахункове
значення критерію Стюдента з критичним значенням, яке в даному випадку
становить 0,0639 .При порівнянні видно ,що розрахункові значення більші
критичного, тобто отримані коефіцієнти регресії є достовірні та значимі.
Для визначення резервів підвищення обсягу транспортних перевезень за рахунок факторів , які увійшли в модель, слід провести економічну інтерпретацію, причому за оптимальні слід прийняти останні значення .Числові значення економічної інтерпретації представлені в таб.8. Аналізуючи приведені розрахунки можна зробити наступний висновок. Якщо X1 - продуктивність праці робітників транспортного господарства досягне оптимального значення (955) , то У-обсяг транспортних перевезень збільшиться на 35,69% (21816,1 грн), Х2-коефіцієнт вантажопідйомності досягне оптимального значення (0,345), тоді У збільшиться на 0,67%
(410,84 грн), якщо ХЗ (витрати на 1 грн вантажоперевезень) досягне оптимального значення (1,3) , то У зменшиться на 0,79%(486,26 грн), якщо Х4-коефіцієнт використання робітників за кваліфікацією досягне оптимального значення (0,502), то У збільшиться на 0,27°/о(1в7,82 грн), якщо Х5-коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію досягне оптимального значення (0,054), тоді Y збільшиться на 0,43%(265,13 грн), якщо Х5-коефщієнт використання пробігу досягне оптимального значення (0,609) тоді У зменшиться на 0,59%(360,07 грн). В загальному можна сказати , що якщо X1-Х6 досягнуть оптимального значення, то обсяг транспортних перевезень збільшиться на 35,68%(21813,57
3.6 Резерви підвищення ефективності транспортного обслуговування підприємства.
Резерви підвищення ефективності транспортного обслуговування підприємства можна поділити на дві групи: екстенсивні та інтенсивні. До першої групи можна віднести:
-усунення простоїв, що викликані різними причинами організаційного характеру;
-прискорення технічного і ремонтного обслуговування рухомого складу;
- зниження простоїв робітників і рухомого складу;
-удосконалення ремонтного обслуговування транспортних засобів та скорочення простоїв транспорту в ремонті;
-зниження витрат на транспортне обслуговування. До другої групи відносять:
- прискорення оновлення основних виробничих фондів з метою підвищення їх працездатності;
- ліквідація зайвих транспортних засобів;
- використання прогресивнихвидів транспорту;
застосування автоматизованих систем управління перевезеннями та роботою транспортних засобів;
-підвищення рівня комплексної механізації навантажувально -розвантажувальних робіт і всіх видів ремонтних робіт.
В процесі аналізу рівня організації та ефективності транспортного господарства Коломийського УЕГГ виявлено ряд напрямків і резервів підвищення його функціонування. До них відносяться: скорочення втрат часу при перевезеннях, ліквідація пробігу

 
 

Цікаве

Загрузка...