WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів на ВАТ “Коломиягаз” - Курсова робота

Планування заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів на ВАТ “Коломиягаз” - Курсова робота

перевезена кількість вантажу, т 328.7 302,502 289,60
Он - номінальна вантажопідйомність транспортного засобу, т 822.4 816.6 804,4
Вф - фактично виконана робота по вантажоперевезеннях, т/км 0,0134 0,0133 0,0137
Вд - номінальна кількість роботи , т/км 0,0391 0.0420 0,0447
Коефіцієнт використання вантажопідйомності статичний 39.97% 37,04% 36.00%
Коефіцієнт використання вантажопотоку динамічний 34,26% 31,57% 30,65%
Як бачимо з розрахунків використання вантажопідйомності транспортних
засобів як по перевезеннях так і по виконаній роботі по вантажоперевезеннях є
низьким, що свідчить про те, що підприємство неефективно використовує
вантажопідйомність транспортних засобів, що негативно відбивається на
собівартості продукції.
Таблиця 3.15- Розрахунок коефіцієнта використання пробігу
Показник Роки
2002 2003 2004
LВ - пробіг транспорту г вантажем, км 24525 22795 21142
Lбв - пробіг транспорту без вантажу, км 21025 19425 18000
Коефіцієнт використання пробігу 53,84% 53,99% 54,01%
Низьке значення коефіцієнту використання пробігу також свідчить про ефективність використання транспортних засобів і воно також несе негативний вплив на собівартість продукції. Тому підприємству необхідно провести ряд заходів, щоб покращити використання пробігу транспортних засобів, та для підвищення використання їх вантажопідйомності.
Таблиця 3.16- Розрахунок коефіцієнта централізації транспортного обслуговування
ПОКАЗНИК РОКИ
2002 2003 2004
Оцт - обсяг транспортного обслуговування виконаного в централізованій формі, т 0 0 0
От - загальна кількість транспортного обслуговування (перевезень), т 328,7 302,3 289,6
Коефіцієнт централізації транспортного обслуговування 0,00% 0,00% 0,00%
Велична коефіцієнта централізації транспортного обслуговування вказує на те, що всі вантажоперевезення підприємство здійснює власним транспортом без залучення спеціальних транспортних організацій.
Загалом аналіз рівня організації виробництва та пращ в транспортному господарстві підприємства вказує на те, що існує ряд недоліків, які негативно впливають на собівартість продукції і їх усунення дозволить значно знизити величину показника собівартості продукції.
Для визначення ефективності функціонування транспортного господарства підприємства необхідно проаналізувати зміну обсягу транспортних перевезень, собівартості перевезень, та продуктивності праці робітників транспортного господарства.
Таблиця 3.17- Аналіз динаміки ОТЕП діяльності транспортного господарства
Показник РОКИ
2002 2003 2004
У фак У фак ?У Тр ?Тр У фак ?У ланц ?У базис Тр ланц Тр базис ?Тр ланц ?Тр базис
Обсяг транспортних перевезень,, тис.грн 130,03 105,68 -24,32 81,27 -18,73 107,31 1,63 -22,72 101,54 82,53 1,54 17,47
Собівартість перевезень, тис.грн 202,85 150,06 -52,79 51,79 -48,21 170,49 20,43 -32,36 113,61 84,05 13,61 -15,95
Продуктивність праці робітників транспортного господарства, тисгрн 2,031 1,822 -0,209 89,71 -10,29 1,834 0,012 -0,197 100,66 90,3 0,66 -9,7
Як видно з розрахунків обсяг транспортних перевезень у 2003 році зменшився на 18,73% (24,32 тис.грн), також собівартість перевезень зменшилась на 48,21% (52,79 тис.грн). Така ситуація була спричинена розривом зв'язків з деякими постачальниками, що також призвело до зменшення обсягу товарної продукції. В 2004 році спостерігається незначне зростання обсягу транспортних перевезень на 1.63 тис.грн, проте збільшується собівартість перевезень. Це пояснюється різким зростанням цін на необхідні матеріали та комплектуючі вироби, а також високими податками, що не дало в повному обсязі закупити матеріали і комплектуючі вироби. Продуктивність праці зросла у 2004 році, що пов'язано із скороченням робітників транспортного господарства, але цей ріст є досить незначним. Це пов'язано з тим, що підприємство працює не повний робочий тиждень, внаслідок чого виникають цілоденні простої транспортних засобів. Внаслідок цього необхідно провести заходи щодо збільшення обсягів транспортних перевезень, зменшення собівартості перевезень та росту продуктивності праці робітників транспортного господарства підприємства.
3.4. Застосування економіко-математичного методу для прогнозування.
Для визначення загальної тенденції зміни показника використання пробігу
проведемо його вирівнювання за методом найменших квадратів. З цією
метою проведемо розрахунки рівняння прямої і параболи за формулами (2,33-
2.37)
Таблиця 3.18-Дані для вирівнювання показника використання пробігу
У і Уt і2 і4 Уt2
2000 53,84 -1 -53,84 1 1 53,84
2001 53,99 0 0 0 0 0
2002 54,01 1 54,01 1 1 54,01
Всього 161,84 0 0,17 2 2 107,85
Параметри рівняння прямої:
а=53,95 b=0,085
Рівняння прямої має вигляд:
у=53,95+0,085t Параметри рівняння параболи: а=53,99;b=0,085;с=-0,065 Рівняння параболи має вигляд:
у=53,99+0,085t-0,065і2
Для прогнозу використаємо дані з таблиці 3.20.
Таблиця 3.19-Прогнозне значення коефіцієнта використання пробігу
Роки І У У-у
пряма параб. пряма параб
2000 -1 53,87 53,8401 0,03 0,0001
2001 0 53,95 53,99009 0,04 0,00009
2002 1 54,04 54,01008 0,03 0,00008
Всього - - - 0,1 0,00027
Як видно з розрахункової таблиці сума відхилень при вирівнюванні за прямою перевищує суму відхилень за параболою. Отже, прогноз будемо здійснювати по параболі. Коефіцієнт використання пробігу в 2005 році становитиме 53,9. Це є досить низьке значення. Отже, на підприємстві необхідно провести ряд заходів по покращенню використання транспортних засобів.
3.5 Кореляційно-регресійний аналіз
Для виявлення тісноти зв'язку між обсягом транспортних перевезень та
відібраних в результаті логічного аналізу незалежних змінних використовується
метод КРА.
Відібрані фактори:
X1 - продуктивність праці робітників транспортного господарства,
Х2- коефіцієнт вантажопідйомності;
Х3- витрати на 1 грн вантажоперевезень, грн;
Х4- коефіцієнт використання робітників за кваліфікацією;
Х5- коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію;
Х6- коефіцієнт використання пробігу.
Вихідні дані результуючої ознаки та незалежних змінних приведено в таб.1 додатку А.
За допомогою програми "ЕХСЕL" на ЕОМ були розраховані всі параметри КРА. Для оцінки достовірності вибраної для аналізу інформації необхідно проаналізувати статистичні характеристики незалежних змінних, які наведені в таб 1. Як показують статистичніхарактеристики досліджуваних параметрів, найбільші відмінності в значеннях незалежних змінних спостерігається в показнику X1- продуктивність праці робітників транспортного господарства (розмах варіації становить 523,0).
Для оцінки тісноти зв'язку між обсягом транспортних перевезень і відібраними для дослідження факторами розглянемо коефіцієнти парної кореляції, чисельні значення яких подані в таб.2. Слід зауважити, що в наслідок логічного аналізу для

 
 

Цікаве

Загрузка...