WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Платоспроможність підприємства та шляхи її підвищення (на прикладі ТОВ “Таргет”) - Курсова робота

Платоспроможність підприємства та шляхи її підвищення (на прикладі ТОВ “Таргет”) - Курсова робота

цінностей
за 2001-2002 рр. (тис. грн.)
Назва На кінець 2001 р. На кінець 2002 р. 2002 р. в % до 2001 р. 2002 р. питома вага в %
Виробничі запаси 3,0 3,0 100,0 4,2
Готова продукція і товари 9,0 69,8 775,6 95,8
Разом 12,0 72,8 606,7 100,0
В зв'язку з цим збільшились і обсяги оборотів по взаєморозрахункам з постачальниками та покупцями та розміри дебіторської та кредиторської заборгованості на кінець року (див. таблиці 2.3, 2.4).
Таблиця 2.4.
Аналіз дебіторської заборгованості за 2001 - 2002 рр. (тис. грн.)
Показники На кінець 2001 р. На кінець 2002 р. 2002 р.
в % до 2001 р. 2002 р.
питома вага в %
Дебіторська заборгованість: - за відвантажені товари
6,0
13,2
220,0
90,4
- по розрахункам з бюджетом
0,2
0,9
450,0
6,2
- за виданими авансами - 0,5 - 3,4
Разом 6,2 14,6 235,5 100,0
Показники таблиці 2.4 свідчать, що в загальній сумі дебіторської заборгованості найбільшу питому вагу займає заборгованість за відвантажені товари, яка за рік збільшилась майже у 2,2 разів. За звітний період збільшилася також і дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом, яка відображає заборгованість по відшкодуванню бюджетом податку на додану вартість.
З таблиці (табл. 2.5) видно, що в структурі кредиторської заборгованості на кінець 2002 р. високу питому вагу у 95,3% займають авансові платежі за товари, які на 01.01.2002 р. не були відвантажені. Більше ніж в п'ять разів зменшилася заборгованість по заробітній платі, що обумовлено зростанням обсягів діяльності.
На кінець звітного періоду по статті "Інші поточні зобов'язання" значиться поточна заборгованість перед бюджетом по податку на додану вартість, термін сплати якої не настав.
Простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості товариство не має.
Таблиця 2.5.
Аналіз кредиторської заборгованості за 2001 - 2002 рр. (тис.грн.)
Показники На кінець 2001 р. На кінець 2002 р. 2002 р.
в % до 2001 р. 2002 р. питома вага в %
Кредиторська заборгованість: - за товари, роботи, послуги
7,4
73,2
989,2
95,3
- по розрахункам з бюджетом 0,3 - - 0,0
- з позабюджетних платежів 1,1 - - 0,0
- з оплати праці 2,6 0,5 19,2 0,7
- інші поточні зобов'язання 3,1 3,1 100,0 4,0
Разом 14,5 76,8 529,7 100,0
За звітний період збільшились власний капітал товариства на 49,4 тис.грн. або на 461,7%, загальна вартість господарських засобів - на 90,2 тис. грн. або на 357,9% та власні обігові кошти - на 19,9 тис.грн. або 265,8 % (див. таблицю 3.6).
Дані таблиці показують, що коефіцієнт забезпечення власними коштами на кінець року підвищівся і знаходиться в нормальних межах - 1,8, при прийнятому оптимальному значенні 2 - 2,5.
Таким чином, проведений сукупний аналіз господарсько-фінансового стану підприємства говорить про неоднозначне становище нашого підприємства. Практична відсутність ліквідного капіталу призводить до затримки в розрахунках з постачальниками та іншими об'єктами зовнішнього середовища, що призвело до збільшення заборгованості за останній рік.
Таблиця 2.6
Аналіз фінансової стійкості товариства (тис. грн.)
Рядок Показники На початок року На
кінець року На кінець року в % на початок року
1 Запаси та затрати: всього 12,0 72,8 606,7
2 Грошові кошти, розрахунки та інші активи 6,3 15,1 239,7
3 Всього поточних активів 18,3 87,9 480,3
4 Власний капітал 10,7 60,1 561,7
5 Основні засоби та позаоборотні активи 6,9 27,5 398,6
6 Власні обігові кошти (рядок 3 -рядок 4) 7,6 27,8 365,8
7 Коефіцієнт забезпечення власними коштами (рядок 5/рядок 2)
1,1
1,8
16,4
8 Господарські засоби - всього
(рядок 3+5) 25,2 115,4 457,9
9 Коефіцієнт фінансової залежності (рядок 8/4)
2,36
1,92
81,4
10 Коефіцієнт фінансової автономії (рядок 4/8)
0,42
0,52
123,8
11 Виручка від реалізації продукції 342,3
532,6 155,6
Відносно низький рівень поточних активів призводить до фінансової нестабільності, погіршується платоспроможність підприємства. Однак ситуацію, яка склалась на кінець звітного періоду, не можна вважати предкризовою, бо постійно нарощуються обсяги власної діяльності.
2.3. Аналіз причин передкризового стану ТОВ "Таргет"
Постійно мінлива економічна ситуація в країні приводить до різких змін на ринках сировини і матеріалів, збуту, що впливає на економічний стан підприємства, зобов'язаного вижити в цих умовах.
Існує безліч проблем. І перші з них - як закупити дешеву якісну сировина, виходячи з обмежених ресурсів, як її швидше завезти і вчасно розрахуватися з постачальниками? Як розширити ринок збуту і продати вигідно свою продукцію?
Основні причини нинішньої ситуації по збуту продукції полягають у наступному:
· Падіння попиту на ринку металопрокату, що зв'язано в більшому ступені з перенасиченням ринку металопродукцією і збільшенням числа конкурентів
· Дефіцит коштів у споживачів.
· Несвоєчасне виконання замовлень споживачів через відсутність матеріалів, що більше залежить не від підприємства, а від постачальників і посередників.
· Непродумана система ціноутворення і відсутність гнучкої системи оплати за продукцію.
· Важке фінансове положення підприємства.
· Внутрішня неорганізованість.
· Не завжди продумана практика одержання коштів і їхнє використання.
Аналізуючи звітні документи підприємства, так само, можна виявити й інші, більш конкретні, причини сформованої ситуації.
Постійна дебіторська заборгованість перед підприємством ніколи не буде сприяти поліпшенню фінансового стану.
Ріст зобов'язань на перший погляд покривається ростом оборотного капіталу, але при розрахунку можна зробити висновок що швидкість росту зобов'язань перевищує ріст оборотного капіталу.
Так само причиною часткової неплатоспроможності можна назвати малу кількість коштів у наявності.
Причини часткової неплатоспроможності ТОВ "Таргет" можна охарактеризувати як внутрішні і зовнішні.
До зовнішніх причин відносяться: нестабільна економічна ситуація в країні, нестабільність попиту на ринку, недостача коштів у споживачів, а також несумлінність партнерів.
До внутрішніх причин відносяться такі як: непродумана система ціноутворення, невміння керувати доходами, випережаюче зростання зобов'язань перед зростанням доходів і оборотного капіталу, відсутність у наявності коштів.
Негативно вплинули також: висока собівартість реалізації товарів, нерозмірні витрати, низька виручка (собівартість складає близько 90% від виручки), усе це говорить про недоцільність даного виробництва.
3. Рекомендації щодо виходу підприємства з передкризового стану
3.1.

 
 

Цікаве

Загрузка...