WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Платоспроможність підприємства та шляхи її підвищення (на прикладі ТОВ “Таргет”) - Курсова робота

Платоспроможність підприємства та шляхи її підвищення (на прикладі ТОВ “Таргет”) - Курсова робота

роботу з плануванню і здійсненню продаж продукції на основі договорів з оптовими та роздрібними ринковими операторами і розробляють і організовують схеми постачань.
Вони на початку кожного місяця на основі даних про попит і зміст ринку, що надаються відділом маркетингу, розробляють плани продаж продукції по різних напрямках і ведуть роботу з ведення клієнтів.
Контроль за фінансовою діяльністю фірми здійснює головний бухгалтер, до якої надходить інформація про наявність і рухкоштів і здійснення фінансово- господарських операцій. Головний бухгалтер очолює бухгалтерію і планово-економічний відділ, і відповідає за належне документальне оформлення усіх фінансових операцій, веде бухгалтерську документацію, здійснює контроль за доходами і витратами фірми, вчасно нараховує і перелічує податки в бюджет, подає бухгалтерську, податкову і статистичну звітність.
Секретар фірми обробляє і приймає всю інформацію, що надходить на фірму, передає керівнику, а також у відповідні підрозділи фірми, веде документацію, відповідає на всі телефонні дзвонки, надає первинну інформацію клієнтам.
Поширюють рекламу, роблять вивчення ринку і споживачів підприємства робітники відділу маркетингу підприємства.
Комерційні угоди на продукцію укладають менеджери по збуту, на яких покладається відповідальність при заключенні угоди. Якщо вартість угоди перевищує 1 тис. грн., то угода обов'язкова узгоджується з вищим керівництвом фірми.
Угоди з іншими підприємствами на надання транспортних послуг, постачання, крунооптові продажі заключуються заступниками директора чи директором фірми.
В даний час сильними сторонами підприємства можна назвати:
- розмаїтість видів продукції;
- гнучка система знижок;
- належний рівень професійної підготовки працівників підприємства.
Слабкими сторонами фірми можна назвати:
- недостатній розвиток торгової мережі. Основний ринок збуту продукції підприємства - м. Київ. Цю проблему підприємство планує вирішити шляхом пошуку іногородних партнерів;
- недостатно розвита матеріально-технічна база, необхідне відновлення основних фондів підприємства.
З розширенням обсягів діяльності, утворенням філій і представництв планується відповідне збільшення ланок організаційної структури .
2.2. Аналіз показників платоспроможності ТОВ "Таргет"
Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням та використанням засобів (активів) та джерел їх формування (особистий капітал та обов'язки, тобто пасивів). Ці відомості наведені в балансі (формі №1) та Звіті про фінансові результати (формі №2) досліджуваного підприємства.
Основними факторами, які визначають фінансовий стан підприємств є, по-перше, виконання фінансового плану та поповнення по мірі потреби особистого оборотного капіталу за рахунок прибутку й, по-друге, швидкість обертання оборотних засобів (активів).
Ринкові умови господарювання зобов'язують підприємство в будь-який період часу бути здатним погасити свої короткострокові зобов'язання, тобто бути ліквідним.
Ліквідність - це здатність оборотних коштів перетворюватися в готівку, необхідну для нормальної фінансово-господарської діяльності. Показники ліквідності вважаються найбільш важливими із всіх аналітичних показників кредитоспроможності позичальника [12].
Підприємство вважається ліквідним, якщо його поточні активи більші, ніж короткострокові зобов'язання. При цьому важливо врахувати, що для успішного фінансового управління підприємства наявні (готівкові) кошти більш важливі, ніж прибуток. Їх відсутність на рахунках в банку в силу особливих обставин кругообігу коштів (неспівпадання моменту потреби і вивільнення коштів в кожний даний момент) може призвести до кризового фінансового стану підприємства.
У вітчизняній практиці аналіз платоспроможності і ліквідності підприємства здійснюється порівнянням засобів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розміщених в порядку зниження ліквідності, з зобов'язаннями по пасиву, згрупованих за строками їх погашення і розміщеними в порядку збільшення строків. По суті ліквідність підприємства означає ліквідність його балансу.
Аналіз балансу підприємства, що аналізується, наводиться нижче у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Аналіз балансу (агрегований баланс)
АКТИВ На початок періоду, тис. грн. На кінець періоду, тис. грн. ПАСИВ На поч. періоду, тис. грн. На кін. періоду, тис. грн.
1.Найбільш ліквідні активи, А1 0,1 0,5 1.Найбільш термінові зобов'язання, П1 7,1 3,6
2.Активи, що швидко реалізуються, А2 6,2 14,6 2.Короткострокові пасиви, П2 7,4 73,2
3.Активи, що реалізуються повільно, А3 12,0 72,8 3.Довгострокові пасиви, П3 - -
4.Активи що важко реалізуються, А4 6,9 27,5 4.Постійні пасиви, П4 10,7 60,1
5.БАЛАНС 25,2 115,4 5. БАЛАНС 25,2 115,4
Аналізуючи ліквідність балансу за даними таблиці слід відмітити, що у звітному періоді спостерігається недостача ліквідних активів першої та другої групи - найбільш ліквідних та таких, що швидко реалізуються, для покриття термінових та короткострокових зобов'язань на початок періоду в розмірах 7,1 та 7,4 тис.грн., і на кінець періоду на 3,6 і 73,2 тис.грн. відповідно. Однак оскільки підприємство не має зобов'язань по довгострокових кредитах і позиках, то ця частина активів може направитися на покриття термінових та короткострокових зобов'язань, що відносяться до другої групи. Цієї суми буде достатньо, оскільки перевищення коштів на початок звітного періоду складає 3,8 тис.грн., а на кінец періоду - 11,1 тис. грн.
Таким чином недостатня ліквідність балансу може свідчити про неоднозначний фінансовий стан підприємства.
Як уже відзначалося, ступінь перетворення поточних активів у грошову готівку неоднакова. У зв'язку з цим у світовій і вітчизняній практиці вираховують три відносні показники ліквідності.
Перший показник - це коефіцієнт абсолютної ліквідності, який характеризує негайну готовність підприємства погасити свою термінову заборгованість. Формула для розрахунку цього показника має такий вигляд:
КА.Л.=
Теоретично значення цього коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно знаходиться в межах 0,2-0,35.
Другий показник - це коефіцієнт загальної ліквідності. Від першого він відрізняється тим, що до суми найбільш ліквідних активів додається ще і сума короткострокової дебіторської заборгованості. Формула для розрахунку даного показника буде така:
КЗ. Л.=
Теоретично значення цього коефіцієнту не повинно бути менше 0,7-0,8.
Третій показник - це коефіцієнт покриття - найбільш загальний показник ліквідності. Він характеризує співвідношення між усіма поточними активами і короткостроковими зобов'язаннями, а тому формула для його розрахунку буде мати такий вигляд:
КП.=
Цей коефіцієнт показує достатність оборотних засобів для того, щоб

 
 

Цікаве

Загрузка...