WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій - Курсова робота

Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій - Курсова робота

діяльності був не тільки випуск продукції чи послуг, але й одержання прибутку, тобто завжди повинне бути перевищення доходів над витратами, що витрачаються ресурсами, і чим більше це перевищення, тим прибутковіше працює підприємство;
- на зміну вимозі випуску як можна більшої кількості продукції приходить вимога не тільки зробити продукцію, але і збути її, реалізувати. Подальше нарощування обсягів доцільно тільки в умовах гарантованого збуту останньої;
- на зміну вимогам обмеження, що існували, з боку вищих органів приходить самостійність підприємств по багатьом питанням його діяльності, але як плата за цю самостійність - можливість неспроможності і банкрутства.
Отже, поведінка підприємства в умовах ринкового господарювання видозмінюється, і ця зміна стосується багатьох питань діяльності підприємства. Будь-яке підприємство є відкритою економічною системою.
В умовах ринку підприємство вирішує дві задачі - зробити продукцію і реалізувати її. У залежності від рішення цих задач воно буде процвітати чи буде неспроможним. Для того, щоб знати, що необхідно робити - який асортимент, у якій кількості - підприємство повинне вивчити ринок, перш ніж почне витрачати ресурси на виготовлення конкретної продукції, тобто зайнятися маркетингом. Причому маркетингом необхідно займатися постійно - як до запуску продукції у виробництво, так і після, у процесі реалізації.
Для прийняття рішень необхідно зібрати і проаналізувати достовірну інформацію, що включає:
- характеристику товарів;
- загальну характеристику ринку: велике чи мале число споживачів, способи покупки товарів, відношення покупців до товарів, умовам і термінам постачання, умови продажу і конкурентів;
- канали поширення товарів;
- конкретний стан ринку: чи існує конкуренція між виробниками товарів і який її рівень;
- законодавчі обмеження;
- рівні управлінської діяльності в області маркетингу;
- фінансові, матеріальні й інші ресурси, необхідні для досягнення цих цілей;
- перспективні цілі фірми, що виникають при цьому задачі і забезпеченість їхніми необхідними ресурсами;
- оперативні, поточні цілі і задачі, висунуті конъюктурою ринку, не суперечним довгостроковим стратегічним цілям.
У виробництві продукту і здійсненні маркетингової політики необхідно враховувати життєвий цикл продукту на ринку, що включає ряд стадій:
- упровадження, що вимагає великих витрат, тому торгівля товаром на цій стадії, як правило, збиткова;
- ріст як результат визнання покупцем товару і швидкого збільшення попиту на нього. При рості обсягу продажу і відповідно прибутку стабілізуються витрати на рекламу;
- зрілість характерна тим, що більшість покупців товар уже придбали, тому темпи росту продажів, досягши максимуму, починають падати, прибуток також починає знижуватися в зв'язку зі збільшенням витрат на рекламу й ін. маркетингові заходи;
- насичення: у цьому періоді, незважаючи на вжиті заходи, ріст продажів більше не відбувається. Прибуток від торгівлі продовжує збільшуватися через зниження витрат на виробництво;
- спад являє собою період різкого зниження продажів, а потім і прибутку.
Як працює підприємство - прибуткове, чи збитково в рамках самооплатності - в істотній мері залежить від форм і методів перетворення і може бути визначено цілим рядом як приватних, так і загальних показників ефективності.
4.4. Регулююча роль якості продукції.
Якість - це сукупність властивостей продукції, покликаних задовольняти потребу відповідно до призначення продукції. Любий продукт являє собою сукупність властивостей, куди входять надійність, эргономичность, эстетичні властивості і экологичність. Сучасне виробництво - це виробництво високоякісної продукції. Споживач часто віддає перевагу якості ціні, оскільки розуміє, що висока якість знизить витрати на експлуатацію, ремонт і більш повно задовольнить його потреби.
Витрати на роботи по підвищенню якості продукції мають значну питому вагу, що постійно росте. Підвищення якості - це трудомістка робота для підприємства, оскільки торкається практично всіх напрямків діяльності і в остаточному підсумку виходить на такий макроекономічний показник, як якість життя.
Якість продукції - результат якості: праці, предметів праці, засобів праці, технології, керування, виробничого середовища в цілому.
Якість проміжного продукту у свою чергу формує якість кінцевого продукту, а останній безпосередньо виходить на якість життя, де поряд з такими складовими, як якість продукту і послуг, бере участь якість обороноздатності, природного середовища, інфраструктури, національного багатства.
5. Малі підприємства та їх розвиток.
Формування ринку - процес багатоплановий. Потрібна взаємодія багатьох складових, однієї з них є становлення малих і середніх підприємств, кожне з який буде або асоційованим, або одноособовим хазяїном засобів виробництва і виробленої їм продукції. Питання розвитку малих і середніх підприємств - один з найважливіших у програмі розвитку і демонополізації народного господарства країни. Формування малих ринкових структур в усіх без винятку галузях і сферах економіки країни відповідає мирохозяйственным тенденціям економічних процесів, тому що у всіх країнах світу в сфері малого бізнесу діє велике число невеликих підприємств різноманітного профілю практично у всіх галузях.
Для сучасної економіки характерна складна комбінація різних по масштабах виробництв - великих, з тенденцією до монопольних структур, і невеликих, що складаються під впливом багатьох факторів.
Останнім часом з'явився небувалий ріст малого і середнього підприємництва, особливо в сферах, де поки не потрібно значних капіталів, великих обсягів устаткування і кооперації безлічі працівників. Малих і середніх підприємств особливо багато в наукомістких видах виробництва, а також у галузях, зв'язаних з виробництвом споживчих товарів.
Можливість ефективного функціонування малих форм виробництва визначається поруч їхніх переваг, у порівнянні з великим виробництвом: близькість до місцевих ринків і пристосування до запитів клієнтури; виробництво малими підприємствами, що невигідно великим фірмам; виключення зайвих ланок керування. Малому виробництву сприяє диференціація й індивідуалізація попиту в сфері виробничого й особистого споживання.
У свою чергу розвиток дрібного і середнього виробництва створює сприятливі умови для оздоровлення економіки: розвивається конкурентне середовище; створюються додаткові робочі місця; активніше йде структурна перебудова; розширюється споживчий сектор.
Велике значення має здатність малих підприємств розширювати сферу додатка праці, створювати нові можливості не тільки для працевлаштування, але насамперед для підприємницької діяльності населення, розгортання його творчих сил і використання вільних виробничих потужностей.
Соціальна функція малих підприємств складається в їхнє здатності у великих масштабах поглинатинезайняту робочу силу, знижувати соціальну

 
 

Цікаве

Загрузка...