WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Доходи торгівельного підприємства: склад, джерела, аналіз, шляхи збільшення - Контрольна робота

Доходи торгівельного підприємства: склад, джерела, аналіз, шляхи збільшення - Контрольна робота

реалізації товарів (валовий доход) планується залежно від наявності (на момент розробки плану) необхідної інформації за допомогою методу прямих техніко-економічних розрахунків або факторно-аналітичного методу.
При застосуванні факторно-апалітичного методу визначення планового розміру доходів відбувається так:
P проводиться оцінка тенденцій зміни рівня валового доходу на основі побудови та аналізу динамічного ряду;
P здійснюється прогнозування рівня валового доходу на плановий період, виходячи з базового рівня валового доходу, темпу його зміни, який склався в проаналізованому періоді чи на основі формування трендової економіко-математичної моделі. Спрогнозований таким чином рівень валового доходу відображає умови здійснення торговельної діяльності (зміни в асортиментній структурі товарообороту, їх складів, джерелах отримання товарів), що склалися у ретроспективному періоді.
P Визначається сума валового доходу при плановому обсязі товарообігу (ТПЛ) та спрогнозованому рівні валового доходу (РВДПЛ). Для розрахунку використовується формула:
ВДПЛ = (ТПЛ х РВДПЛІ) : 100. (5.1)
P Оцінюються можливі резерви збільшення валового доходу за рахунок управління окремими чинниками, які визначають його розмір.
Застосування методу прямих техніко-економічних розрахунків передбачає наявність інформації про обсяг продажу товарів за окремими товарними групами та рівень валового доходу або обсягу угод на закупівлю товарів за окремим контрактами, рівень цін закупівлі та спрогнозованих цін реалізації.
У першому випадку розрахунок планового розміру валового доходу здійснюється за формулою:
ВДПЛ = (ТПЛІ х РВДплі) : 100 (5.2)
Де Tплі - плановий об'єм товаврообороту за і-ю товарного групою;
РВДплі - плановий рівень валового доходу за і-тою товарною групою.
Плановий рівень валового доходу за товарними групами визначається, виходячи з розрахункового розміру торговельної надбавки (НД):
РВД = НД:(100+НД) х100. (5.3)
Під час використання інформації про комерційні угоди розрахунок планового розміру валового здійснюється і за наступною формулою:
ВДПЛ = (Црк - Цзакк) х Кк (5.4)
де Кк - це кількість товарів, які закуповуються за к - ою комерційною угодою;
Црк, Цзакк - відповідно, ціна реалізації та закупівлі товарів за к-тою комерційною угодою.
Дохід від реалізації виробленої продукції (роботи, послуги) планується, виходячи з обсягів виробничої програми підприємства та прийнятих цін реалізації з урахуванням базових цін та наданих цінових знижок.
Для проведення розрахунку використовується наступна формула:
Дп=Оп х Цр-СКУ, (5.5)
Де Оп - обсяг виробництва в натуральному вимірі і-ого виду продукції підприємства;
Цр - прийнята базова ціна реалізації і-ого виду продукції;
СКУ - розмір цінових знижок, які надаються за окремими контрактами;
п - кількість видів продукції у виробничій програмі підприємства.
Запланований дохід від продажу матеріальних цінностей та майна розраховується як різниця між вартістю їх придбання (за балансовою оцінкою) та продажною ціною їх реалізації, з урахуванням зносу основних фондів та витрат підприємства, що пов'язані з їх демонтажем, перед продажною підготовкою та реалізацією. Розрахунок здійснюється за формулою:
Дм=Цзапроп - Цприд - А- Впрод, (5.6)
де Цпрод - очікувана продажна ціна;
Цприд - ціна придбання матеріальних цінностей;
А - нарахована сума амортизації за період експлуатації основних фондів;
Впрод - витрати, пов'язані із здійсненням продажу (демонтаж, передпродажний ремонт, транспортування до місця реалізації, оплата посередницьких послуг).
Аналогічно визначається дохід від продажу брокерських місць, якщо їх має підприємство, а також його нематеріальних активів, [16, с. 67-159].
Доходи від посередницької діяльності підприємства планують, виходячи з обсягів цієї діяльності та прийнятої форми оплати за послуги підприємства (розміру та порядку визначення винагороди):
Дпос = (Оп х Пкоміс):100, (5.7)
Де Опос - запланований обсяг посередницьких операцій, в яких підприємство виступає у ролі комісіонера;
Пкоміс - запланований або який склався в середньому розмір комісійної винагороди (плати за послуги) у відсотках до обсягу посередницьких операцій.
Доходи від перепродажу матеріальних цінностей (продукції, товарів, послуг) не власного виробництва, які також відносяться до посередницької діяльності, плануються, як правило, виходи з обсягів здійснення таких операцій і запланованої мережі (різниці в цінах).
Дохід підприємства, отриманий від пайової участі в спільних підприємствах та у створенні інших підприємств, планується на основі інформації про рентабельність їх діяльності, обсяг отримання чистого прибутку, а також закріпленого в засновницьких документах порядку його розподілу. Для проведення розрахунку може використовуватись наступна формула:
Дсп = (ЧПсп х Дп) : 100, (5.8)
Де ЧПсп - обсяг чистого прибутку, отриманий (або очікуваний) в предплановому періоді, створений спільним підприємством;
Дп - частина прибутку, яка належить підприємству-засновнику, у відсотках до загального обсягу отримання прибутку.
Дохід підприємства від цінних паперів, які належать підприємству, планується, виходячи з виду цінного паперу (акція, облігація, сертифікат) та характеру доходу (гарантований, не гарантований).
Якщо підприємство є власником акцій інших фірм, то рівень отримання доходу не гарантується і визначається за результатами господарсько-фінансової діяльності цього підприємства з урахуванням прийнятої ним дивідендної політики. Для оцінки прогнозу отримання дивідендів із простих акцій може використовуватися формула:
ДАКЦ = (ЧПат х Чдив х Ап) : (СФат х 100), (5.9)
де ЧПат - чистий прибуток акціонерного товариства, акції якого має фірма;
Чдив - частка чистого прибутку акціонерного товариства, призначена для формування фонду виплати дивідендів, % до загального обсягу;
Ан - номінальна вартість акцій, які належать

 
 

Цікаве

Загрузка...