WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Доходи торгівельного підприємства: склад, джерела, аналіз, шляхи збільшення - Контрольна робота

Доходи торгівельного підприємства: склад, джерела, аналіз, шляхи збільшення - Контрольна робота

незіставності сум валового доходу, одержаних на різний облік товарообороту [6, с. 266]
Об'єктом аналізу може бути також рівень торговельної надбавки в% ціни закупівлі товарів.
ІV етап -оцінка рівня доходності інших видів діяльності підприємства.
На цьому етапі аналітичної роботи розраховуються та аналізуються в динаміці відносні показники отримання доходів від інших видів діяльності підприємства: інвестиційної, посередницької, кредитної, орендної тощо.
Рівень доходності орендних операцій (Рдор) або ставка доходу від орендних операцій становить:
РДОР = СДОР =
де ОП - отримана орендна плата від здачі майна (торговельної площі) в оренду;
ОМгр -майно, яке здають в оренду (в грошовій оцінці);
ТПор - торговельна площа, передана в оренду, кв.м.
Рівеньдохідності інших видів діяльності порівнюється з рівнем валового доходу для визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємства, його диверсифікації. Порівняння та оцінка здійснюється за допомогою розрахунків доходності витрат (співвідношення між сумами доходів та витрат) та доходності активів (обсяг формування доходів на одиницю активів, що використовуються) різних видів діяльності підприємства.
V етап - кількісна оцінка факторів, що обумовлюють зміну обсягу формування валового доходу.
Цей етап дослідження передбачає:
1. Вивчення впливу на обсяг валового доходу таких факторів, як обсяг товарообороту (в фактичних і спів ставних цінах) та середній рівень доходу шляхом застосування методу ланцюгових підставок або індексного методу.
2. Кількісну оцінку впливу на середній рівень валового доходу структурних зрушень, а саме: сортиментної структури товарообороту; складу товарообороту за формою продажу; складу постачальників шляхом застосування методу процентних чисел.
Залежність між обсягом та рівнем доходів торговельного підприємства та факторами, що їх обумовлюють, може бути встановлена також на боці проведення корекційно-регресійного аналізу.
На завершення факторного аналізу результати окремих розрахунків узагальнюють.
VІ етап - оцінка невикористаних можливостей з отримання доходів.
Для виконання цього етапу аналітичної роботи необхідна наявність інформації стосовно ціни придбання по альтернативних каналах товаропостачання.
При наявності означеної інформації розраховуються невикористанні можливості зростання доходів підприємства за рахунок удосконалення політики товаропостачання (зменшення ціни закупівлі) або цінової політики (використання можливостей збільшення цін реалізації).
Оцінка невикористаних можливостей з отримання доходів проводиться вибірково, по товарних групах, що мають для підприємства найбільш вагоме значення.
VІІ етап - аналіз достатності формування доходів.
Достатність формування доходів оцінюється в цілому по підприємству на основі аналізу напрямків використання отриманих доходів (на сплату податків, покриття постійних та змінних витрат, формування чистого прибутку). Для цього визначаються обсяги, динаміка та питома вага кожного напрямку використання доходів в загальному обсязі їх формування, аналізується показники доходності витрат та прибутковості доходів.
Оцінка достатності формування доходів дозволяє зростати висновок стосовно використання вимог самоокупності та самофінансування розвитку торговельного підприємства.
На суму валового прибутку впливають три основних чинники: обсяг роздрібного товарообороту, його асортиментна структура, враховуючи умови ціноутворення і товаропостачання з окремих товарних груп та відносний рівень накладання у відсотках до товар обороту в розрізі товарних груп.
До того ж, якщо обсяг роздрібного товарообороту впливає прямо на суму валового прибутку, то інші два чинники викликають зміну середнього рівня реалізованого накладення з усього асортименту товарів, а через нього - зміну суми валового прибутку.
Вплив указаних чинників на обсяг валового прибутку виявляють з допомогою методу різниць (на основі індексного аналізу).
Зв'язок між сумою валового прибутку і чинниками, що вривають на нього, установлюється за формулою
де - сума реалізованого накладання;
РТО - роздрібний товарооборот у суму;
- середній рівень накладення у відсотках до товарообороту.
Тоді зміну суми накладання за рахунок обмінів роздрібного товарообороту ( ) можна визначити так:
а за рахунок середнього рівня накладення:
де - зміна суми накладення за рахунок його середнього рівня;
індекс 1 - яким позначається звітний обсяг або рівень показника;
індекс 0 - базовий чи плановий обсяг або рівень.
Однак середній рівень реалізованого накладення сам складається під впливом змін у структурі товарообороту і конкретних рівнів торговельного накладання з товарних груп.
Установимо зв'язок:
де РРН - середній рівень реалізованого накладення;
РРНІ - конкретні рівні валового прибутку від реалізації окремих товарних груп за період;
ПВІ - питома вага товарообороту з конкретної товарної групи у відсотках до загального обсягу товарообороту підприємства за цей же період.
Вплив зазначених чинників вивчається на основ індексного аналізу структурних зрушень. Щоб застосовувати метод різниць, потрібно спочатку знайти скоригований показник, що показує, яким був би середній рівень реалізованого покладення з товарообороту в цілому, якби дохідна реалізації окремих груп товарів залишилася на рівні базисного періоду, а структура товарообороту склалася, як у звітному, тобто
Тоді зміну середнього рівня реалізованого накладання (валового прибутку) за рахунок змін в асортиментній структурі роздрібного товарообороту розраховують відніманням від скоректованого показника середнього показника дохідності за базисний період.
А зміну середнього рівня дохідності товарів за рахунок змін у дохідності реалізації окремих товарних груп одержують відніманням від фактичного рівня реалізованого накладення за всім асортиментом скоригованого показника середньої дохідності:
Розміри впливу перелічених чинників на зміну загальної суми валового прибутку від реалізації одержують послідовним множенням розрахованих змін середнього рівня дохідності на фактичний обсяг роздрібного товарообороту.
Аналіз чинників за наведеними методиками дає можливість виявити основне резерви збільшення валового доходу від реалізації товарів[6, с. 269]
3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПЛАНУВАННЯ ДОХОДІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Розробка плану доходів підприємства здійснюється за основними джерелами їх утворення, з наступним узагальненням.
Доход від

 
 

Цікаве

Загрузка...