WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Доходи торгівельного підприємства: склад, джерела, аналіз, шляхи збільшення - Контрольна робота

Доходи торгівельного підприємства: склад, джерела, аналіз, шляхи збільшення - Контрольна робота


Контрольна робота
Доходи торгівельного підприємства: склад, джерела, аналіз, шляхи збільшення.
?
План
1. Склад та джерела утворення доходів торговельного підприємства.
2. Методика аналізу доходів підприємства
3. Удосконалення методики планування доходів торговельного підприємства
4. Шляхи збільшення доходів від реалізації товарів
?
1. СКЛАД ТА ДЖЕРЕЛА УТВОРЕННЯ ДОХОДІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА.
Доход - виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) - свідчить про те. що продукція підприємства знайшла свого споживача, то зона відповідає, вимогам та попиту ринку за ціною, якістю, іншими технічними, функціональними характеристиками та властивостями.
Отримання доходів створює основу для самофінансування підприємства за умови, що їх розмір достатній для покриття витрат підприємства з реалізації товарів та інших видів діяльності, виконання зобов'язань перед бюджетом та утворення чистого прибутку.
Розмір отриманих доходів визначає економічну стратегію підприємства з питань управління матеріальними ресурсами та витратами, персоналом підприємства і оплатою його праці, податковою, інвестиційною, дивідендною політикою підприємства.
Водночас можливості підприємства щодо успішного продажу своєї продукції і отримання доходів залежать від ефективності організації торговельно-технологічних процесів, ступеня використання наявного ресурсного потенціалу, раціональності здійснених витрат.
Управління доходами торговельного підприємства, спрямоване на максимізацію їх розміру, визначає необхідність їх системної класифікації, яка може бути проведена за певними ознаками (див. рис.1.).
Залежно від виду діяльності здійснення, яка дозволила отримати Доходи, відрізняють:
1. доходи від торговельної діяльності: від продажу товарів, від операцій з тарою, від перемірювання тканин, надання платних додаткових торговельних послуг.
2. Доходи від виробничої діяльності, до складу яких входить:
o виручка від реалізації всіх видів товарної продукції, напівфабрикатів, відходів (за наявності власного виробництва);
o виручка від послуг промислового характеру (ремонтно-будівельних, транспортних тощо), що виконані та реалізовані "стороннім споживачам".
3. Доходи під посередницької діяльності, отримані у вигляді:
o суми комісійних винагород (відсотків);
o додаткової виручки від реалізації продукції підприємство є посередником і бере участь в розрахунках при виконанні домовленості;
o доходів від робіт (послуг), які виконані тимчасовими творчими колективами для інших підприємств.
4. Доходи від інвестиційно-кредитної діяльності:
o доходи, отримані від пайової участі в спільних підприємствах;
o доходи, отримані від надання майна з оренду (лізинг);
o дивіденди (відсотки), отримані за акції та інші цінні папери, що придбані підприємством;
o відсотки від надання комерційного кредиту;
o доходи від депозитних вкладів підприємства.
5. Доходи від продажу майнових та інтелектуальних прав (власності) підприємства, отримані при реалізації:
o майна підприємства матеріальних обігових активів;
o нематеріальних активів ("ноу-хау", патентів, фірмового знаку, торгової марки), програмних продуктів.
6. Інші види доходів:
o доходи від курсової різниці валютних коштів та цінних
o суми економічних санкцій та відшкодувань збитків отриманих підприємством;
o доходи від об'єктів соціально-побутової сфери підприємств, плата за утримання дітей в дитсадках, оплата путівок, інакше.
Мал. 1. Види доходів торговельного підприємства.
Залежно від характеру отримання доходів є доходи від реалізації продукції і майна підприємства та доходи від використання майна (капіталу) підприємства, від надання майна в оренду використання тимчасово вільних фінансових ресурсів, цінних паперів.
Розмір реалізаційних доходів прямо залежить від обсягу діяльності підприємства у звітному періоді та її ефективності.
Розмір доходів від використання майна (капіталу) підприємства залежить від його наявності та можливості використання поза виробничим процесом підприємства (з об'єктивних причин чи прийнятих рішень стосовно переливу капіталу в інші підприємства та сфери економіки).
Залежно від повноти та місця відображення доходів розрізняють:
? "бухгалтерські" доходи, які відображаються на рахунку реалізації готової продукції і які використовуються для визначення фінансових результатів діяльності;
? "приховані'' доходи, не відображені на рахунку реалізації, до яких належать:
o цільові кошти, отримані від підприємств-покупців (замовників) для власних потреб підприємства: для поповнення фонду ризику. резервного фонду, фонду споживання;
o цільові, кошти у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів;
o доходи, отримані від товарообмінних операцій, які визначаються розрахунково, виходячи з різниці в ціні на товарно-матеріальні цінності, які обмінюються;
o фактично отримані доходи в зв'язку з реалізацією товарів за цінами, нижчими ціни закупки їх розмір розраховується, виходячи з цін реалізації аналогічної продукції у відповідний період.
Не являются доходами підприємства внески, паї, інші цільові фінансові кошти, які надходять за рахунок чистого прибутку юридичних осіб, які об'єднуються з підприємством на договірній основі для фінансування капітальних вкладень, спрямованих на збільшення обсягів виробництва, здійснення спільних програм і завдань.
З метою оподаткування прибутку підприємства згідно з Законом України "Про податок на прибуток" а складі сукупного валового доходу платника податку виділяють наступні групи доходів:
1. Доходи від реалізації товарів (робіт, послуг).
2. Доходи від операцій з цінними паперами, валютними коштовностями та борговими зобов'язаннями.
3. Доходи від операцій з основними фондами, нематеріальними активами та капітальний доход, що пов'язаний з видобутком корисних копалин.
4. Доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів.
5. Доходи від врегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості.
6. Доходи від здійснення операцій лізингу (оренди).
7. Доходи у вигляді пасивного прибутку, одержані за межами митної території України (з урахуванням сплаченого податку).
8. Інші види доходів, що входять до складу об'єкта оподаткування.
Найбільшу питому вагу в доходах торговельного підприємства займають доходи від основної діяльності - торговельної. Ці доходи для торговельного підприємства отримали назву валового

 
 

Цікаве

Загрузка...