WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз ефективного використання виробничих ресурсів - Реферат

Аналіз ефективного використання виробничих ресурсів - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Аналіз ефективного використання виробничих ресурсів
ПЛАН
Вступ
1. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
2. Аналіз стану, структури та ефективності використання основних фондів підприємства
3. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання
Висновок
Вступ
Виробництво в економічному розумінні - це спосіб поєднання виробничих ресурсів: землі, праці, капіталу (будов, устаткування, обладнання) - та їх узгодженого, цілеспрямованого використання, а також поєднання різних сфер, галузей, видів виробництва, що ґрунтується на сус-пільному поділі праці.
В економічному плані виробничі ресурси - це природні, людські і створені людиною чинники виробництва життєвих благ. Вони включають безліч об'єктів: обладнання і інструменти, машини і механізми, будівлі і споруди виробничого призначення, сировину і матеріали, паливо і енергію, засоби транспорту і зв'язку, землю і дороги, трубопроводи і лінії елек-тропередач, нарешті, незліченні види праці та інше, словом, все, що за-стосовується у виробництві. Науковий аналіз ресурсів виробництва, вихо-дячи із їх незліченності, вимагає класифікації цих чинників.
Передусім виробничі ресурси можна поділити на дві категорії:
1) матеріальні ресурси (природні та інші матеріальні об'єкти, що застосовуються у виробництві);
2) людські ресурси (чинники виробництва, пов'язані із властивостями людини).
Матеріальні ресурси включають землю, або природні ресурси, і капітал, а людські ресурси - працю і підприємницькі здібності людини. Отже, можна виділити чотири види виробничих ресурсів: земля (природні ресурси), капітал, праця і підприємницькі здібності.
Земля в економічній теорії об'єднує усю сукупність природних ре-сурсів. Це і корисні копалини, і багатство ґрунтів, вод, атмосфери і клімату, і власне земельні ділянки, на яких розташовується виробництво, їх можна згрупувати таким чином: земля, сировинні матеріали, паливо і енергія.
Капітал, або інвестиційні ресурси - це матеріальні чинники ви-робництва, створені людиною, тобто інструменти і обладнання, машини і механізми, виробничі будівлі і споруди, транспорт і комунікації тощо. Про-цес виробництва нагромадження названих чинників називають інвесту-ванням.
Варто наголосити, що капітал у грошовій формі не є виробничим ре-сурсом. Гроші, як такі, нічого не виробляють, вони стають реальним ка-піталом - інструментами, устаткуванням, технікою та іншим - лише коли інвестуються у виробництво.
Виробничі ресурси (земля, праця людей, обладнання, устаткування) у кожний конкретний момент часу обмежені за кількістю, а також за виробничими потужностями. Бажання ж людей задовольняти свої потреби якомога повніше необмежені. Проте як би ми не бажали забезпечити вищий рівень споживання, це наше бажання наштовхується на межу наявних ресурсів.
1. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
Економічний аналіз має велике значення у вирішенні проблем використання трудових ресурсів на сучасному етапі розвитку економіки. До цих проблем передовсім відносяться наступні: приховане безробіття. неефективне використання робочого часу; спад продуктивності праці, низький ступінь зайнятості у виробництві, плинність кадрів на підприємстві тощо.
Основний об'єкт аналізу - трудові ресурси. Використовуючи існуючі теоретичні підходи та беручи за основу власні дослідження, можна дати наступні визначення поняття трудових ресурсів:
- трудові ресурси - промислово-виробничий персонал суб'єкта господарювання, який володіє певною освітою та кваліфікацією, і вагомою складовою якого є робітники;
- трудові ресурси беруть участь у процесі виробництва шляхом взаємодії з основними засобами і матеріальними ресурсами, створюючи при цьому продукт, вартість, додаткову вартість.
- трудові ресурси - це складова виробничих ресурсів, що уявляє собою промислово-виробничий персонал суб'єкта господарювання, чисельність якого може змінюватись в разі потреб виробництва.
На мікрорівні трудовими ресурсами є персонал підприємства. Від забезпеченості господарюючих суб'єктів персоналом, його раціонального використання залежать обсяг виробництва, ефективність використання основних засобів, собівартість, прибуток.
Мета аналізу ефективності використання трудових ресурсів - визначення резервів, їх більш ефективного використання, а також обчислення резервів збільшення обсягу продукції внаслідок зростання ефективності праці на підприємстві.
Завдання аналізу наступні:
· вивчення складу, структури, інтенсивності руху персоналу на підприємстві;
· оцінка забезпеченості підприємства персоналом;
· аналіз використання робочого часу і визначення впливу втрат робочого часу на результати виробництва;
· аналіз продуктивності праці;
· визначення впливу факторів, пов'язаних з використанням трудових ресурсів, на обсяг виробництва.
Аналіз здійснюється на основі наступних джерел інформації: "Звіту з праці" (форма № 2-ПВ), "Звіту підприємства по продукції" (форма № 1-П), звіту, "Чисельність окремих категорій працівників підприємства та підготовка кадрів" (форма № 6-ПВ), даних облікового складу, інших оперативних даних, первинних документів: наказів та розпоряджень про приймання, переведення, звільнення, надання відпусток, а також іншої планово-нормативної, облікової та оперативної інформації ).
Ефективність господарської діяльності досягається за умови поєднання засобів виробництва із робочою силою у суворо визначених кількісних та якісних пропорціях. Неповне використання того чи іншого виду ресурсів зменшує загальну кількість продукції, що виробляється. В найбільшій мірі це стосується трудових ресурсів.
Неефективне використання трудових ресурсів значно знижує рівень кваліфікації і працездатності працівників, продуктивність праці, збільшує матеріальне та моральне старіння основних фондів, підвищує матеріалоємність продукції, призводить до значного підвищення собівартості продукції та зниження ефективності виробництва.
Аналіз впливу трудових факторів на господарську діяльність починається з вивчення забезпеченості підприємства робітниками за складом, структурою, кваліфікацією і культурно -освітнім рівнем та характеристики руху робочої сили.
Забезпеченість робочою силою визначається як відхилення фактичної

 
 

Цікаве

Загрузка...