WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Виробнича потужність та пропускна спроможність підприємства ресторанного господарства - Курсова робота

Виробнича потужність та пропускна спроможність підприємства ресторанного господарства - Курсова робота

робочого часу і визначається як добуток числа днів у певному календарному періоді (Дк) на число годин роботи на добу (t).
Фк = Дк х
Режимний, або номінальний, фонд робочого часу (Фр) машини (агрегату) залежить від числа календарних днів (Дк) і числа неробочих днів (Дн) на рік, а також" від прийнятого на підприємстві режиму змінності роботи на добу:
Фр = (Дк - Дн) х t,
де t - середнє число годин роботи машини на добу в робочі дні по прийнятому режиму змінності та з врахуванням скороченої тривалості зміни в передвихідні та передсвяткові дні, або:
Фр = [(Дк-Дс) х tз - Дсn х tсn] х nз,
де Дс - число вихідних і святкових днів у розрахунковому періоді;
tз - тривалість робочої зміни, годин;
Дсn - число передвихідних (передсвяткових) днів із скороченою тривалістю робочої зміни;
tcn - час, на який скорочена тривалість робочої зміни в передсвяткові та передвихідні дні, год;
nз - режим змінності роботи підприємства (1, 2, 3 зміни).
Плановий (ефективний, корисний) (Фn) фона робочого часу обладнання рівний різниці між режимним (номінальним) фондом (Фр) і сумою витрат часу на ремонт, налагодження, переналагодження цього обладнання протягом планового періоду:
Фn = Фр-(Тtn + Ttp);
Фn = Фр х
де Тtр, tp - витрати часу на ремонт даного обладнання відповідно в годинах та відсотках до режимного фонду;
Ttn, tn - витрати часу на налагодження, переналагодження обладнання відповідно в годинах та відсотках до режимного фонду. Він використовується в розрахунках виробничої потужності, але не при плануванні випуску продукції.
Такими вимірниками можуть бути фактичні або умовні страви. Визначення виробничої потужності підприємства проводиться з основних видів продукції із врахуванням потужності технологічного обладнання (коштів тощо) за певний проміжок часу. За одиницю часу для підприємств береться зміна, робочий день або доба.
Розрізняють проектну і фактичну виробничі потужності підприємства. Перша характеризується кількістю продукції власного виробництва, що закладена в проекті, друга- кількістю продукції, що випускається фактично.
Взаємозв'язок фактичної потужності (Пф) із проектною (П"р) описується такою формулою:
Пф = К. Ппр, 2.1.
де К - коефіцієнт, що враховує рівень використання проектної потужності підприємства.
Звідси
K = 2.2.
При значенні коефіцієнта К менше за одиницю проектна потужність підприємства використовується не повністю і є резерви для збільшення випуску продукції, а при значенні коефіцієнта К, яке дорівнює одиниці, підприємство працює ефективно, тобто фактична потужність відповідає проектній.
Розрізняють також вхідну (Пвх) і вихідну (Пвих) виробничі потужності. Вхідна потужність - це потужність на початок планового періоду (або до реконструкції), а вихідна - на кінець планового періоду (або після реконструкції).
При визначенні вихідної потужності необхідно враховувати можливе її збільшення за рахунок розширення виробничих площ, модернізації обладнання і технологічних процесів. Вихідна виробнича потужність може бути розрахована за такою формулою:
Пвих = Пвх + (Пр + Пм) - Пзн, 2.3.
де Пр - зменшення потужності за рахунок розширення виробництва;
Пм - збільшення потужності за рахунок модернізації обладнання, покращання технології та інших чинників;
Пзн - можливе зниження потужності. Як видно з наведеної формули, виробнича потужність - це динамічний показник, що змінюється в міру розширення і покращання організації виробництва, запровадження нової техніки і технології, прогресивних методів обслуговування тощо.
Потужність кухні з випуску перших страв може бути визначена за такою формулою:
П = , 2.4.
де П - потужність кухні (кількість перших страв);
Ч - тривалість роботи кухні, хв;
В" - організаційно-технологічні простої за зміну, хв;
Ц - тривалість циклу (однієї варки), хв;
Vзаг - загальна місткість котлів та іншого посуду, л;
К - коефіцієнт заповнення котлів та іншого посуду;
Vстр - місткість однієї першої страви.
Підвищення коефіцієнта використання потужності кухні має важливе значення для збільшення випуску і реалізації продукції, покращання всіх економічних показників підприємства.
На виробничу потужність підприємства ресторанного господарства безпосередньо впливають:
o основні фонди, тобто споруди;
Приклад. Кухня працює 7 год. на добу. Загальна місткість котлів та іншого наплитного посуду для приготування перших страв складає 368 л, а коефіцієнт їх заповнення - 0,85. Середня тривалість одного циклу, включаючи час на підготовчі і завершальні операції, - 420 хв. Місткість однієї першої страви - 0,5 л. Організаційно-технічні простої за зміну складають приблизно 40 хв. У нашому прикладі
(страв на добу).
Аналогічно розраховується потужність кухні з випуску інших видів страв. Зокрема, для визначення потужності кухні (цеху) з випуску других страв враховується площа жарових поверхонь плит, електрошаф, місткість електросковорід, фритюрниць та іншої апаратури, тривалість процесів смаження, тушкування, а також час на організаційно-технологічні та інші простої.
Використання виробничої потужності, як відмічалося раніше, вимірюється відношенням фактичного випуску продукції до проектної потужності.
У нашому прикладі кухня працювала за рік 290 днів і випустила 362,4 тис. страв, коефіцієнт використання дорівнює:
o обладнання І рівень ефективності їх використання;
o асортимент і особливості видів продукції власного виробництва;
o якість сировини і продуктів;
o застосування прогресивних технологій і апаратури;
o наявність інструментів, інвентарю, пристосувань, внутрішньоцехових транспортних засобів тощо.
На збільшення виробничої потужності підприємства суттєво впливають також спеціалізації працівників, їхній культурно-технічний рівень, рівень організації виробництва тощо.
Необхідними резервами підвищення виробничої потужності підприємства є:
o запровадження досягнень науково-технічного прогресу, передового досвіду, прогресивних технологій виробництва;
o концентрація і розподіл виробничих процесів;
o збільшення коефіцієнта використання наявного обладнання, технічного рівня і кваліфікації працівників виробництва;
o скорочення витратчасу на одиницю продукції, що випускається, тощо.
Одним із основних чинників, що визначають збільшення виробничої потужності, є підвищення продуктивності праці, яке залежить при інших "рівних умовах від рівня концентрації виробництва, спеціалізації підприємств ресторанного господарства.
ІІІ. ПРОПУСКНА СПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Пропускна спроможність обідньої зали - це максимально можлива кількість споживачів, яку зможе обслужити підприємство за одиницю часу (день, місяць тощо). Вона залежить від площі обідньої зали,

 
 

Цікаве

Загрузка...