WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи - Дипломна робота

Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи - Дипломна робота

пераційним циклом експлуатації.
1.25. Філіалу "Видавництво "Марка України" здійснювати визнання та облік знаків поштової оплати як готову продукцію у складі запасів. Філіалу-отримувачу обліковувати знаки поштової оплати як бланки в складі сировини та матеріалів.
Формування собівартості продукції визначати згідно Положення (стандартом) бухгалтерського обліку № 9 "Запаси".
1.26. При відпуску малоцінних і швидкозношуваних предметів в експлуатацію їх вартість списувати з балансу. З метою запобігання розкраданню та нестачам МШП організувати оперативний кількісний облік за місцями експлуатації протягом терміну їх використання.
1.27. Сформувати резерв сумнівних боргів на підставі класифікації дебіторської заборгованості з наступним розподілом за строками її непогашення:
- 1 група - до 3 місяців;
- 2 група - від 3 до 6 місяців;
- 3 група - від 6 до 12 місяців.
Величину резерву сумнівних боргів визначати щоквартально на основі класифікації дебіторської заборгованості як добуток поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги відповідної групи на коефіцієнт сумнівності.
1.28. Установити періодичність спостереження для визначення коефіцієнта сумнівності - шість місяців. Суми дебіторської заборгованості відображати в підсумках балансу в такий спосіб:
- довгострокову дебіторську заборгованість, за якою нараховуються відсотки, за дійсною вартістю;
- поточну дебіторську заборгованість - за чистою реалізаційною вартістю.
1.29. Облік зобов'язань (кредиторської заборгованості) здійснювати відповідно до вимог Положення (стандарту) 11 "Зобов'язання" і визнавати їх у разі, якщо товари, послуги або роботи отримані підприємством від постачальників. У балансі поточні зобов'язання відображати за сумою погашення.
1.30. Створювати забезпечення на відшкодування витрат на оплату відпусток.
1.31. Нарахування виплат по лікарняним листкам здійснювати на підставі наданого листка з тимчасової втрати працездатності та протоколу засідання комісії із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності в місяці його надання.
Нарахування виплат по лікарняним листкам з тимчасової втрати працездатності за перші п'ять днів здійснювати по статтям затрат, згідно номенклатури посад відповідного працівника.
1.32. Дохід визнавати на дату надання послуг або відвантаження товарів. Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку відповідно до ст. 7 Положення (стандарту) 15 "Дохід".
1.33. Доходи від операцій з продажу товарів на умовах комісії та доручення відображати по кредиту рахунка 702 "Дохід від реалізації товарів".
1.34. Для узагальнення інформації про витрати підприємства за елементами, застосовувати бухгалтерські рахунки класу 8 Плану рахунків.
1.35. Витрати від операцій з продажу товарів на умовах комісії та доручення відображати по дебету 704 "Вирахування з доходу".
На субрахунку 704 "Вирахування з доходу" відображати суми коштів на користь третіх осіб, що їм перераховані, а також ті, що підлягають перерахуванню.
1.36. Цільове фінансування з бюджету на компенсацію витрат періоду визнавати доходом у тому періоді, у якому утворилась дебіторська заборгованість, пов'язана із цим фінансуванням або при отриманні коштів на поточний рахунок.
1.37. Податок на прибуток від звичайної діяльності визначати щоквартально, згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток".
1.38. Облік операцій в іноземних валютах та курсові різниці відображати в фінансовій звітності згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів".
1.39. Фінансовий результат від звичайної діяльності та надзвичайних подій визначати щомісячно. Закриття сальдо по фінансовим результатам діяльності підприємства на збільшення (зменшення) прибутку (збитку) здійснювати один раз на рік, останньою, заключною проводкою.
2. Організація управлінського обліку.
2.1. З метою формування на підприємстві управлінського обліку затвердити класифікацію доходів та витрат .
2.2. Класифікацію витрат здійснювати у відповідності із затвердженим переліком і складом статей калькулювання виробничої собівартості послуг і собівартості реалізованих послуг.
2.3. Облік доходів та витрат відособлених виробничих підрозділів проводити на рівні філіалу в розрізі статей доходів та витрат.
3. Організація податкового обліку.
Відповідно до вимог Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. № 334/94-ВР, у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами і доповненнями та Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. № 168/97-ВР із змінами і доповненнями:
3.1. Установити порядок обліку валових доходів та валових витрат з застосуванням накопичувальних відомостей.
3.2. Порядок обліку валових доходів, валових витрат, а також обсягів продажу товарів (робіт, послуг), здійснюється з урахуванням особливостей, визначених підприємством поштового зв'язку.
Директори підприємств поштового зв'язку повинні :
4.1. Забезпечити безумовне виконання цих правил.
4.2.Забезпечити дотримання єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку.
4.3. Складати і подавати фінансову, статистичну та податкову звітність відповідно до чинного законодавства у встановлені терміни.
4.4. Відповідальність за своєчасне надходження звітності та повне висвітлення господарських операцій здатних вплинути на фінансові результати покладається на директорів філіалів.
4.5. Забезпечити контроль за своєчасним і правильним оформленням первинних документів та наявність всіх необхідних реквізитів, установлених нормативними документами, а також підписів осіб, відповідальних за їхнє виконання.
У своїй роботі підприємства поштового зв'язку керуються Конституцією України , Законами України:
- "Про ціни та ціноутворення" на основі якого видано відповідні постанови Кабінету міністрів та враховують їх вимоги і діють тарифи , затвердженні 2001 року за фактичними витратами Укрпошти 2000 року ;
- "Про державну підтримку засобів масової інформації і соціальнийзахист журналістів", який встановлює тариф на рівні 40 % собівартості виготовлення видання , що надається видавцем.
- "Про платіжні системи та переказ грошей, на основі якого підприємства зв'язку здійснюють приймання платежів та пересилання поштових переказів, які запровадженні банківськими структурами, щодо оподаткування ПДВ
- "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" на основі якого впроваджуються нові нетрадиційні поштові послуги.
- "Про поштовий зв'язок" на основі якого здійснюється вся поштова служба підприємств зв'язку та інші закони України.
Підприємства поштового зв'язку також керуються Постановами Верховної Ради України, Указами, розпорядженнями президента України, Постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Наказами,

 
 

Цікаве

Загрузка...