WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи - Дипломна робота

Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи - Дипломна робота

використання закріпленого за підприємством зв'язку майном , несе відповідальність за допущені нераціональні , нецільові витрати і перевитрати кошторисів.
Начальник забезпечує своєчасне та якісне ведення бухгалтерського обліку , складання та подання внутрішньогосподарської звітності , здійснення платежів згідно з переліком , визначеним дирекцією УДППЗ "Укрпошта ".Він також затверджує Положення про структурні підрозділи за погодженням з дирекцією .Несе персональну відповідальність за стан та діяльність підприємства зв'язку і на час своєї відсутності виконання своїх обов"язків покладає наказом на заступника .
Повноваження трудового колективу підприємства зв'язку реалізується загальними зборами трудового колективу та його виборним органом - первинною профспілковою організацією .
Виробничі , трудові тк економічні відносини , питання охорони праці, соціального захисту в Генеральній дирекції УДППЗ "Укрпошта" регулюються Колективним договором .
Основною фінансовою роботою на підприємстві займається Група виконання бюджету, працівники якої виконують таку роботу :
-готують вихідні дані для складання проектів перспективних і річних планів і програм виробничо-господарської діяльності та соціального розвитку підприємства поштового зв"язку .
-планують доходи в розрізі відділень зв"язку та узагальнюють бюджет реалізації послуг по підприємству та доводять план доходів до відділень зв"язку .
-здійснюють контроль за виконанням плану доходів (щодекадний, місячний , квартальний , річний ) в розрізі відділень зв"язку . Складає звіт Ф-12 "Про доходи від послуг зв"язку ".
-проводять аналіз структури доходів в розрізі відділень зв"язку.
-планують витрати , проводять розрахунок та узагальнюють кошторис витрат по підприємству поштового зв"язку та контролюють їх дотримання .
-складають статистичну звітність Ф-11 (місячну , квартальну ) "Про продукцію зв"язку ". Проводять аналіз структури обміну в розрізі відділень зв"язку .
Працівники Групи виконання бюджету - економісти , також узагальнюють та аналізують результати діяльності по підприємстві поштового зв"язку . Здійснюють контроль і забезпечують правильне застосування діючого законодавства в області планово-економічної , фінансової та аналітичної роботи
Економісти повинні доповідати начальнику підприємства поштового зв"язку про всі виявлені недоліки в роботі підприємства у межах своєї компетенції .
На економістів з Групи виконання бюджету накладається дисциплінарна , матеріальна та кримінальна відповідальність за :
- якість і своєчасність виконання своїх обов"язків ;
- порушення техніки безпеки ;
- достовірність звітних даних , відомостей та інших матеріалів; порядок обліку, зберігання, використання та знищення відомостей, документів, справ, видань, магнітних та інших матеріальних носіїв інформації, що є власністю держави , оперативне управління якою здійснює Українське державне підприємство поштового зв"язку "Укрпошта".
- несвоєчасну підготовку первинних документів , недостовірність наведених даних та передачу їх із запізненням до бухгалтерської служби для відображення іх у бухгалтерському обліку ;
- охорону комерційної таємниці та конфіденційної інформації ,що є власністю держави .
Група виконання бюджету тісно взаємозв"язана з відділом бухгалтерії , який очолює головний бухгалтер ,який призначається на посаду і звільняється з неї за погодженням з Генеральною дирекцією .
Головний бухгалтер несе пресональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснює свої функції,визначає обов'язки працівників відділу, забезпечує планування кошторису витрат на апарат управління, контроль за його виконанням, а також розглядає і візує договори укладені відділом на виконання робіт і послуг , накази про встановлення посадових окладів, надбавок до зарплати та про преміювання, а також вносить корективи та пропозиції про покращення роботи відділу .
У своїй роботі Група виконання бюджету керується Конституцією , Законами України , постановами Верховної Ради України , Указами, розпорядженнями Президента України, Постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами , розпорядженнями та іншими нормативними актами Державного Комітету зв'язку та інформатизації України , Статутом підприємства "Укрпошта" , наказами, розпорядженнями керівництва УДППЗ "Укрпошта " , Генеральної дирекції УДППЗ "Укрпошта", Положеннями про підприємства поштового зв"язку та даними розпорядженнями керівництва підприємства.
Укаїнське державне підприємсто зв"язку "Укрпошта" бере активну участь у роботі міжнародних організацій :
-Всесвітнього поштового союзу (ВПС) ;
-Регіональної співдружності у галузі зв"язку (країни СНД);
-входить до складу Асоціації європейських державних поштових операторів "ПостЄвропа" .
Українське державне підприємство поштового зв"язку "Укрпошта" здійснює прямий поштовий обмін з 58 країнами світу; двосторонній обмін простими поштовими переказами - з 20 країнами , односторонній обмін постими поштовими переказами - з 4 країнами , поштовими відправленнями з післяоплатою - 10 країнами , двосторонній обмін електронними переказами - з 4 країнами .
Складання річного фінансового плану по підприємствах поштового зв'язку та контроль за виконанням його показників є головним завданням Групи виконання бюджету .
Фінансовий план складається на рік з поквартальною розбивкою. Для формування показників фінансового плану видається наказ , яким затверджується склад робочої групи та регламентуються терміни подачі матеріалів .
Формування показників фінансового плану по статтях проводиться на підставі даних , які подаються функціональним відділам та філіалам по відповідних позиціях бюджетів доходів та витрат у відповідності до затвердженої Схеми формування та коонтролю за виконанням показників фінансового плану .
Узагальнення показників плану та подання на затвердження керівнику проводиться відділом фінансів та економічного прогнозу ( ВФЕП ) Генеральної дирекції .
Підприємства поштового зв'язку подають до ВФЕП Генеральної дирекції наступні матеріали :
-проект узагальнених показників фінансового плану ;
-проект фінансового плану ;
-проект бюджетів доходів операційної та іншої операційної діяльності відповідно до форми ;
-проект бюджетів витрат собівартості реалізованих послуг , адміністративних витрат на збут ,інших операційних витрат ,відповідно до форми ;
-прогноз обсягів послуг поштового зв"язку ;
-узагальненіпоказники економічного розвитку підприємства ;
-пояснювальну записку з відповідними обгрунтуваннями проекту фінансового плану.
Відділ фінансів та економічного прогнозу (ВФЕП) узагальнює інформацію і направляє її до функціональних відділів , спеціально створених, для розгляду .
Функціональні відділи опрацьовують надану інформацію , подають пропозиції , які узгоджені з відповідними спеціалістами та керівництвом Генеральної дирекції , до ВФЕП для формування остаточного проекту фінансового плану

 
 

Цікаве

Загрузка...