WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи - Дипломна робота

Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи - Дипломна робота

. На нашу думку, навіть для проведення деталізованого аналізу фінансової діяльності найчастіше не потрібно інформації, що становить комерційну таємницю. Для її проведення вимагаються відомості з установлених форм бухгалтерської звітності, а саме :
- форма №1 "Баланс" ;
- форма №2 "Звіт про фінансові результати " ;
- форма №3 "Звіт про рух грошових коштів " ;
- форма №4 "Звіт про власний капітал " .
Комплексний аналіз та оцінка фінансової діяльності підприємств проводиться в кілька етапів .
На першому етапі приймається рішення про доцільність аналізу та оцінки фінансової звітності і перевіряється її готовність до читання .
Визначення доцільності аналізу проводиться шляхом ознайомлення з аудиторськими висновками .
Мета другого етапу - ознайомлення з пояснювальною запискою до балансу . Це необхідно для того, щоб оцінити умови функціонування підприємства в даному звітному періоді і врахувати при аналізі чинники, вплив яких спричинив зміни в майновому і фінансовому становищі організації і які знайшли своє відображення в пояснювальній записці .
На третьому етапі збирається до аналізу та оцінки фінансової діяльності підприємств необхідна інформація і перевіряється її точність .
На четвертому етапі здійснюється порівняння фактичних результатів господарювання з прогнозованими показниками звітного року, фактичними даними попередніх років .
На п'ятому етапі виконується факторний аналіз .
На шостому етапі виявляються невикористані резерви підвищення ефективності виробництва .
Сьомий етап є основним в аналізі фінансової діяльності . Метою цього етапу є оцінка результатів господарської діяльності і фінансового становища суб'єкта господарювання. Необхідно зазначити, що ступінь деталізації аналізу та оцінки фінансової діяльності підприємств може змінюватися залежно від поставленої мети.
Аналіз та оцінка складових фінансового становища підприємства складається з таких основних напрямків :
-аналіз ліквідності ;
-аналіз фінансової стійкості ;
-аналіз ділової активності ;
-аналіз рентабельності .
Ці складові частини фінансового стану підприємства тісно взаємозв'язані мж собою і їхній поділ необхідний лише для більш чіткого поділу і розуміння висновків з аналітичних процедур аналізу та оцінки фінансової діяльності підприємства .
При оцінці динаміки майна прослідковується стан усього майна у складі іммобілізованих активів ( I розділ балансу ) і мобільних активів ( II розділ активів балансу - запаси, дебіторська заборгованість, інші обігові активи ) на початок і кінець аналізованого періоду, що аналізується , а також структура їхнього приросту ( зниження ) .
Важливу роль у комплексній оцінці фінансового становища підприємства, особливо в акціонерних підприємствах, відіграє такий показник - коефіцієнт віддачі акціонерного капіталу .
Таким чином, в сучасній практиці оцінки й аналізу фінансового становища підприємств використовують численні показники та коефіцієнти, які дозволяють оцінити ступінь його фінансової стабільності та незалежності, а також свідчить про оптимальність розміщення грошових коштів у різних видах активів .
Систематичний аналіз фінансового стану підприємства , його платоспроможності , ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому , що дохідність підприємства , величина прибутку багато в чому залежить від його платоспроможності .Ураховують фінансовий стан підприємства і банки , визначаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок .
Основними напрями фінансового аналізу є обгрунтування та інформаційне забезпечення прийняття підприємством адекватних рішень за такими трьома основними видами його діяльності :
-операційна діяльність ( управління фінансовими результатами діяльності,поточна прибуткова політика , єфективне використання фінансових ресурсів );
-фінансова діяльність ( управління джерелами формування фінансових ресурсів та їх розподілом , управління пасивами )
-інвестиційна діяльність ( управління структурою , обсягами та складом активів підприємства , вибір і реалізація інвестиційних проектів ).
Основними завданнями аналізу фінансового стану є :
-дослідження ефективності використання майна ( капіталу ) підприімства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами ;
-дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства ;
-об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності , платоспроможності ,
фінансової стійкості підприємства ;
-оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності ;
-аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів ;
-визначення ефективності використання фінансових ресурсів .
Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розроблення планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємства .
Кредитори та інвестори аналізують фінансовий стан підприємства , щоб мінімізувати свої ризики за позичками та внесками , а також для обов'я зкового диференціювання відсоткових ставок .
Стійкий фінансовий стан формується в процесі всієї його діяльності . Тому оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійснити не через один , навіть найважливіший , показник ,а тільки за допомогою комплексу , системи показників , що детально і всебічно характеризують фінансовий стан підприємства .
Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими. щоб усі ті , хто пов'язаний із підприємством економічними відносинами , могли одержати відповідь на запитання , наскільки надійне підприємство як партнер у фінансовому плані , а отже , прийняти рішення про економічну доцільність продовження своїх відносин з підприємством або встановлення таких відносин.
Зрозуміло , що в підтримуванні доброго фінансового стану заінтересоване передовсім саме підприємство .Однак такий фінансовий стан формується в процесі взаємовідносин будь-якого підприємства з постачальниками , покупцями ,акціонерами , банками та іншими юридичними особами . Інша річ , що безпосередньо від підприємства залежить міра його економічної привабливості для всіх цих юридичних осіб , котрі завжди мають можливість вибору між багатьма підприємствами , спроможними задовольнити той самий економічний інтерес .
Отже вкрай потрібно систематично , детально й у динаміці аналізувати фінанси підприємства , оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива.
1.3.Особливості організації фінансової діяльності підприємств зв'язку .
Всі підприємства зв'язку підпорядковуються головній Генеральній дирекціїУкраїнського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта".
Управління підприємством зв'язку здійснює начальник, який приймається на роботу та звільняється з роботи директором Генеральної дирекції УДППЗ "Укрпошта ".
Начальник діє від імені дирекції у межах своїх повноважень , видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження .
У встановленому законодавстом порядку здійснює оперативне

 
 

Цікаве

Загрузка...