WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи - Дипломна робота

Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи - Дипломна робота

:
-фінансове прогнозування ;
-фінансове планування ;
-фінансові показники та коефіцієнти ;
-нормативи ;
-ліміти ;
-резерви ;
-система розрахунків ;
-кредитування ;
-інвестування ;
-оподаткування ;
-страхування ;
-стимулювання .
До фінансового механізму належать також фінансові важелі (дохід, прибуток, ціна, норма амортизації, ставка податку, ставка дисконту , відсотки ,нормативи фінансових санкцій тощо). Фінансовий механізм вітчизняних підприємств формується на основі правового ( закони України , постанови Верховної Ради України , укази Президента України ,накази , розпорядження , листи міністерств і відомств ,статутні документи підприємства) , нормативного ( інструкції , норми , нормативи , методичні вказівки тощо) та інформаційного ( звітні бухгалтерські і статистичні документи , дані вибіркових спостережень тощо ) забезпечення.
Фінансову роботу на підприємстві здійснюють за такими основними напрямками :
1) фінансове планування і прогнозування ,тобто розроблення перспективних , поточних і оперативних фінансових планів підприємства , бізнес-планів реалізації окремих підприємницьких проектів та угод ;
2) аналіз і контроль фінансово-господарської діяльності підприємства , з метою діагностики його фінансового стану , виявлення резервів зниження витрат , збільшення доходів і прибутків ;
3) оперативна (поточна) фінансово-економічна робота - робота з постачальниками стосовно розрахунків за сировину , матеріали , паливо та з покупцями по розрахунках за реалізовану продукцію , забезпечення своєчасної сплати податків і податкових платежів , погашення банківських кредитів і сплати відсотків , своєчасних виплат заробітної плати тощо .
Для ведення фінансової роботи на великих підприємствах створюють фінансовий (фінансово-економічний ) відділ .
На невеликих підприємствах , де немає самостійного фінансового відділу, фінансову роботу виконує фінансовий сектор (група ) у складі бухгалтерії .На малих підприємствах фінкції фінансиста виконує головний бухгалтер або бухгалтер , якому доручається ця ділянка роботи .
Фінансову діяльність підприємства спрямовано на виконання таких основних завдань :
- фінансове забезпечення операційної ,інвестиційної діяльності ;
- пошук резервів збільшення доходів , прибутку , підвищення рентабельності та платоспроможності ;
- своєчасність виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктами господарювання , бюджетом ,банками ;
- мобілізація фінансових ресурсів у обсязі , необхідному для фінансування виробничого й соціального розвитку , збільшення власного капіталу ;
- контроль за ефективним , цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів .
Фінансове прогнозування та планування є однією з найважливіших ділянок фінансової роботи підприємства. На цій стадії фінансової роботи визначається загальна потреба в грошових коштах для забезпечення нормальної операційної й інвестиційної діяльності та можливість одержання таких коштів .
За ринкових умов підприємство самостійно визначає напрямки та розмір використання прибутку, який залишається в його розпорядженні після сплати податків . Метою складання фінансового плану є з'ясування фінансових ресурсів, капіталу та резервів на підставі прогнозування величини фінансових показників :
- власних оборотних коштів ;
- амортизаційних відрахувань ;
- прибутку ;
- суми податків .
Планування виручки є необхідним для розроблення плану прибутку від реалізації продукції, визначення суми планових платежів у бюджет. Від обґрунтованості та правильності розрахунку виручки великою мірою залежить також реальність основного джерела надходження коштів та розмір запланованого прибутку .
Мета планування витрат - визначення можливості найекономнішого витрачання матеріальних, трудових та грошових ресурсів на одиницю продукції. Зменшення витрат виробництва та обороту є важливим фактором збільшення ефективності виробництва. Зниження собівартості за рахунок економії сировини, матеріалів, палива, енергії та живої праці дає змогу виробити значну кількість додаткової продукції, збільшити прибуток та рентабельність підприємств, створює реальні можливості для самофінансування. Скорочення витрат на виробництво одиниці продукції є матеріальною підставою для зниження цін на неї, а отже, прискорення обігу оборотних коштів і підвищення конкурентоспроможності .
Плануючи витрати на виробництво та реалізацію продукції, неодмінно слід ураховувати резерви зниження її собівартості, до яких належать :
- поліпшення використання основних виробничих засобів та збільшення у зв'язку з цим випуску продукції на кожну гривню основних засобів ;
- раціональне використання сировини, матеріалів, палива, енергії та скорочення витрат на одиницю продукції без зниження її якості ;
- зменшення витрат живої праці на одиницю продукції на основі науково-технічного прогресу ;
- скорочення витрат на реалізацію продукції за рахунок удосконалення форм її збуту ;
- зменшення втрат від браку та безгосподарності, ліквідація непродуктивних витрат ;
- економія в адміністративно-управлінській сфері на підставі раціональної організації апарату управління підприємством .
Спираючись на опрацьовані фінансові показники, складають перспективні, поточні та оперативні фінансові плани. Поточний фінансовий план - у формі балансу доходів та витрат грошових коштів, оперативний - у формі платіжного календаря .
Поточна та оперативна фінансова робота на підприємстві спрямовується на практичне втілення фінансового забезпечення підприємницької діяльності, постійне підтримування платоспроможності на належному рівні .
Зміст поточної оперативної фінансової роботи на підприємстві полягає в такому :
- постійна робота зі споживачами стосовно розрахунків за реалізовану продукцію, роботи, послуги ;
- своєчасні розрахунки за поставлені товарно-матеріальні цінності та послуги з постачальниками ;
- забезпечення своєчасної сплати податків, інших обов'язкових платежів у бюджет та цільові фонди ;
- своєчасне проведення розрахунків із заробітної плати ;
- своєчасне погашення банківських кредитів та сплата відсотків ;
- здійснення платежів за фінансовими операціями .
Аналіз та контроль фінансової діяльності підприємства - це діагноз його фінансового стану, що уможливлює визначення недоліків та прорахунків, виявлення та мобілізацію внутрішньо-господарських резервів, збільшення доходів та прибутків, зменшення витрат виробництва, підвищення рентабельності, поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому. Матеріалами аналізу послуговуються під час фінансового прогнозування, планування та керування .
Підприємство має опрацювати таку систему показників, задопомогою якої воно змогло б із достатньою точністю оцінити поточні та стратегічні можливості підприємства . Аналітичну роботу підприємства можна поділити на два блоки :
1) аналіз фінансових результатів

 
 

Цікаве

Загрузка...