WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи - Дипломна робота

Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи - Дипломна робота

підключені до комп'ютера електронні ваги. Крім того, до відділення відносяться два пункти зв'язку, касові довідки яких заносяться вручну. Начальник відділення має можливість звести касовий звіт та закрити день набагато швидше, ніж це було раніше. Чекаємо на нову версію АРМу з новим номенклатурним довідником.
Серед пріоритетів діяльності Укрпошти, наразі є економічне зростання підприємства, спрямоване на виконання державних завдань за рахунок збереження позитивних тенденцій у нарощуванні обсягів надання послуг, поліпшення їх якості та впровадження нових послуг, технологій, розбудови мережі поштового зв'язку, створення нових робочих місць. Забезпечення гідного рівня заробітної плати.
У полі зору адміністрації Укрпошти постійно перебуває питання поліп-шення матеріального, становища всіх категорій працюючих на підприємстві.
Формування прибутку є основою комерційної діяльності. Маса прибутку визначає результат і вказує на масштаби комерційної діяльності; порівняння прибутку з витратами характеризує ефективність роботи підприємства.
Розрізняють такі види фінансових результатів:
- прибуток (збиток) від реалізації послуг (товарів, робіт) тобто від основного виду діяльності, передбаченого Статутом;
- балансовий прибуток (валовий збиток);
- оподаткований прибуток;
- невикористаний прибуток (непокритий збиток). В своїй основі прибуток складається з двох частин: реальної і потенційної. Реальний прибуток - це різниця між виручкою від реалізації послуг і витратами. Потенційна укладаюча прибутку пов'язана головним чином з позареалізаційною діяльністю підприємства і формується за рахунок доходів від активів, вартість яких змінюється у часі (доходи від цінних паперів, доходи від здачі майна в оренду тощо).
Принципове визначення прибутку наведено у табл. 3.2.
Таблиця 3.2.
Розрахунок прибутку (збитку) у сфері послуг .
o Виручка від реалізованих послуг (без непрямих податків)
- Витрати, що включаються до собівартості реалізованих послуг = Прибуток (збиток) від реалізації послуг
+ Позареалізаційні доходи (доходи від цінних паперів, від дольової участі у діяльності інших підприємств, від здачі майна у оренду тощо)
- Позареалізаційні витрати (витрати на виробництво, на утримання законсервованих виробничих потужностей, збитки від списання боргів )
= Балансовий прибуток
± Фінансовий результат від операцій з основними засобами нематеріальними активами й іншим майном = Валовий прибуток
- Відрахування у резервний капітал
- Прибутки від діяльності, звільненої від оподаткування = Оподаткований прибуток
- Податок на прибуток
= Чистий прибуток
Податки і виплати, що фінансуються з чистого прибутку
= Прибуток невикористаний (збиток непокритий)
За основу для розрахунку додаткового прибутку прийняті фінансові показники
Центру поштового зв'язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ "Укрпошта" за 2006 рік.
Для того, щоб визначити додатковий прибуток від впровадження нової нетрадиційної послуги потрібно від суми додаткового доходу цієї послуги відняти суму додаткових витрат, пов'язаних із впровадженням нової послуги.
Додаткові витрати включають :
- витрати на оплату праці працівникам нової послуги ;
- відрахування в цільові фонди ;
- матеріальні витрати ;
- амортизація нового обладнання.
Дані розрахунку додаткового прибутку від нетрадиційних послуг наведено в таблиці 3.3.
Таблиця 3.3.
Фінансові результати від впровадження в практику ЦПЗ №3 м. Коломиї додаткових нетрадиційних послуг.

п/ п.
Послуга Додаткові доходи
тис. грн. Додаткові витрати
тис. грн. Додатковий прибуток
тис. грн.
1 Споживче кредитування 49,50 4 47,75 1,75
2. Комерційна діяльність: 607,17 386,12 221,05
- торгівельна діяльність; 330,04 252,35 77,69
- послуга "Ліки на замовлення"; 9,90 7,50 2,4
- передплата періодичних видань; 264,03 123,67 140,36
- проект "Консигнація". 3,2 2,6 0,6
3. Інформаційні технології 28,85 28,7 0,15
За даними ЦПЗ №3 м. Коломиї впровадження споживчого кредитування дає можливість збільшити надходження на 1,5% від чистого доходу, тобто додатковий дохід становить 49,50 тис. грн. . Впровадження цієї послуги потребує додаткових витрат в сумі згідно кошторису витрат , який показано в таблиці 3.4
Таблиця 3.4.
Кошторис витрат
№ п/п Витрати Одиниці виміру Сума
1 Заробітна плата персоналу Тис. Грн. 2,34
2 Відрахування в цільові фонди Тис. Грн. 0,75
3 Матеріальні витрати Тис. Грн. 30,8
4 Амортизація обладнання Тис. Грн. 13,86
Додаткові витрати по послузі споживчого кредитування Тис. Грн. 47,75
З наведеної таблиці 3.3. видно, що найбільшу частку додаткових витрат по споживчому кредитуванні становлять матеріальні витрати - 30,8 тис. грн., так як 4 комп'ютера по 7,7 тис. грн. становить 30,8 тис. грн.. Амортизація нового обладнання становить 60% від суми обладнання, а отже 13,86 тис. грн. .
За даними ЦПЗ №3 впровадження нових технологій та устаткувань дає можливість від додаткового доходу зменшити собівартість цих впроваджених нових технологій (комп'ютери, принтери), отримуючи додатковийприбуток, який становить 0,15 тис. грн..
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
УДППЗ "Укрпошта", як національний оператор поштового зв"язку на всій території України, завоювало авторитет у міжнародних організацій:
- Всесвітнього поштового союзу (ВПС);
- Регіональної співдружності у галузі зв"язку (країни СНД).
Завдяки цьому УДППЗ "Укрпошта" входить до складу Асоціації європейських державних поштових операторів "ПостЄвропа".
Система поштового зв'язку України - це складний господарський механізм, у якому задіяно понад 100 тисяч працівників, що здійснюють оброблення та доставку адресатам понад 600 млн. Відправлень щороку. Послуги поштового зв'язку були і залишаються в Україні соціально вагомими.
Сьогодні поштовий зв'язок як один з найважливіших елементів інфраструктури суспільства перебуває в непростій фазі свого розвитку, переживаючи суттєві зміни . В умовах нинішнього складного соціально-економічного становища Укрнакїни, посилення конкурентної боротьби на ринку послуг перед поштою України постають завдання, від правильного розв'язання яких залежить її подальший розвиток.
Таким чином, якісне виконання покладених на Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" завдань передбачає налагодження конструктивного діалогу, плідного співробітництва поштовиків з клієнтами, партнерами по бізнесу, загалом з усіма зацікавленими сторонами .
Укрпошта, відповідаючи викликам часу, перебуває в постійному пошуку більш ефективних та результативних форм співпраці на засадах взаємної довіри та порозуміння з представниками різноманітних державних структур, особливо з місцевими органами виконавчої влади, на яких покладено обов'язки з виконання державних і місцевих програм соціально-економічного прозвитку регіонів.
Спираючись на кращі традиції

 
 

Цікаве

Загрузка...