WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи - Дипломна робота

Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи - Дипломна робота

кредитом.
Споживчий кредит - кошти, які надаються комерційними банками громадянам України під процент у тимчасове користування на умовах забезпечення, повернення, строковості, платності та цільової спрямованості.
Класифікація споживчих кредитів здійснюється:
- за об'єктами кредитування;
-за строками кредитування;
- за способом надання;
- за видами забезпечення;
- за методами погашення;
- за методом стягнення процентів;
-за характером кругообороту коштів.
За об'єктами кредитування (напрямами використання) в Україні споживчі кредити поділяються на два види;
- на споживчі цілі та на нагальні потреби;
- на затрати капітального характеру.
За строками кредитування спожиті кредити поділяють на:
-короткострокові (строком від 1-го дня до 1-го року);
- довгострокові (строком понад 1 рік).
За способом надання споживчі кредити поділяють на цільові і нецільові (на невідкладні потреби, овердрафт та ін.).
За забезпеченням розрізняють позики незабезпечені (бланкові) і забезпечені (заставою, гарантіями, поручительствами, страхуванням).
За методом погашення розрізняють кредити, які погашаються одночасно, й кредити з розстрочкою платежу.
За методом стягнення процентів кредити класифікують так: кредити зі стягненням процентів у момент його надання; позики зі сплатою процентів у момент погашення кредиту; позики зі сплатою процентів рівними внесками протягом усього строку кредитування (щоквартально, один раз у півріччя, або за спеціально обумовленим графіком).
За характером кругообороту коштів кредити поділяють на разові і відновлювальні (револьверні). В групу револьверних, як правило, включають кредити, які надаються клієнтам за кредитними картками, або кредити за єдиними активно-пасивними рахунками у формі овердрафту.
Заслуговує на увагу послуга споживчого кредитування через об'єкти поштового зв'язку. Вона проходить апробацію в Івано-Франківській дирекції УДППЗ "Укрпошта", однак є особливо актуальною для жителів сільської місцевості, де відділень банків немає, а потреба в одержанні кредитів є. Поштовики у даному випадку виконували б агентські функції банків, зокрема пошук клієнтів, надання необхідної документації, виплата коштів, погашення кредитів тощо.
Відділення зв'язку надають кредити повнолітнім дієздатним громадянам України, які мають постійне джерело доходу.
Основні напрями кредитної та процентної політики визначаються комерційним банком, у межах яких встановлюються:
- об'єкти кредитування;
- максимальні розміри кредитів;
- мінімальні процентні ставки за кредитами;
- строки користування кредитом.
Відділення зв'язку здійснюють видачу кредитів населенню в межах кредитних ресурсів.
Всі кредити громадянам надаються у національній валюті України.
Обов'язковою умовою надання кредиту є його забезпечення заставою (закладом) майна або цінних паперів та доходів за ними.
Розміри кредитів, що надаються громадянам України, обмежуються:
1) граничними розмірами, встановленими Івано-Франківською дирекцією, для конкретного виду кредитів;
2) платоспроможністю позичальника, його здатністю повністю й у встановлений строк повернути отриманий кредит;
3) вартістю заставленого майна та цінних паперів, що можуть бути надані позичальником (іншою особою ) для забезпечення
- повернення кредиту з урахуванням виду застави.
Відділення зв'язку надає кредити фізичним особам у розмірах, що визначаються вартістю товарів і послуг, які є об'єктом кредитування. Розмір кредиту на будівництво, купівлю і ремонт житлових будинків, садових будинків, дач та інших будівель визначається в межах вартості майна, майнових прав, які можуть бути переданими фізичною особою банкові для забезпечення, та суми її поточних доходів, за винятком обов'язкових платежів, протягом 10-ти років. Строк кредиту встановлюється залежно від цілей об'єкта кредитування, розміру позики, платоспроможності позичальника, причому він не повинен перевищувати 10-ти років із дня його надання.
Надання кредитів здійснюється на підставі кредитних договорів, які укладаються індивідуальними позичальниками з установою банку за місцем проживання, за винятком кредитів на будівництво або купівлю індивідуальних житлових будинків (квартир), які надаються за місцем забудови або знаходження індивідуального житлового будинку (квартири).
Розмір процентної ставки за користування кредитом встановлюється відділення зв'язку залежно від вартості кредитних ресурсів, характеру наданого забезпечення, виду кредиту, попиту та пропозиції на кредитному ринку в конкретному регіоні та інших чинників з таким розрахунком, щоби сума одержаних від позичальника відсотків покривала витрати пошти із залучення коштів, необхідних для надання кредиту, й забезпечувала рентабельну роботу пошти.
Протягом часу дії кредитного договор відділення зв'язку має право змінювати рівень процентної ставки за кредит залежно від зміни процентної політики пошти та державних органів, в компетенцію яких входить вирішення цих питань, від попиту та пропозицій на кредитні ресурси з оформленням цих змін додатковою угодою. Порядок зміни процентної ставки обумовлюється в кредитному договорі. ' У разі відмови позичальника укласти додаткову угоду про зміну процентної ставки кредитний договір розривається банком в односторонньому порядку, а позичальник зобов'язаний повністю розрахуватись за одержаним кредитом.
Рішення про надання кредиту приймається кредитним комітетом відділення зв'язку на підставі загального висновку кредитногопідрозділу., який повинен враховувати висновки з цього питання служби безпеки, юридичної служби та підрозділу з управління ресурсами.
Кредит надається, переважно, в безготівковій формі у вигляді розрахун-кового чека, в окремих випадках - готівкою.
Фізичні особи погашають кредити шляхом перерахування коштів із поточного рахунка, вкладного (депозитного) рахунка, переказами через пошту або готівкою.
Новий кредит надається лише при умові повної сплати заборгованості за раніше одержаними кредитами або при наявності додаткового ліквідного майна та реальних можливостей щодо своєчасного погашення кредиту й сплати процентів.
Короткострокові кредити громадянам надаються на споживчі цілі (придбання товарів широкого вжитку і тривалого користування, транспортних засобів) та на нагальні потреби . (лікування, навчання, весілля, народження дитини, непередбачені обставини тощо) строком до 1-го року.
Для одержання кредиту позичальник укладає з банком "Аваль" через пошту кредитний договір, у якому визначаються умови видачі та порядок погашення кредиту, права, обов'язки і відповідальність кожної зі сторін. Одночасно укладається договір застави (закладу) з позичальником або майновим поручителем - фізичною або юридичною особою.
Відсоткова ставка за кредит визначається на загальних підставах. В окремих випадках банк може встановлювати порядок сплати відсотків з регресом платежу (тобто сума відсотків за користування кредитом розподіляється і сплачується рівними частинами протягом

 
 

Цікаве

Загрузка...