WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи - Дипломна робота

Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи - Дипломна робота

витрати, Вз - витрати на збут, І о.в. - інші операційні витрати .
З нижче наведеної таблиці 2.5 . основних економічних показників беремо дані для розрахунку фінансового результату від операційної діяльності .
Таблиця 2. 5.
Фінансовий результат від операційної діяльності за 2004-2006 рр .
Назва
показників Одиниці виміру 2004 рік 2005 рік % росту до 2004р. 2006 рік % росту
Валовий дохід (без ПДВ) Тис.грн. 1425 3272 229,6 2554,7 78,1
Інші операційні доходи
Тис.грн.
142
255
179,6
300,8
118,0
Адміністративні витрати Тис.грн. 628 1050 167,2 1180,2 112,4
Витрати на збут Тис.грн. 486 677 139,3 822 121,4
Інші операційні витрати
Тис.грн..
390
1115
285,9
423,3
38,0
Фінансовий результат (прибуток або збиток) від операційної діяльності
Тис.грн..
63
685
1087,3
430
62,8
Оцінка рентабельності характеризує такі складові рентабельності, як рентабельність основної діяльності та рентабельність продукції (послуг). Динаміка цих показників дасть змогу визначити конкретні резерви її підвищення.
Рентабельність основної діяльності підприємства розраховується як відношення чистого прибутку або збитку до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг).
К рентабельності діяльності 2004р.=155508 грн./2769037 грн.= 0,056 ;
К рентабельності діяльності 2005р.=0 грн./2956782 грн.= 0 ;
К рентабельності діяльності 2006р.=203108 грн./9193481 грн.= 0,022.
Коефіцієнт рентабельності послуг обчислюється як відношення фінансового результату від операційної діяльності - це прибутку або збитку за мінусом інших операційних витрат та інших операційних доходів до загальної суми собівартості реалізованї продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративних витрат та витрат на збут.
К рентабельності послуг 2004р.=(179189 грн. - 20657 грн. - 190597грн)/(2561921 грн.+176216 грн.+21651 грн.)= - 0,012;
К рентабельності послуг 2005р.=(187406 грн. - 14160 грн. - 7340грн.)/(2525775грн.+214007 грн.+22774 грн.)= 0,06 ;
К рентабельності послуг 2006р.=(203108 грн. - 55459 грн. - 32480грн)/(8012280грн.+660470 грн.+294644 грн.)= 0,013.
Показники, що характеризують рентабельність підприємства наведені в таблиці 2.6 .
Таблиця 2.6 .
Аналіз рентабельності підприємства за 2004-2006 рр.

п/п Показник 2004 рік 2005рік 2006 рік Нормативне значення
1 Коефіцієнт рентабельності діяльності
0,056
0
0,022
>0
2 Коефіцієнт рентабельності продукції (робіт, послуг)
0,012
0,06
0,013
>0
З наведеної таблиці 2. . видно, що коефіцієнт рентабельності діяльності в динаміці за 2004-2006 рр. в межах нормативного значення, це свідчить про рентабельну діяльність підприємства.
Коефіцієнт рентабельності послуг показує, що значення у 2004 році менше за нормативне значення менше нуля, це свідчить про те, що у 2004 році послуги в загальному були нерентабельними. Однак, вже у 2005році та у 2006 році значення коефіцієнта рентабельності послуг відповідає нормативному значенню, це свідчить про рентабельність послуг.
РОЗДІЛ ІІІ.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК РОЗШИРЕННЯ СПЕКТРУ НАДАННЯ ПОСЛУГ.
Потреба в нетрадиційних послугах виникла на підприємстві поштового зв'язку через унеможливлений спосіб забезпечення його життєдіяльності за рахунок надання універсальних і традиційних видів поштових послуг та пошук додаткових джерел надходження доходів.
На які основні критерії та принципи слід звернути увагу при виборі і розвитку нетрадиційних послуг?
Насамперед вони мають бути затребуваними населенням і нашими потенційними клієнтами, конкурентоспроможними, не обтяжливими для поштовиків; максимально простими при оформленні і наданні та наближеними до сфери діяльності підприємства. Сучасний етап діяльності Івано-Франківської обласної дирекції характеризується впровадженням нових послуг на базі ін-формаційних технологій, зокрема нарощуванням обсягів електронних переказів, здійсненням виплат переказів в іноземній валюті, видачі кредитів, розвитком банківських послуг. Автоматизація робочих місць (встановлення понад 130 АРМ ВЗ) та запровадження автоматизованої обробки комунальних платежів уможливлять прискорення розвитку послуги з надання розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб та значне підвищення якості надання послуг споживачам. Адже успіх нашої роботи полягає саме в тому, щоб володіти інформацією про споживача, розуміти його потреби, забезпечити швидке і якісне обслуговування Впровадження нових нетрадиційних послуг частково відволікає працівників від основної діяльності та впливає на якість послуг, бо потребує додаткової уваги, однак збільшує обсяг доходів поштовиків і відповідно підприємства поштового зв'язку.
3.1. Впровадження послуг споживчого кредитування.
Споживчий кредит - кредит, який надається юридичним чи фізичним особам на споживчі цілі. Він може надаватись як банками , так і кредитними установами небанківського типу, а також юридичними і фізичними особами. В Україні кредитними установами небанківського типу, що надають споживчий кредит, є ломбарди (надають кредит під рухоме майно - дорогоцінності, антикваріат, одяг тощо), кредитні спілки, підприємства зв'язку (телеграми і телефонні розмови в кредит), торговельні організації (продаж товарів з розстрочкою платежу). Кредити своїм працівникам можуть надавати суб'єкти господарювання за рахунок спеціальних фондів, які вони створюють у результаті розподілу прибутку, що залишається в їх розпорядженні.Фізичні особи одна одній також можуть надавати кредит на споживчі цілі.
Споживчий кредит відіграє значну роль у задоволенні соціальних потреб населення. Він сприяє отриманню речей чи послуг значно раніше, ніж будуть накопичені заощадження для їх придбання, тобто дає можливість отримувати те, чого без цього кредиту довелось би ще довго чекати або що без кредиту взагалі було б недоступне.
Окрім забезпечення соціальних потреб населення, споживчий кредит відіграє значну роль у стимулюванні людей до праці, щоб отримати вищі доходи і скоріше розраховуватись з кредитором. Значна його роль також у формуванні платоспроможного попиту населення, який, у свою чергу, впливає на розвиток економіки країни, полегшуючи процес реалізації продукції, прискорюючи отримання прибутку і доходів державного бюджету. Визначення державою умов надання споживчого кредиту допомагає регулювати грошовий обіг у країні.
Проте споживчий кредит може викликати й негативні явища. Так, в окремих осіб він створює оману багатства і це призводить до марнотратства, а згодом, коли борги досягають значних обсягів, виникають серйозні труднощі з їх погашенням. Слід також мати на увазі, що купівля в кредит обходиться дорожче, ніж при оплаті товарів готівкою. Це пояснюється тим, що при купівлі товару в кредит ціна на товар дещо вища, ніж при оплаті готівкою, а також до неї слід додати процент за користування

 
 

Цікаве

Загрузка...