WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи - Дипломна робота

Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи - Дипломна робота

кількістю та ціною продукції , здійснвати господарську діяльність з найменшими витратами у вигляді штрафів та інших санкцій .
В аналізі формування та використання прибутку підприємства слід розрізняти валовий прибуток (збиток) звітного періоду ,фінансові результати , прибуток (збиток) від операційної діяльності ,фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування ,фінансові результати від звичайної діяльності , надзвичайний прибуток (збиток) та чистий прибуток (збиток) підприємства .
Прибуток (збитки) звітного періоду являє собою алгебраїчну суму одержаних результатів від операційної діяльності ,від звичайної діяльності та надзвичайних ситуацій .
Удосконалення фінансової діяльності підприємства , підвищення його прибутковості потребують систематичної оцінки формування та використання чистого прибутку підприємства ,аналізу основних факторів ,які впливають на формування чистого прибутку , оцінку їх динаміки .
Дані такого аналізу повинні слугувати для пошуку резервів зростання прибутку, урахування цих резервів у плануванні та прогнозуванні прибутку підприємства, використання чистого прибутку на накопичення та споживання .
Вже з 2000 р. після введення національних стандартів процес розрахунку чистого прибутку (збитку) за звітний період можна поділити на такі кроки :
1) визначення валового прибутку (збитку);
2) розрахунок фінансового результату від операційної діяльності (прибутку або збитку);
3) визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг);
4) розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування ;
5) визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності після оподаткування ;
6) визначення надзвичайного прибутку (збитку) ;
7) визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду .
Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг, товарів, робіт Івано-Франківської дирекції УДППЗ "Укрпошта" визначається вирахуванням з доходу (виручки) від реалізації послуг (товарів,робіт) підприєиства податків та суму витрат МПП (магістрального перевезення пошти) :
Ч д.р. =В р - ПЗ - МПП ,
де Ч д.р. - чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (товарів, робіт ); В р. - дохід (виручка) від реалізації послуг (товарів, робіт ) ; ПЗ - податки, збори, знижки ; МПП - сума витрат на магістральне перевезення пошти .
Розраховуємо чистий дохід від реалізації послуг (товарів, робіт ) Івано-Франківської дирекції УДППЗ "Укрпошта" за 2004 рік, коли дохід від реалізації послуг становив 19770 тис.грн.,а податки - 1403 тис.грн., тоді як сума витрат на магістральне перевезення пошти становила 141 тис.грн.
Ч д.р. 2004р.=19770 - 1403 - 141 =18226 (тис.грн.).
Отже, у 2004 році в Івано-Франківській дирекції чистий дохід становив всього 18226 тис.грн..
Аналогічно ведемо розрахунок чистого доходу за 2005 рік, маючи такі дані : В р. =30384 тис.грн., ПЗ = 1535 тис.грн., МПП = 236 тис.грн..
Ч д.р. 2005р. = 30384 - 1535 - 236 =28613 (тис.грн.).
Таким чином, чистий дохід Івано-Франківської дирекції в 2005році становив 28613 тис.грн., що на 10387 тис.грн. більше за попередній період - 2004 рік, процент росту становить 157% .
Розраховуємо чистий дохід за 2006 рік, коли дохід від реалізації послуг (товарів, робіт ) становить 34743,9 тис.грн., податки за весь період становлять 1856,3 тис.грн., а сума витрат на магістральне перевезення пошти складає 251,9 тис.грн..Дані підставляємо у формулу : Ч д.р. 2006р.= 34743,9 - 1856,3 - 251,9 = 32635,7 (тис.грн.)
Табл.2. 3.
Аналіз чистого доходу підприємства за 2004 - 2006 рр.
Назва
показника
Одиниці
виміру 2004 р. 2005 р. % росту до 2004р. 2006 р. % росту до 2005р.
Доходи з ПДВ Тис.грн 19770 30384 153,7 34743,9 114,3
ПДВ Тис.грн 1403 1535 109,4 1856,3 120,9
Сума витрат МПП Тис.грн 141 236 167,4 251,9 106,7
Чистий дохід Тис.грн 18226 28613 157,0 32635,7 114,1
Отже, в 2006 році в Івано-Франківської дирекції УДППЗ "Укрпошта" чистий дохід становить 32635,7 тис.грн.,що в порівнянні з 2005 роком на 4022,7 тис.грн. вище та процент росту становить 114,1%. Розраховані економічні показники наведені в зведеній таблиці 2. .
З наведеної таблиці ми бачимо динаміку в роках чистих доходів від реалізації послуг (товарів, робіт ) Івано-Франківської дирекції, яка свідчить про поступове підвищення в її складі показників порівняно з минулорічними показниками .Так, як доходи з ПДВ у 2005 році порівняно з 2004 роком зросли на 10614 тис.грн., тоді як у 2006 році порівняно з 2005 роком зросли лише на 4359,9 тис.грн.. Про це свідчить також різкий ріст суми сплати податків, яка зросла у 2005 році порівняно з 2004 роком на 132 тис.грн., тоді як у 2006 році порівняно з 2005 роком ця сума зросла вже на 321,3 тис.грн..
Розраховуємо валовий прибуток (збиток) підприємства, який розраховують як різницю між чистим доходом (виручкою)від реалізації послуг (товарів, робіт) та собівартістю реалізованих послуг (товарів, робіт):
ВП = Ч д.р. - С р.п.,
Де С р.п. - собівартість реалізованих послуг (товарів, робіт).
Собівартість реалізованих послуг (товарів, робіт) - це виробнича собівартість реалізованих послуг (товарів, робіт).
Виробнича собівартість реалізованих послуг (товарів, робіт) складається з :
-прямих матеріальних витрат;
-прямих витрат на оплату праці;
-інших прямих витрат ;
-виробничих накладних витрат .
Розраховуємо валовий прибуток Івано-Франківської дирекції УДППЗ "Укрпошта" за 2004 - 2006 роки, коли в 2004 році собівартість реалізованих послуг становила 16801 тис.грн., у 2005 році собівартість реалізованих послуг (товарів, робіт) склала 25341 тис.грн., а в 2006 році - 30081 тис.грн.
ВП 2004р.=18226 - 16801 =1425 (тис.грн.).
ВП 2005р.=28613 - 25341 =3272(тис.грн.).
ВП 2006р.=32635,7 - 30081 =2554,7 (тис.грн.).
Розраховані дані валового прибутку за 2004-2006 рр. показані в зведеній таблиці 2.4.
Таблиця 2. 4.
Аналіз валового прибутку підприємства за 2004 - 2006 рр.
Назва показника Одиниці виміру 2004 р. 2005 р. % росту до 2004р. 2006 р. % росту до 2005р.
Чистий дохід тис.грн. 18226 28613 157,0 32635,7 114,1
Собівартість реалізованих послуг тис.грн. 16801 25341 150,8 30081 118,7
Валовий прибуток тис.грн. 1425 3272 229,6 2554,7 78,1
З наведеної таблиці бачимо, що валовий прибуток підприємства у 2004 році становив 1425 тис.грн., а вже у 2005 році він становив 3272 тис.грн., що на 1847 тис.грн. більше і тому процент виконання порівняно з попереднім роком становив вже 229,6 %. У 2006 році валовий прибуток становить 2554,7 тис.грн.., що на 717,3 менше попереднього року, процент виконання становив лише 78,1%.
Фінансовий результат - прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку, іншого операційного доходу, за мінусом витрат на збут, адміністративних витрат та інших операційних витрат:
Ф р.о.= ВП + І о.д. - Ав - Вз - І о.в.,
де ВП - валовий прибуток, І о.д. - інші операційні доходи,
Ав - адміністративні

 
 

Цікаве

Загрузка...