WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи - Дипломна робота

Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи - Дипломна робота

:
- аналіз ліквідності підприємства;
- аналіз платоспроможності (фінансової стійкості ) підприємства;
- аналіз рентабельності підприємства ;
- аналіз прибутковості .
Аналіз ліквідності підприємства здійснюється за даними Балансу та дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання. Розраховуємо такі показники (коефіцієнти ): коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності та чистого оборотного капіталу.
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства та показує достатність ресурсів підприємства для погашення його поточних зобов'язань.
К покриття 2004 р. =4967431 грн./ 4915735 грн.=1,01;
К покриття 2005 р.=1615943 грн./ 1375398 грн.=1,17 ;
Кпокриття 2006 р.=8395292 грн./8404121 грн.=0,99 .
Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості ) до поточних зобов'язань підприємства. Він відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасних розрахунків з дебіторами.
К швидкої ліквідності 2004р. = (4967431грн.-15689грн.-126354грн)/4915735грн.= = 0,98;
К швидкої ліквідності 2005р.= (1615943грн.-13901грн.-96504грн.)/1375398грн.= =1,09;
К швидкої ліквідності 2006р.= (8395292грн.-39230грн.-244725грн.)/8404121грн.= = 0,96.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення коштів та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.
К абсолютної ліквідності 2004р.= 4746216 грн./4915735 грн.= 0,96 ;
К абсолютної ліквідності 2005р.= 1362500 грн./1375398 грн.= 0,99 ;
К абсолютної ліквідності 2006р.= 8039399 грн./8404121 грн.= 0,95.
Показники, що характеризують ліквідність підприємства наведені в таблиці 2.
Таблиця 2. 1.
Аналіз ліквідності Центру поштового зв'язку №3 м.Коломиї за 2004-2006 рр.

п/п Показник 2004 рік 2005 рік 2006 рік Нормативне значення
1 Коефіцієнт покриття 1,01 1,17 0,99 > 1
2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,98 1,09 0,96 >1
3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,96 0,99 0,95 >0
4 Чистий оборотний капітал (грн.) 51696 240545 - 8829 >0
З наведеної таблиці 2. 1. видно, що коефіцієнт покриття в динаміці за 2004-2005рр. зростає, це свідчить про нормальне функціонування підприємства, так як показники більші за одиницю (нормативне значення показника), що не скажеш за 2006 рік, коли показник покриття менший за одиницю - це свідчить про неспроможність підприємства нормально функціонувати у 2006 році.
Коефіцієнт швидкої ліквідності в динаміці по роках стрімко зростає, порівняно 2005 рік з 2004 роком та стімко падає порівняно 2005рік з 2006 роком. З наведених розрахованих показників видно, що найбільш продуктивним для підприємства був 2005 рік, значення показника швидкої ліквідності за 2005 рік відповідає нормативному значенню показника.
З наведеної таблиці видно, що коефіцієнти абсолютної ліквідності в динаміці за 2004-2006 рр. відповідають нормативному значенню цього показника, це свідчить про те, що підприємство в стані негайної потреби погасити частину короткострокових зобов'язань одразу.
Показник чистого оборотного капіталу наведений в таблиці показує, що у 2004 році та у 2005 році підприємство спроможне було сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати свою діяльність за рахунок чистого оборотного капіталу, про це свідчить відповідність нормативному значенню показника чистого оборотного капіталу.Однак з наведеної таблиці видно, що у 2006 році спостерігається велика вартість виробничих запасів, яка не взмозі покритися власними оборотними коштами (нормативне значення мінусове), це свідчить про нездатність підприємства розширювати свою діяльність у 2006 році.
Аналіз платоспроможності підприємства обчислюється таким показником - коефіцієнтом забезпеченості власними оборотними засобами.
Чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов'язаннями. Його величина свідчить про спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність.
Чистий обор. капітал 2004р.= 4967431 грн.-4915735 грн.= 51696 грн.;
Чистий обор. капітал 2005р.= 1615943 грн.-1375398 грн.= 240545 грн.;
Чистий обор. капітал 2006р.= 8395292 грн.-8404121 грн.= - 8829 грн.
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до оборотних активів підприємства і показує забезпеченість підприємства власними оборотними засобами.
К забезпечення власними оборотними засобами 2004р.=(4967431 грн.-4915735 грн.)/4915735 грн.= 0,01;
К забезпечення власними оборотними засобами 2005р.=(1615943 грн.-1375398 грн.)/1375398 грн.= 0,17;
К забезпечення власними оборотними засобами 2006р.=(8395292 грн.-8404121 грн.)/8404121 грн.= - 0,001.
Нормативне значення коефіцієнта забезпечення власними оборотними засобами > 0,1. За розрахованими даними видно, що у 2004 році та у 2005 році показник відповідає нормативному значенню, а це свідчить про достатнє забезпечення підприємства власними оборотними засобами. У 2006 році показник забезпечення власними оборотними засобами менший від нормативного значення, а це ж показує про недостатнє забезпечення підприємства власними оборотними засобами.
На основі основних економічних показників за 2006 рік складено прогноз доходів Центру поштового зв'язку №3 на майбутній третій квартал 2007 року. Прогноз доходів наведений в таблиці 2. .
Таблиця 2. 2.
Прогноз доходів ЦПЗ №3 м. Коломиї

п/п Назвапоказників Квартал липень серпень вересень
Доходии (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) 2591,7 861,6 863,1 867,0
1 Послуга національної пошти 1492,3 498,1 495,4 498,8
2 Фінансові послуги 209,5 67,4 70,8 71,3
3 Торгівля , всього 875,5 291,4 292,0 292,1
4 Інші комерційні послуги 14,5 4,8 4,9 4,8
-послуги, що надаються суб'єктам господарювання 6,0 2,0 1,9 2,0
- послуги, що надаються за агентськими угодами 8,5 2,7 3,0 2,8
2.3. Аналіз прибутку та рентабельності підприємства ЦПЗ №3 м.Коломиї за 2004-2006 рр.
Економічна доцільність функціонування будь-якого підприємства, резуьльтативність його фінансової діяльності багато в чому визначається станом формування та використання прибутку .Тому прибуток підприємства повинен бути постійно об'єктом ретельного фінансового аналізу .
Методологічною основою такого аналізу має бути на підприємствах будь-якої форми власності діюча модель формування та використання прибутку .
Під формуванням прибутку розуміють його створення в процесі господарсько-фінансової діяльності .Управляти формуванням прибутку - означає управляти обсягами реалізації продукції ,тобто

 
 

Цікаве

Загрузка...