WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення (ВАТ “Оріана”) - Курсова робота

Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення (ВАТ “Оріана”) - Курсова робота

величина доходу підприємства, ЗП - зарплата працівників підприємства.(2.2.7)
Щоб зробити висновок про рівень ефективності роботи підприємства отриманий прибуток порівнюють із здійсненими витратами. Витрати можна розглядати як поточні витрати діяльності підприємства, тобто собівартість продукції (робіт, послуг); і також витрати можна розглядати як авансовану вартість (авансовий капітал) для забезпечення виробничої та фінансово-господарської діїльності підприємства.
2.3. Аналіз динаміки показників прибутку підприємства ВАТ "Оріана"
На сучасному етапі розвитку економіки в Україні, створення все більшої і більшої кількості нових підприємств між ними загострюється конкурентна боротьба. Це призводить до того, що залишаються лише ті, керівники яких здатні ефективно керувати підприємством і досягати поставлених цілей. У значній степені допомагає їм у цьому аналіз фінансово-економічних результатів діяльності підприємства і подальше коректування його роботи, із врахуванням одержаних результатів. Аналіз деяких показників з цієї групи і буде розглянуто у цьому розділі, а саме показники прибутку і рентабельності. У таблиці 3.1. наведено ці показники по ВАТ "Оріана" за три роки.
Табл.3.1. Показники прибутку і рентабельності ВАТ "Оріана"
Показник/роки 2003 2004 2005
Прибуток балансовий, тис.грн. 7601,867282 7775,291752 8726,121342
Прибуток від реалізації продукції (товарів, послуг) ,тис.грн. 5061,323236 5176,789248 5809,851589
Прибуток від іншої реалізації, тис.грн. 1968,544046 2294,502503 2811,269752
Прибуток від позареалізаційних операцій, тис.грн. 572 304 105
Рентабельність підприємства загальна,% 8,3 8,4 8,1
Рентабельність продукції,% 18,9 18,4 20,7
Рис.3.1. Балансовий прибуток ВАТ"Оріана" за 1-3-ій роки.
Як видно з таблиці і на рисунку, балансовий прибуток на об'єкті дослідження можна відзначити чіткою тенденцією до зростання - у 1 році ріст склав 2,3%, у 3 - 12,2% - тут мається на увазі ланцюговий показник; а по відношенню до базового 1 року - прибуток зріс на 14,8%.
Загалом за три роки балансовий прибуток збільшився на 1124 тис. грн. Це відбувалося завдяки зростанню прибутку від основної діяльності та прибутку від іншої реалізації.
Рис.3.2. Динаміка прибутків від основної діяльності та від іншої реалізації.
Прибуток від основної діяльності ( тобто прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зріс: у 1 - на 2,3%; у 3 - по відношенню до 2-го на 12,3%, і по відношенню до базового 1-го - на 14,8%. Прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) визначається як різниця між обсягом реалізованої продукції у чинних цінах та їх повною собівартістю. Обсяг реалізації продукції в аналізовані роки характеризувався зростанням, відповідно зростав і прибуток. Зростання зумовлене вкладеннями у підприємство інвестицій, зокрема значна їх частина була спрямована на відновлення основних фондів. Цим же можна пояснити зростання прибутку від іншої реалізації: у 2-му - 17%, і ще на 22,5% у 3-му; а по відношенню до базового - на 42,8%. У абсолютному вираженні ж прибуток від основної діяльності збільшився на 748 тис. грн., а прибуток від іншої реалізації - на 842 тис. грн.
В загальному характеризуючи динаміку показників прибутку можна сказати, що вона в основному є зростаючою; вийняток складає лише прибуток від позареалізаційних операцій:
Рис.3.3. Динаміка прибутку від позареалізаційних операцій.
У 2-му він скоротився на 47% (268 тис.грн.), а у 3-му ще на 65% (199 тис. грн.); загалом же спад склав 82% і 467 тис. грн. До таких невтішних результатів привело виявлення збитків минулих років.
2.4. Оцінка резервів підвищення прибутку підприємства.
Виявлення резервів підвищення прибутку повинне спиратися на комплексний техніко-економічний аналіз роботи підприємства: вивчення техніко-економічних показників роботи підприємства й організаційного рівня виробництва, використання виробничих потужностей і основних фондів, сировини і матеріалів, робочої сили, господарських зв'язків тощо. В даній курсовій роботі було проведено короткий аналіз техніко-економічних показників та їх динаміки і тепер можна визначити деякі резерви підвищення прибутку.
На ВАТ "Оріана" є вираженим такий резерв, як постійне удосконалення засобів виробництва. Впровадження нової техніки, комплексна механізація й автоматизація виробничих процесів, удосконалювання технології, упровадження прогресивних видів матеріалів дозволяють значно знизити собівартість продукції і цим самим підвищити прибуток. Це відбудеться внаслідок того, що неустаріле (тут мається на увазі морально, хоча це опосередковано відноситься і до нового обладнання фізично) потребує меншої кількості обслуговуючих працівників. А це в свою чергу приведе до зниження витрат на оплату праці в розрахунку на одиницю продукції - або знизиться кількість працівників при незмінному об'ємі виробництва, або збілишиться обсяг при тій же величині працівників. Збільшення обсягу виробництва, як відомо приводить до зниження витрат в розрахунку на одиницю продукції. Однак значно легше сказати, ніж досягнути збільшення обсягу виробництва, це завдання не з простих. Підприємству слід шукати нові ринки збуту продукції - і в Україні, і за кордоном. На думку фахівців продукція даного підприємсва має шанси завоювати певну частку закордонного ринку, оскільки відрізняється значно нижчою ціною, але для цього необхідні певні зусилля в плані просування продукції (а для цього потрібні певні витрати і в першу чергу - наявність маркетингових спеціалістів високого класу, що у нас може стати перешкодою; хоча слід сказати, ВАТ на даний час поставляє свою продукцію і за кордон). Щодо розширення частки українського ринку, то незавадило б виділити деякі кошти на рекламу, це обов'язково принесло б результати.
Слід також відмітити, що з ростом обсягу випуску продукції прибуток підприємства збільшується не тільки за рахунок зниження собівартості, але і внаслідок збільшення кількості продукції, що випускається. Таким чином, чим більший обсяг виробництва, тим за інших рівних умов більше сума одержуваного підприємством прибутку.
Підвищення прибутку може відбутися також за рахунок підвищення продуктивності праці. З ростом продуктивності праці знижуються витрати праці в розрахунку на одиницю продукції, а отже, зменшується і питома вага заробітної плати в структурі собівартості. Для цього підприємство повинне активно використовувати різноманітні мотиваційні засоби: перевести якомога більше працівників на відрядну форму оплати праці, працівникам погодинної форми у більшому розмірі оплачувати роботу в понад урочний час, забезпечувати доставку працівників на роботу та з роботи за узгодженими маршрутами,

 
 

Цікаве

Загрузка...