WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення (ВАТ “Оріана”) - Курсова робота

Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення (ВАТ “Оріана”) - Курсова робота

ВАТ"Оріана".

п/п 2004 2005
Абс.зміна Тр Тпр Абс.зміна Тр Тпр
Баз ланц баз ланц баз ланц баз ланц баз ланц баз ланц
1 1358,02 1358,02 101,1 101,1 1,1 1,1 30008,21 28650,18 123,5 122,2 23,5 22,2
2 -162,00 -162,00 98,24 98,24 -1,8 -1,8 373,00 535,00 104,05 105,9 4,05 5,91
3 398,00 398,00 102,9 102,9 2,9 2,9 2591,00 2193,00 118,7 115,4 18,7 15,39
4 173,42 173,42 102,3 102,3 2,3 2,3 1124,25 950,83 114,79 112,2 14,8 12,23
5 115,47 115,47 102,3 102,3 2,3 2,3 748,53 633,06 114,79 112,2 14,8 12,23
6 325,96 325,96 116,6 116,6 17 17 842,73 516,77 142,81 122,5 42,8 22,52
7 -268,00 -268,00 53,15 53,15 -47 -47 -467,00 -199,00 18,357 34,54 -82 -65,5
8 0,10 0,10 101,2 101,2 1,2 1,2 -0,20 -0,30 97,59 96,43 -2,4 -3,57
9 -0,50 -0,50 97,35 97,35 -2,6 -2,6 1,80 2,30 109,52 112,5 9,52 12,5
10 1355,24 1355,24 105,1 105,1 5,1 5,1 1287,43 -67,81 104,81 99,76 4,81 -0,24
11 679,01 679,01 101,1 101,1 1,1 1,1 11249,88 10570,87 117,62 116,4 17,6 16,39
12 295,22 295,22 101,1 101,1 1,1 1,1 4891,25 4596,03 117,62 116,4 17,6 16,39
При аналізі основних техніко-економічних показників слід звернути увагу на те, що в останній рік зріс обсяг виробництва продукції (зростаюча його тенденція спостерігалася на протязі всіх трьох років): на 23,5% по відношенню до базового року, абсолютне значення його змінилося на 30008 і 28650 тис. грн. відповідно до базового і попереднього років. Зріс також і балансовий прибуток підприємства - 1124 тис. грн. (14,8%) і 950 тис. грн. (12,23%) по відношенню до базового і поперднього року відповідно. В певній мірі це відбулося за рахунок підвищення продуктивності праці та за рахунок незначного зниження собівартості продукції: за базовим показником продуктивність праці зросла на 4,05%, а за ланцюговим - на 5,91%, тобто спочатку (в попередньому році по відношенню до базового) малося зниження даного показника - на 1,8%. Собівартість продукції також носила нестійкий характер: спочатку вона зросла на 5,1% (у попередньому році по відношенню до базового), а потім впала - на 4,8% (по відношенню до того ж базового, що у абсолютному вираженні склало 1287 тис. грн.). позитивною тенденцією є зростання середньорічної вартості основних виробничих фондів, яке склало за ланцюговими показниками 1,1% (679 тис. грн. в абсолютному вираженні) в 2-му році і 16,39% (10570 тис. грн.) в 3-році. Загалом же зріст склав 11249 тис. грн. у абсолютному своєму значені і у відносному - 17,6%.
Розділ II
Теоретичні та методичні питання аналізу прибутку
2.1. Джерела формування та розподіл прибутку підприємства.
Формування прибутку підприємства ВАТ "Оріана"
Прибуток - це та частина додаткової вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва. Відособлення частини вартості продукції у вигляді витрат виступає в грошовому виразі як собівартість продукції.
Додатковий продукт - це вартість, створювана виробниками понад вартість необхідного продукту. Додатковий продукт властивий усім суспільно-економічним формаціям і є однією з важливих умов їх суспільного розвтку.
Прибуток - це частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному прибутку вартість буде реалізована і набере грошової форми.
Отже, прибуток - форма прояву додаткової вартості.
Прибуток є об'єктивною економічною категорією, тому на його формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу валового внутрішнього продукту.
Водночас прибуток - це підсумковий показник, результат фінансово-господарської діялбності підприємств як суб'єктів господарювання. Тому прибуток відбиває її результати і зазнає впливу багатьох чинників. Є особливості у формуванні прибутку в залежності від сфери діяльності підприємства, галузі господарства, форми власності, розвитку ринкових відносин.
На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства, що відбивається в бухгалтерському обліку, в офіційній звітності суб'єктів господарювання, впливає встановлений порядок визначення фінансових результатів діяльності; галузь господарства; установлені ззаконодавством форми обліку фінансових результатів.
Прибуток - це показник, що формується на мікрорівні. Прибуток народного господарства - це результат діяльності окремих підприємств, галузей економіки, розвитку окремих сфер, структурних зрушень в економіці, змін упорядку обліку фінансових результатів.
Отже, узагальнюючим фінансовим показником діяльності підприємства є його прибуток. Загальна сума отриманого підприємством прибутку визначається як балансовий прибуток.
Балансовий прибуток - загальна сума прибутку підприємства від усіх видів діяльності за звітній період, отримана як на території України, так і за її межами, що відображена в його балансі і включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), в тому числі продукцію допоміжних і обслуговуючих виробництв, що не мають окремого балансу, основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також прибуток від орендних (лізингових) операцій, роялті, а також позареалізаційних операцій.
Отримання балансового прибутку пов'язане з кількома напрямками діяльності підприємства. До них відносять:
" Основна діяльність
" Діяльність, що не є основною
" Діяльність, пов'язана зі здійсненням фінансових інвестицій
" Діяльність, пов'язана з отриманням позареалізаційних прибутків
Фінансовий прибуток підприємства формується:
" Прибуток від реалізації продукції
" Прибуток від іншої реалізації
" Прибуток від позареалізаційних операцій
" Прибуток від фінансових інвестицій
Рис.2.1. Схема формування прибутку підприємств
Основна діяльність. Її результатом є прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Як правило, цей прибуток займає в основному питому вагу в складі балансового прибутку. Прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається відніманням з виручки від реалізації суми податку, податку на додану вартість, акцизного збору, ввізного мита, митних зборів, а також витрат, що включаються в собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Залежно від сфери, виду діяльності підприємства, мають місце деякі особливості формування цього прибутку, методики його розрахунку.
Діяльність, що не є основною для даного підприємства, але пов'язана з реалізацією матеріальних і нематеріальних цінностей, деяких послуг. Її визначають як прибуток від іншої реалізації.
Прибуток від іншої реалізації може бути

 
 

Цікаве

Загрузка...