WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства - Курсова робота

Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства - Курсова робота

/100, (4.27)
де Ес - економія від зниження собівартості "+"(перевитрати " - "),грн.
Ес = 33791,83 * (-6,25) / 100 = -2111,99 грн.
" Валовий прибуток підприємства в плановому і звітному періоді:
Пв = ЧД - СРП, (4.28)
де Пв - валовий прибуток, грн;
СРП - собівартість (виробнича) реалізованої продукції, грн;
ЧД - чистий дохід від реалізації продукції, грн:
ЧД = ?(Цв і*РПі) - ПДВ, (4.29)
де Цв і - відпускна ціна одиниці продукції і-го виду,грн;
РПі - обсяг реалізації продукції і-го виду, шт;
ПДВ - сума податку на додану вартість, грн.
План ЧД = ((11*756,46) - 1386,84 ) + ((60,54*419,77) - 4235,48 ) +
+ ((3046,69* 5,24) - 2660,78) = 6934,22 + 21177,4 + 13303,88 = 41415,5 грн
Пв = 41415,5 - 30270,05 = 11145,45 грн
Звіт ЧД = ((11*717,03) - 1314,56) + ((60,54*395,11) - 3986,66) + + ((3046,69*4,41) - 2239,32) = 6572,77 + 19933,3 + 11196,58 = 37702,65 грн
Пв = 37702,65 - 26884,61 = 10818,04 грн
" Прибуток від операційної діяльності (операційний прибуток) в плановому і звітному періоді:
По = Пв - Впзв, (4.30)
План По = 11145,45 - 7798,88 = 3346,57 грн
Звіт По = 10818,04 - 6907,22 = 3910,82 грн
де По - операційний прибуток, грн;
Пв -валовий прибуток, грн;
Впзв - позавиробничі витрати (адміністративні і комерційні), грн.
" Базовий прибуток від операційної діяльності підприємства у звітному періоді - прибуток від реалізації обсягу продукції звітного періоду за рівнем витрат планового періоду:
По баз = ЧДзв * (1 - В 1 грн ТП пл) (4.31)
По баз = 37702,65 * (1 - 3,2) = 37702,65 * (-2,2) = -82945,83 грн
" Фактичний прибуток від операційної діяльності підприємства в звітному періоді:
По ф = По баз + Ес , (4.32)
По ф = -82945,83 - - 2111,99 = -80833,84 грн
" Прибутокпідприємства від звичайної діяльності до оподаткування в плановому і звітному періоді:
Пзд = По + Дф + Ді - Вф - Ві , (4.33)
де Пзд -прибуток підприємства від звичайної діяльності, грн:
Дф, Ді -дохід підприємства від фінансової та інвестиційної діяльності, грн
(табл. 3.16);
Вф, Ві - витрати фінансової та інвестиційної діяльності, грн (табл. 3.16).
" Чистий прибуток підприємства (прибуток від звичайної діяльності після оподаткування, оскільки на підприємстві не виникали надзвичайні події) в плановому і звітному періоді:
Пч = Пзд - Ппр, (4.34)
де Пч - чистий прибуток підприємства, грн.;
Ппр - сума податку на прибуток, грн. (згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ставка податку на прибуток становить 25%)
" Прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства в плановому і звітному періоді:
Пз = Пч - Сш - Кд , (4.35)
де Пз - прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства,грн;
Сш - економічні санкції до підприємства (зокрема, штрафи і пені з платежів до бюджету і до позабюджетних цільових фондів, штрафи за недодержання вимог щодо охорони довкілля, штрафи за порушення умов господарських договорів), грн;
Кд - сума довготермінового кредиту, належна до сплати у розрахунковому періоді, з процентами за користування ним, грн.
Розраховані значення основних фінансово-економічних показників подати у вигляді табл.4.13.
Таблиця 4.13
Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства
Показники Од. вимір. План Звіт Відхилення,%
1 2 3 4 5
Собівартість одиниці продукції
Б
И
Ю грн/шт
7,74
44,61
2534,68
7,45
42,91
2464,69
Витрати на 1 грн. товарної продукції грн/грн
Чистий дохід тис. грн
Собівартість реалізованої продукції тис. грн
Валовий прибуток тис. грн
Адміністративані витрати тис. грн
Комерційні витрати тис. грн
Прибуток від операційної діяльності тис. грн
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування тис. грн
Чистий прибуток тис. грн
Прибуток в розпорядженні підприємства тис. грн
" Визначення показників прибутковості:
Рентабельність одиниці продукції в звітному періоді:
Рі зв = (Цг і - Сп і зв) *100/ Сп і зв, (4.36)
де Рі зв - рентабельність одиниці продукції і-го виду в звітному періоді, %;
Сп і зв - повна собівартість одиниці продукції і-го виду, грн/шт.
Б) Рі зв = (9,17 - 7,27) * 100 / 7,27 = 26,13 %
И) Рі зв = (50,45 - 42,53) * 100 / 42,53 = 18,62 %
Ю) Рі зв = (3046,69 - 2338,55) * 100 / 2338,55 = 30,28 %
Рентабельність продукції:
Рп = По *100/ Сп РП, (4.37)
де Рп - рентабельність товарної продукції, %;
Сп РП - повна собівартість реалізованої продукції, грн.
Б) Рп = 3346,57 * 100 / 5815,9 = 57,54 %
И) Рп = 3346,57 * 100 / 18869,93 = 17,73 %
Ю) Рп = 3346,57 * 100 / 13383,11 = 25 %
Рентабельність виробництва:
Рв = Пч *100/(ОФсер + НОЗ), (4.38)
де Рв - рентабельність виробництва, %;
ОФсер - середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис.гр:
ОФсер = Впоч + ?Ввв * t / 12 - ?Ввив * t / 12 (4.39)
Розраховані значення показників рентабельності в плановому та звітному періоді подати у вигляді табл. 4.14 і проаналізувати відхилення від планових значень з вказанням можливих причин, які вплинули на величину відповідних показників у звітному періоді.
Таблиця 4.14
Показники прибутковості підприємства
Показники Од. вимір. План Звіт Відхилення, %
1 2 3 4 5
1. Рентабельність одиниці продукції :
А
В
С %
2. Рентабельність продукції %
3. Рентабельність виробництва %
4.11. Визначення показників ефективності використання трудових, матеріальних та технічних ресурсів
" Показники ефективності використання трудових ресурсів:
виробіток:
В = ТП / Чор, (4.40)
де В - виробіток одного робітника, грн;
трудомісткість:
Тпл = Тсум (4.41)
Тзв = Тпл*?В/(100 + ?В), (4.42)
де Тпл, Тзв - трудомісткість виробничої програми відповідно в плановому і в звітному періодах, люд-год;
?В - зміна виробітку в звітному періоді по відношенню до планового, %;
" Показники ефективності використання матеріальних ресурсів:
матеріаломісткість:
Мм = М / ТП, (4.43)
де Мм - матеріаломісткість товарної продукції, грн/грн;
М - сума матеріальних витрат на виробництво товарної продукції (табл.4.9), грн;
матеріаловіддача:
Мв = ТП / М, (4.44)
де Мв - матеріаловіддача продукції, грн/грн;
" Показники ефективності використання оборотних засобів:
коефіцієнт обертання:
kоб =

 
 

Цікаве

Загрузка...