WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства - Курсова робота

Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства - Курсова робота

постійних та змінних накладних виробничих витрат
Види про-дукції Планова зарплата основних виробничих робітників Планові коефіцієнти розподілу Постійні накладні витрати Планові змінні накладні витрати Звітна зарплата основних виробничих робітників
Звітні коефіцієнти розподілу Звітні змінні накладні витрати
Б 47764 0,12 1061,65 335,26 415,56 0,12 285,87
И 1994,64 0,5 4423,56 1396,96 1829,49 0,52 1238,75
Ю 1516,58 0,38 3361,91 1061,66 1282,25 0,36 857,6
Разом 3989,09 1,000 8847,12 2793,83 3527,3 1,000 2382,21
Для визначення повної собівартості продукції необхідно розрахувати позавиробничі витрати, а саме - адміністративні (загальногосподарські) витрати і витрати на збут продукції (комерційні).
Адміністративні (загальногосподарські) витрати є постійними витратами періоду і становлять в загальній сумі (130 + К)% від фонду заробітної плати основних виробничих робітників з врахуванням премій (табл.4.4).
Витрати на збут і реалізацію продукції (комерційні) - постійні витрати періоду і в загальній сумі становлять (10 + 0,1К)% від виробничої собівартості продукції
При складанні звітної калькуляції загальну суму позавиробничих витрат та їх величину на весь обсяг виробництва кожного виду виробів прийняти на рівні планових значень.
Розподіл позавиробничих витрат між виробами здійснити пропорційно до умовно-змінних витрат. Розрахункидоцільно подати у вигляді табл. 4.11.
Таблиця 4.11
Розподіл позавиробничих витрат
Види
продукції Планові
умовно-змінні витрати Коефцієнти розподілу Загально-господарські витрати Комерційні
витрати
Б 3712,27 0,17 592,75 449,23
И 10560,72 0,49 2475,63 1410,02
Ю 7149,95 0,34 1882,08 989,17
Разом 21422,94 1,000 4950,46 2848,42
Собівартість реалізованої продукції в плановому і звітному періодах визначають, враховуючи з собівартість одиниці продукції (табл.4.9) та обсяги реалізації продукції (табл.4.1) в плановому і звітному періодах:
СРП = ?(Сі *РПі), (4.6)
де СРП - собівартість (виробнича) реалізованої продукції, грн;
Сі - виробнича собівартість одиниці продукції і-го виду, грн;
РПі - обсяг реалізації продукції і-го виду, шт (табл. 3.1).
План. СРП = (4773,92 * 756,46) + (14984,28 * 419,77) + (10511,86 * 5,24) = 3611279,52 + 6289951,22 + 55082,15 = 9956312,89 грн
Звіт. СРП = (4268,25 * 717,03) + (13661,52 * 395,11) + (8954,84 * 4,41) = 3060463,3 + 5397803,17 + 39490,84 = 8497757,31 грн
Основними шляхами зниження собівартості продукції є скорочення витрат, які мають найбільшу питому вагу в її структурі. Розрахунок зниження собівартості кожного виду продукції за усіма факторами виконують в такій послідовності:
1) зниження собівартості продукції за рахунок зміни норм витрат матеріалів і зміни цін на них:
?См і = (1 - Інм і * Іцм і) * Дм і, (4.7)
де ?См і - зниження собівартості продукції і-го виду за рахунок зміни норм витрат матеріалів і зміни цін на них, %;
Інм і - індекс зміни норм витрат сировини і матеріалів на одиницю продукції і-го виду в звітному році порівняно з плановим;
Іцм і - індекс зміни цін на сировину і матеріали продукції і-го виду в звітному році порівняно з плановим;;
Дм і, - питома вага витрат на сировину і матеріали в структурі собівартості одиниці продукції і-го виду в плановому році, %;
2) зниження собівартості продукції за рахунок зміни продуктивності праці:
?Спп і = (1 - Ізп і /Іпп і) * Дзп і, (4.8)
де ?Спп і - зниження собівартості продукції і-го виду за рахунок зміни продуктивності праці, %;
Ізп і - індекс зміни заробітної плати основних виробничих робітників (в розрахунку на одного робітника) при виробництві продукції і-го виду в звітному році порівняно з плановим;
Іпп і - індекс зміни продуктивності праці основних виробничих робітників при виробництві продукції і-го виду в звітному році порівняно з плановим;
Дзп і - питома вага заробітної плати (основної і додаткової) основних виробничих робітників та відрахувань на соціальні заходи в структурі собівартості одиниці продукції і-го виду в плановому році, %;
ППі = Ов і / Чор і, (4.9)
де ППі -продуктивність праці основних виробничих робітників при виробництві продукції і-го виду, шт/люд;
Ов і - обсяг виробництва продукції і-го виду, шт;
Чор і - чисельність основних виробничих робітників для виробництва продукції і-го виду, люд;
3) зниження собівартості продукції за рахунок зміни постійних витрат:
?Спв і = (1 - Іпв і /Іо і) * Дпв і, (4.10)
де ?Спв і - зниження собівартості продукці за рахунок зміни постійних витрат, %;
Іпв і - індекс зміни постійних витрат на весь обсяг продукції і-го виду в звітному році порівняно з плановим;
Іо і - індекс зміни обсягу виробництва продукції і-го виду в звітному році порівняно з плановим;
Дпв і - питома вага постійних витрат в структурі собівартості одиниці продукції і-го виду в плановому році, %;
Зниження собівартості продукції і-го виду за рахунок зміни всіх факторів:
?Сі = (?См і + ?Спп і + ?Спв і)/100 * Сі, (4.11)
де ?Сі - зниження собівартості продукції і-го виду, грн/шт.
Зниження собівартості річного обсягу виробництва продукції:
?С = ?(?Сі * Ов і) (4.12)
де ?С - зниження собівартості річного обсягу виробництва продукції, грн;
Ов і - обсяг виробництва продукції і-го виду в звітному році, шт.
1.7. Визначення сукупного нормативу оборотних засобів підприємства
Норматив оборотних засобів підприємства визначається за всіма нормованими оборотними засобами, до яких належать оборотні фонди (виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів) та готова продукція на складах підприємства. Розрахунки виконують тільки для планового періоду.
" Норматив власних оборотних засобів у виробничих запасах визначається множенням денної потреби у певному виді матеріальних ресурсів на норму запасу в днях:
Нв.з=Д * Здн,, (4.13)
де Нв.з. - норматив власних оборотних засобів у виробничих запасах, грн;
Д денна потреба в матеріальних ресурсах, грн;
Здн - норма запасу, дні.
Д = Мр /360, (4.14)
де Мр - річна потреба матеріальних ресурсах, нат. од..
Відобразивши потребу у відповідному матеріальному ресурсів (Д) у грошовому виразі, визначають вартісну величину нормативу того чи іншого виду матеріалу у виробничих запасах.
Норма запасу в днях (Здн) - це сума транспортного, підготовчого, технологічного, поточного і страхового запасів в днях.
Норму транспортного, підготовчого та технологічного запасів для всіх варіантів прийняти такою, що дорівнює 2 дням.
Норму

 
 

Цікаве

Загрузка...