WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства - Курсова робота

Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства - Курсова робота

порівняно з планом у звітному періоді. Для розрахунку фактичних матеріальних витрат необхідно врахувати відповідні коефіцієнти зростання цін на матеріальні та паливно-енергетичні ресурси та зниження норм витрачання матеріальних та паливно -енергетичних ресурсів на підприємстві у звітному році.
Розрахунок матеріальних витрат доцільно подати у вигляді таблиці 4.7.
Таблиця 4.7
Плановий розрахунок матеріальних витрат
Види ресурсів Ціна оди-ниці, грн. Норма витрат на виріб (без зворотних відходів)1 Обсяг випуску,
тис.шт. Загальні витрати ресурсів на технологічні потреби, тис. грн. Інші потре-би,тис
грн. Всьо-го, тис.
грн.
Б И Ю Б И Ю Б И Ю Разом
1.Сировина і матеріали:
W,кг 1,2 0,76 5,32 232,75 751 423 5,28 684,91 2700,43 1474,70 4860,04 - -
Х,кг 0,96 - 0,58 21,79 751 423 5,28 - 235,53 110,45 345,98 - -
Y, м3 180 - - - 751 423 5,28 - - - - - -
Z, м2 25 - - 1,86 751 423 5,28 - - 245,52 245,52 - -
2.Комплектуючі деталі, грн. 1 - - 166,3 751 423 5,28 - - 878,06 878,06
-
-
3.Всього матеріали, грн. - - - - 684,91 2935,96 2708,73 6329,6 1898,88 8228,48
4.Паливо, кг 3,8 0,7 2,3 85 751 423 5,28 1997,66 3697,02 1705,44 7400,12 3330,05 10730,17
5.Електроенергія, квт*год 0,24 2,8 7,5 120,4 751 423 5,28 504,67 761,4 15,26 1281,33 512,53 1793,86
Р а з о м за планом
- - - - 3187,24 7394,38 4429,43 15011,05 5741,46 20752,51
Те ж без ПДВ
- - - - 2656,03 6161,98 3691,19 12509,21 4784,55 17293,76
Звітний розрахунок матеріальних витрат
Види ресурсів Ціна оди-ниці, грн. Норма витрат на виріб (без зворотних відходів)1 Обсяг випуску,
тис.шт. Загальні витрати ресурсів на технологічні потреби, тис. грн. Інші потре-би,тис
грн. Всьо-го, тис.
грн.
Б И Ю Б И Ю Б И Ю Разом
1.Сировина і матеріали:
W,кг 1,24 0,72 5,01 219,25 712,8 404,8 4,87 636,39 2514,78 1324,01 4475,18 - -
Х, кг 0,99 - 0,55 20,53 712,8 404,8 4,87 - 220,41 98,98 319,39 - -
Y, м3 185,58 - - - 712,8 404,8 4,87 - - - - - -
Z, м2 25,78 - - - 712,8 404,8 4,87 - - 45,12 45,12 - -
2.Комплектуючі деталі, грн. - - - 161,17 712,8 404,8 4,87 - - - - - -
3.Всього матеріали, грн. - - - - 636,39 2735,19 1468,11 4839,69 1451,91 6291,6
4.Паливо, кг 3,92 0,66 2,17 80,07 712,8 404,8 4,87 1844,16 3443,39 1528,57 6816,12 3067,25 9883,37
5.Електроенергія, кВт *год 0,25 2,64 7,06 113,42 712,8 404,8 4,87 470,45 714,47 138,09 1323,01 529,20 1852,21
Р а з о м за планом
- - - - 2951 6893,05 3134,77 12978,82 5048,36 18027,88
Те ж без ПДВ
- - - - 2459,17 5744,21 2612,31 10815,68 4206,97 15022,65
Для визначення суми матеріальних витрат без ПДВ отримані загальні величини витрат матеріальних ресурсів за ціною придбання слід поділити на 1,2 (якщо ПДВ становить 20% до оподатковуваного обороту).
Аналогічний розрахунок матеріальних витрат необхідно виконати для звітного періоду з врахуванням підвищених цін на ресурси , знижених норм їх витрат та звітних обсягів виробництва продукції.
Економічний елемент витрат "Витрати на оплату праці" включає річний фонд заробітної плати працівників підприємства (див.п.4.3).
"Відрахування на соціальні заходи" - це відрахування до спеціальних позабюджетних фондів, які розраховуються за встановленими відсотковими ставками від фонду оплати праці (для розрахунків можна прийняти загальну величину відрахувань на соціальні заходи - 38 % від фонду оплати праці підприємства)
Величину амортизаційних відрахувань необхідно визначати окремо для кожної групи основних фондів, враховуючи дані про введення та вибуття основних фондів протягом року (див. п.4.4, табл. 4.6).
Величину "Інших витрат" прийняти на рівні 10% від суми витрат (р.1 - р.4 табл. 4.8).
Таблиця 4.8
Кошторис витрат на виробництво продукції

п/ч Елементи витрат План Звіт
Сума, тис. грн. % Сума, тис. грн.. %
1 2 3 4 5 6
1 Матеріальні витрати (без ПДВ) 17293,76 57,13 15022,65 55,88
2 Витрати на оплату праці (ФОЗП) 6183,09 20,43 5608,4 20,86
3 Відрахування на соціальні заходи (38%) 2349,57 7,76 2131,19 7,93
4 Амортизація 1691,81 5,59 1678,29 6,24
5 Інші витрати 2751,8230 9,09 2444,05 9,09
Всього витрат 30270,05 100,0 26884,58 100,0
1.6. Калькулювання собівартості продукції
Калькуляція собівартості одиниці продукції складається з типових калькуляційних статей, наведених у табл. 4.9. В курсовій роботі необхідно скласти планову і звітну калькуляції собівартості продукції.
Розрахунки за кожною статтею калькуляції передбачають визначення витрат на одиницю продукції, на весь обсяг виробництва конкретного виробу і загальні витрати як окремих складових калькуляційної статті, так і за статтею в цілому.
Витрати "Сировини і матеріалів на технологічні потреби" розраховують окремо для кожного виду сировини і матеріалів згідно з нормами їх витрат на виробництво конкретного виробу з врахуванням норм їх відходів за ціною без ПДВ. На основі розрахованих величин визначають сумарні витрати сировини і матеріалів для виробництва кожного виду виробів і загальні витрати сировини і матеріалів технологічні потреби. При складанні звітної калькуляції необхідно врахувати зміни норм витрат і цін матеріальних ресурсів ((табл.3.14).
Планова калькуляція собівартості продукції
Таблиця 4.9

п/ч Статті витрат Ціна, грн Виріб А (тис.шт)
751 Виріб В (тис.шт)
423 Виріб С (тис.шт)
5,28 Загальні витра-ти,
тис.грн
З ПДВ Без ПДВ Норма витрат Витра-ти на одини-цю,
грн/шт Витра-ти на весь обсяг, тис.грн. Норма вит-рат Витра-ти на одини-цю,
грн/шт Витрати на весь обсяг, тис.грн. Норма витрат Витра-ти на одини-цю,
грн/шт Витрати на весь обсяг, тис.грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Сировина і матеріали на технологічні потреби, всього,
зокрема: 0,8 600,8 6,08 2571,84 301,9 1594,03 4766,67
W, т 1,2 1 0,8 0,8 600,8 5,6 5,6 2368,8 245,0 245,0 1293,6 4263,2
X, т 0,96 0,8 - - - 0,6 0,48 203,04 22,7 18,16 95,88 298,92
Y, м3 180 150 - - - - - - - - -
Z, м2 25 20,83 - - - - - 1,86 38,74 204,55 204,55
2 Зворотні відходи (віднімаються),
всього, зокрема: -0,04 -30,04 -0,3 -126,9 -12,98 -68,52 -225,46
W, т 1,2 1 -0,04 -0,04 -30,04 -0,28 -0,28 -118,44 -12,25 -12,25 -64,68 -213,16
X, т 0,96 0,8 - - - -0,024 -0,02 -8,46 -0,91 -0,73 -3,84 -12,3
Y, м3 180 150 - - - - - - - - - -
Z, м2 25 20,83 - - - - - - - - - -
3 Комплектуючі деталі, грн. 166,3 138,58 - - - - - - 1 138,58 731,70 731,70
4 Паливо і енергія на технологічні потреби,

 
 

Цікаве

Загрузка...