WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства - Курсова робота

Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства - Курсова робота

відрахувань.
Початкову вартість на кінець року знаходять за даними табл. 3.9 і табл.3.10 для кожної групи основних виробничих фондів окремо і для підприємства в цілому з виділенням власних і орендованих основних виробничих фондів.
Залишкову вартість на початок і на кінець року знаходять з врахуванням зношення за даними табл. 3.9 і табл.3.10 для кожної групи основних виробничих фондів окремо і для підприємства в цілому з виділенням власних і орендованих основних виробничих фондів.
Балансову вартість основних виробничих фондів визначають з врахуванням введення і виведення їх зексплуатації в розрахунковому періоді:
БВкін і = БВпоч і + Ввв і - Ввив і - Аі , (4.3)
де БВкін і - балансова вартість основних фондів на кінець і-го періоду, грн;
БВпоч і - балансова вартість основних фондів на початок і-го періоду, грн;
Ввв і - вартість введених в експлуатацію основних виробничих фондів в і-му періоді, грн;
Ввив і - вартість виведених з експлуатації основних виробничих фондів в і-му періоді, грн;
Аі - сума амортизаційних відрахувань в і-му періоді, грн,
і - розрахукковий період (квартал).
Аі = (БВпоч і + ?Ввв і * t / n - ?Ввив і * t / n ) * На /100 , (4.4)
де t - кількість місяців, що залишилась до кінця розрахункового періоду після введення в експлуатацію основних виробничих фондів,не враховуючи місяця введення;
t - кількість місяців, що залишилась до кінця розрахункового періоду після виведення з експлуатації основних виробничих фондів,не враховуючи місяця виведення;
n - кількість місяців в розрахунковому періоді.
На - норма амортизації для відповідної групи основних фондів, %.
Результати розрахунків можна подати у вигляді табл. 4.5 і табл. 4.6.
Таблиця 4.5.
Вартісна оцінка основних виробничих фондів, тис. грн
Показник План Звіт
На початок року На кінець року На початок року На кінець року
Вартість основних виробничих фондів:
- початкова 10644 10790,7 10644 10790,7
- залишкова 7512,18 9098,89 7612,18 9112,41
- зношення 3031,82 1691,81 3031,82 1678,29
Таблиця 4.6
Плановий розрахунок амортизаційних відрахувань, тис. грн.
Група основних фондів Балансова вартість на початок року Норма амор
тизації
% 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал За рік
Су
ма амор
тиза
ції Ба
лан
сова вар
тість Су
ма амор
тиза
ції Ба
лан
сова вар
тість Су
ма амор
тиза
ції Ба
лан
сова вар
тість Су
ма амор
тиза
ції Ба
лан
сова вар
тість Су
ма амортизації Ба
лан
сова вар
тість
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
група 3037,14 2 60,74 2976,4 59,53 2916,87 58,34 2858,53 57,17 28,01,36 235,78 2801,36
2
група 1017,38 10 101,74 915,64 86,71 756,13 82,38 775,25 77,53 697,72 348,36 697,72
3
група 2427,11 6 151,5 2569,11 154,15 2414,96 144,9 2270,06 128,56 1950,5 579,11 1950,5
4
група 1111,78 15 166,77 945,01 141,75 803,26 120,49 682,77 99,55 525,92 528,56 525,92
Разом 7593,41 1691,81 5975,5
Звітний розрахунок амортизаційних відрахувань, тис. грн.
Група основних фондів Балансова вартість на початок року Норма амор
тизації
% 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал За рік
Су
ма амор
тиза
ції Ба
лан
сова вар
тість Су
ма амор
тиза
ції Ба
лан
сова вар
тість Су
ма амор
тиза
ції Ба
лан
сова вар
тість Су
ма амор
тиза
ції Ба
лан
сова вар
тість Су
ма амортизації Ба
лан
сова вар
тість
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
група 3037,14 2 60,74 2976,4 59,53 2916,87 58,34 2858,53 57,14 2801,36 235,78 2801,36
2
група 1017,38 10 101,74 842,84 84,23 758,56 75,85 682,71 75,04 709,17 336,86 709,17
3
група 2427,11 6 145,63 2574,98 154,49 2420,49 145,23 2275,26 128,87 1955,39 574,22 1955,39
4
група 1111,78 15 166,77 945,01 141,75 803,26 120,49 682,77 102,42 523,05 531,43 523,05
Разом 7593,41 1678,29 5988,97
1.5.Складання кошторису витрат на виробництво продукції
Кошторис витрат на виробництво продукції визначає загальну величину витрат підприємства, пов'язаних з виробництвом продукції в розрахунку на рік.
Кошторис виробництва складають за економічними елементами, до яких належать (для спрощення приймаємо незмінність витрат майбутніх періодів та залишків незавершеного виробництва на початок і на кінець року):
1) матеріальні витрати;
2) витрати на оплату праці;
3) відрахування на соціальні заходи;
4) амортизація;
5) інші операційні витрати.
Елемент витрат "Матеріальні витрати" включає всі види витрат матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів в грошовому виразі (без ПДВ), які здійснює підприємство незалежно від їх прямого призначення.
Для розрахунку суми матеріальних витрат щодо кожного з видів сировини і матеріалів, які використовуються у виробництві виробів, необхідно використати дані табл. 3.11.-3.13, а у випадку їх визначення за звітом, додатково і табл. 3.14.
Спочатку необхідно розрахувати суму витрат сировини і матеріалів, а також палива та електроенергії, які використовуються безпосередньо на виготовлення виробів:
де qj - обсяги виробництва відповідного j- го виробу, який випускається підприємством (табл.3.1);
Wj , Xj , Yj, Zj - норми витрат відповідних видів сировини і матеріалів на виробництво j-го виробу (табл.3.2);
Пj, Ej - норми витрат палива і енергії на виробництво j-го виробу (табл.3.2);
Kj- норми витрат комплектуючих в грошовому виразі на виробництво j-го виробу (табл.3.2);
Pw, …, PE - ціна одиниці відповідного виду ресурсу (табл.3.11);
kw, kx, ky, kz - коефіцієнти, які враховують норми зворотних відходів по відповідних видах сировини і матеріалів (табл.3.13).
Для визначення загальної суми витрат матеріальних ресурсів, які потрібні для забезпечення діяльності підприємства, необхідно розрахувати їх сумарну величину з врахуванням інших потреб (потреб допоміжного і обслуговуючого виробництва, підсобного господарства та експлуатаційних потреб). Витрати матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів у допоміжному та обслуговуючому виробництві, підсобному господарстві, а також на експлуатаційні потреби прийняти на основі даних, наведених у табл. 3.12, а їх відходів - за даними табл.3.13.
У звітному періоді порівняно із планом відбуваються певні зміни. Для їх врахування у табл.3.14 наведено дані про зміни цін на матеріальні ресурси та про перегляд норм їх витрачання

 
 

Цікаве

Загрузка...