WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства - Курсова робота

Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства - Курсова робота

дні 120 130
3 Номінальний фонд робочого часу, днів (1-2) 245 236
Продовження табл.4.2
1 2 3 4
4 Невиходи на роботу, днів 42 43
з них:
відпустки 24 24
лікарняні 8 7
невиходи, що дозволяються законом 5 4
невиходи з дозволу адміністрації 5 4
цілодобовіпростої - 3
страйки - 1
5 Явочний робочий час , днів (3-4) 203(7872) 193(4632)
6 Середня тривалість робочої зміни, годин 8 8
7 Внутрішньозмінні втрати робочого часу та простої, годин 0,2 0,22
8 Ефективний фонд робочого часу на рік, год. [ 5 * (6 - 7)] 38001,6 36036,96
Прим.: середній процент виконання норм виробітку робітниками-відрядниками за планом прийняти на рівні k вик = 107,05
Таблиця 4.3
Розрахунок чисельності основних виробничих робітників
Ви
ди
про
дук
ції
Норма-
тивна
трудо-місткість виготов-лення
виробу,
люд-год Обсяг виробництва,
шт Трудомісткість виконання робіт,
люд-год
Про
цент вико
нання норм виро
бітку,% Бюджет робочого часу одного робітника,
год Чисельність
основних
виробничих
робітників,
люд.
план звіт план звіт план звіт план звіт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Б 0,36 751000 712800 270360 256608 107,05 38001,6 36036,96 6 6
И 2,56 423000 404800 1082880 1036288 107,05 38001,6 36036,96 26 26
Ю 128,0 5280 4870 675840 623360 107,05 38001,6 36036,96 16 16
Всьо
го 2029080 1916256 48 48
Для розрахунку загальної чисельності працівників підприємства (Чз) в плановому і звітному періодах необхідно додатково врахувати чисельність підсобних робітників, які обслуговують основних робітників, робітників допоміжного та обслуговуючого виробництва, управлінський та обслуговуючий персонал структурних одиниць та підрозділів підприємства (спеціалістів, службовців, керівників нижчої та середньої ланки), а також вищий керівний склад, спеціалістів та службовців адміністративно-управлінського персоналу підприємства. Дані про чисельність даних категорій працівників підприємства у відсотках до чисельності основних виробничих робітників (у курсовій роботі - робітників-відрядників) наведено у табл.3.3.
Визначення фактичної чисельності основних виробничих робітників на початок кожного місяця у звітному періоді (Ч ор ф) здійснюється з врахуванням даних про прийом та звільнення працівників, наведених у табл.3.4.
Середньоспискова чисельність основних виробничих робітників (Ч ор с) за звітний період обчислюється як сума середньомісячних чисельностей, поділена на кількість місяців.
Чс = (Ч1 / 2 + Ч2 + Ч3 + … + Ч12 + Ч11 / 2) / 12 (4.2)
де Ч1 та Ч11 - чисельність працівників на 1.01 поточного та наступного років; Ч2, Ч3, …, Ч12 - чисельність працівників відповідно на 1.02, 1.03, …, 1.12 поточного року.
Ч ор (1) = 48+1/2*(4,05-4,05)= 48;
Ч ор (2) = 48+(7,46-6,1)= 46,64;
Ч ор (3) = 46,64+(1,23-5,28)= 42,59;
Ч ор (4) = 42,59+(1,64-5,69)= 38,54;
Ч ор (5) = 38,54+(5,87-8,74)= 35,67;
Ч ор (6) = 35,67+(2,23-5,69)= 32,21;
Ч ор (7) = 32,21+(6,1-4,87)= 33,44;
Ч ор (8) = 33,44+(7,51-3,46)= 37,49;
Ч ор (9) = 37,49+(7,92-6,1)= 39,31;
Ч ор (10)= 39,31+(8,33-9,56)= 38,08;
Ч ор (11)= 38,08+(3,05-7,92)= 33,21;
Ч ор (12)= 33,21+1/2*(6,51-3,05)= 34,94.
Це як для планового так і для звітного, бо в них однакова чисельність
Ч ор (заг.) = 48+46,64+42,59+38,54+35,67+32,21+33,44+37,49+39,31+38,08+33,21+34,94= 460,12
Ч ор.заг.(сер.) = 460,12/12= 38,44
1.3. Фонд заробітної плати працівників підприємства
Розрахунок фонду заробітної плати включає:
" встановлення розцінки на виготовлення одного виробу шляхом множення трудомісткості його виготовлення (табл.3.2) на середню годинну тарифну ставку (табл.3.5) відповідно до середнього розряду робіт (табл.3.6), передбаченого для виробництва відповідного виробу (середню годинну тарифну ставку знаходять методом інтерполяції, виходячи з тарифних ставок двох сусідніх розрядів);
" розрахунок тарифної заробітної плати основних виробничих робітників, які працюють за відрядною системою оплати праці (табл.4.4);
" розрахунок планового фонду основної заробітної плати робітників-відрядників визначають з розрахунку 20% розміру преміальних доплат. Для забезпечення високого рівня мотивації праці на підприємстві застосовується система заохочення та стимулювання праці. При цьому премії виплачуються за результатами роботи відповідних підрозділів (табл. 4.4);
" розрахунок фонду основної заробітної плати робітників-відрядників у звітному періоді, виходячи з фактичного виконання планових завдань по кожному з виробів і встановлення величини премій у відсотках до тарифного фонду (табл. 4.4). Для врахування розміру преміальних доплат з фонду заробітної плати підприємства залежно від рівня виконання виробничої програми в курсовій роботі рекомендується усереднена шкала залежності між ними, наведена в табл.3.7;
Таблиця 4.4
Фонд заробітної плати основних виробничих робітників
Види про
дук
ції Обсяг виробництва,
тис. шт. Відрядна
розцінка, грн. Тарифний фонд зарплати відрядників,
Грн. Середній розмір
премій,
% Фонд зарплати основних виробничих робітників з врахуванням премій , грн.
план звіт план звіт план звіт план Звіт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Б 751 712,8 0,53 398,03 377,78 20% 10% 477,64 415,56
И 423 404,8 3,93 1662,39 1590,86 20% 15% 1994,87 1829,49
Ю 5,28 4,87 239,36 1263,82 1165,68 20% 10% 1516,58 1282,25
Всього 1179,28 1122,47 3324,24 3134,32 3989,09 3527,3
" фонд основної заробітної плати (ФОЗП) працівників підприємства, який визначають помноживши чисельність окремої категорії працівників на відповідний усереднений рівень заробітної плати даної категорії відносно основних виробничих робітників (табл.3.8) з додаванням отриманих добутків;
" річний (плановий і звітний) фонд заробітної плати (ФЗП) працівників підприємства з врахуванням додаткової заробітної плати в розмірі 9% основної.
ФОЗП :
План. 3989,09*(1+0,12*0,7+0,24*0,9+0,04*0,8+0,07*1,2+0,09*1,5) = 3989,09*1,55 = 6183,09
Звіт 3527,3*(1+0,11*0,7+0,26*0,9+0,05*0,8+0,08*1,2+0,09*1,5) = 3527,3*1,59 = 5608,4
ФЗП :
План. 1,09*6183,08 = 6739,56
Звіт 1,09*5608,4 = 6113,16
1.4. Вартісна оцінка основних виробничих фондів підприємства
Розрахунок вартості основних виробничих фондів підприємства включає визначення початкової, залишкової їх вартості на початок і на кінець року, балансової вартості, а також суми амортизаційних

 
 

Цікаве

Загрузка...