WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства - Курсова робота

Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни "Економіка підприємства
Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства
?
ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Виробнича програма та її виконання ………………………………….……….
1.2. Чисельність промислово виробничого персоналу ……………………………
1.3. Фонд оплати праці підприємства………………………………………..............
1.4. Вартісна оцінка основних виробничих фондів підприємства………………....
1.5. Кошторис витрат на виробництво продукції………………………...................
1.6. Калькулювання собівартості продукції………………………………………....
1.7. Нормування оборотних засобів підприємства…………………………………
1.8. Визначення цін на продукцію................................................................................
РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Беззбитковість виробництва………………………………………………...........
2.2. Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства…………..
2.3. Показники ефективності використання виробничих ресурсів………………….
РОЗДІЛ 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Показники ефективності інвестицій у проекти розвитку підприємства……….
3.2. Очікувані показники діяльності підприємства в наступному періоді………....
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………….....
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...………………………………………..
ДОДАТКИ........................................................................................................................
Додаток А. Графічна частина.........................................................................................
Додаток Б. Індивідуальні вихідні дані....................................
ВСТУП
Економіка підприємства - наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством своїх цілей за умов раціонального використання ним всіх видів ресурсів.
Предметом вивчення економіки підприємства є способи ефективного використання ним всіх видів ресурсів та елементів виробничого процесу.
Курсова робота "Економіка виробничо-господарської діяльності" необхідна для допомогти студентові в оволодінні навиками практичних знань з основних питань курсу, що стосуються діяльності підприємства за умов ринку.
У курсовій роботі студент повинен за індивідуальними даними про показники річної виробничої програми підприємства визначити показники її виконання. На основі даних про запропоновані варіанти інвестиційних проектів розвитку підприємства на наступний рік вибрати кращий з даних варіантів і розрахувати очікувані показники нової виробничої програми діяльності підприємства. Здійснити оптимізацію ціни на вироби, що випускаються підприємством, виходячи з критерію максимізації прибутку. За індивідуальним завданням розрахувати вплив змін техніко-економічних показників на результати діяльності підприємства.
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДАНИХ
ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ КОЕФІЦІЕНТАМИ
РОЗРАХУНОК ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОЕФІЦІЕНТІВ
Для вибору вихідних даних кожному студентові необхідно розрахувати індивідуальний коефіцієнт (К).
Індивідуальний сумарний коефіцієнт (К) визначають додаючи груповий, порядковий та іменний коефіцієнти.
Груповий коефіцієнт визначають, поділивши останню цифру номера групи на два.
ЕК-25 5/2= 2,5
Порядковий коефіцієнт відповідає номеру студента у списку групи.
2/10=0,2
Іменний коефіцієнт обчислюють поділивши суму номерів перших букв власного імені та прізвища за алфавітом на 10.
Биковська Юлія
Б Ю
2 30
(2+30)/10=3,2
Індивідуальний коефіцієнт дорівнює 2,5+0,2+3,2=5,9
ВИБІР ВИРОБІВ
Кожному студентові необхідно здійснити вибір виробів, які випускає підприємство. У курсовій роботі їх кількість обмежується трьома виробами. Вибір необхідно здійснити за такою схемою:
- назва першого виробу визначається на основі порядкового номера студента у списку групи (Н п ):
№1 = Н п + 8= 2+8=10 - виріб И
- назва другого виробу відповідає номеру першої букви прізвища студента;
Биковська - відповідно виріб Б
- назва третього виробу визначається на основі номера першої букви імені студента;
Юля - відповідно виріб Ю
Вироби - Б. И. Ю.
Знаки "± " при виборі варіантів вихідних даних інтерпретуються так:
" - " - для студентів груп, остання цифра номера яких є непарною ;
ЕК-25 є непарною, відповідно знак " - "
РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Розрахунок показників виробничої програми підприємства та її виконання
Процент виконання планових завдань з виробництва і реалізації продукції в натуральних показниках визначають для кожного виробу зокрема. Результати розрахунків можна подати у вигляді таблиці:
Таблиця 4.1
Виконання планових завдань з виробництва і реалізації
Види продукції Обсяг виробництва,
тис. шт. % виконання Обсяг реалізації,
тис. шт. % виконання
план звіт план звіт
1 2 3 4 5 6 7
Б 751 712,8 94,9 756,46 717,03 94,8
И 423 404,8 95,7 416,77 395,11 94,1
Ю 5,28 4,87 92,2 5,24 4,41 84,1
1.2. Розрахунок чисельності промислово-виробничого персоналу підприємства
До промислово-виробничого персоналу підприємства (за умовою курсової роботи) належать основні виробничі робітники, підсобні робітники в основному виробництві, робітники, зайняті в допоміжному та обслуговуючому виробництві, робітники, зайняті у підсобному виробництві, управлінський та обслуговуючий персонал виробничих підрозділів, адміністративно-управлінський персонал.
При розрахунку чисельності робітників за основу враховують необхідну нормативну трудомісткість виробничої програми, дані про бюджет (баланс) робочого часу одного робітника та очікуваний середній процент виконання норм виробітку робітниками:
" чисельність основних виробничих робітників визначають за формулою 4.1. для кожного виду продукції зокрема і на підприємстві в цілому. Результат розрахунків можна подати у вигляді табл. 4.3.
де Т сум - трудомісткість виконання робіт, люд-год., (табл. 3.2; табл.3.1);
td - бюджет робочого часу одного робітника, год., (табл. 4.2);
kвик - коефіцієнт виконання норм виробітку.
" бюджет робочого часу визначається на основі даних про кількість робочих днів у розрахунковому році, очікуваний рівень невиходів на роботу та втрат робочого часу (табл. 4.2).
Таблиця 4.2
Річний бюджет (баланс) робочого часу одного робітника та його виконання
№ п/ч Показники Значення показників
план звіт
1 2 3 4
1 Кількість календарних днів 365 366
2 Вихідні і святкові

 
 

Цікаве

Загрузка...