WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів підприємства (ВАТ «Промприлад”) - Курсова робота

Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів підприємства (ВАТ «Промприлад”) - Курсова робота

100% використання паспортної потужності обладнання.
Інтегральний коефіцієнт показує ефективність використання обладнання в часі і по потужності. На даному підприємстві він збільшується з 45,4% в 2003р. до 53,8% у 2004 р. і до 56,5% у 2005 р.
2.3.3. Аналіз технічного стану та руху основних фондів.
Таблиця 3.3.1- Вартість основних фондів (на початок року і введених)
Показник
2003 2004 2005
Вартість ОВФ на початок року тис.грн.
2663,1
2516,3
2346,9
Вартість введених ОФ тис.грн.
320,2
275
240
Вартість ОФ на кінець року тис.грн.
2516,3
2346,9
2302,9
Вартість виведених ОФ
тис.грн.
467
444,4
284
Таблиця 3.3.2
Роки Вартість ОВФ на початок року тис.грн. Вартість введених ОФ тис.грн. Вартість ОФ на кінець року тис.грн. Вартість виведениОФтис.грн. Коефіцієнт оновлення Коефіцієнт вибуття
2003 2663,1 320,2 2516,3 476,00 12,7 17,5
2004 2516,3 275 2517,3 444,40 11,7 17,7
2005 2346,9 240 2518,3 284,00 104 12,1
Таблиця 3.3.3 -Дані для розрахункукоефіцієнт зношення
Показник
2003
2004
2005
Вартість ОФ на початок року
2663,1
2516,3
2346,9
Вартість зносу
552
525,9
496,5
Таблиця 3.3.4
Роки Вартість ОВФ на початок року тис.грн. Вартість зносу Коефіцієнт зношення Коефіцієнт придатності
2003 2663,1 552 20,7 79,3
2004 2516,3 525,9 20,9 79,1
2005 2346,9 496,5 21,2 78,8
З розрахунків видно, що коефіцієнт оновлення протягом даних років постійно зменшується. З 2003 р. він становив 12,7 % і далі знижувався до 11,7 % у 2004 році і до 10,4 % у 2005 р. Тому можна сказати, що на даному підприємстві не проводиться оновлення обладнання, що в свою чергу призводить до фізичного зношення ОФ і зниження і'х загальної продуктивності.
Коефіцієнт вибуття, який характеризує Інтенсивність вибуття ОФ, у 2003 р. становив 17,5%, в 2004р. - 17,7% і в 2005 р. - 12,1%.
Коефіцієнт зношення в 2003 р. становив 20,7%, в 2004 р. - 20,9%, а в 2005 р. -21,2%, Даний коефіцієнт постійно збільшується, що негативно впливає на загальний стан обладнання підприємства.
Коефіцієнт придатності теж постійно зменшується з 79,3% у 2003 р. до 78,8% у 2005 р.
Отже, можна сказати, що на даному підприємстві давно вже не робилося оновлення ОФ, про що свідчить низький коефіцієнт оновлення, що в свою чергу призводить до скорочення виробництва, збільшення витрат на виробництво продукції, тобто не може йти ніяка мова про економію сировини, енергії і т. п.
2.4. Шляхи підвищення використання основних фондів
Економічна діяльність підприємств в Україні відбувається в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів, що обумовлює необхідність раціонального використання наявних у них основних засобів. Отже, перед підприємствами стають завдання домогтися підвищення використання наявних основних засобів і насамперед їх активної частини, в часі і за потужністю, тобто мова йде про підвищення рівня інтенсивного їх використання. Для вирішення цього завдання та отримання відчутних результатів у діяльності підприємства повинні бути розроблені конкретні засади, спрямовані на поліпшення використання основних засобів, практичне застосування яких дасть змогу використовувати наявні на підприємствах резерви підвищення їх ефективності.
Пріоритетне значення серед таких заходів повинно бути відведено своєчасній заміні і мобілізації морально застарілого устаткування, організації прискореного введення в експлуатацію придбаної нової техніки; удосконаленню організації матеріально-технічного забезпечення підприємств та технічного обслуговування сучасних систем машин; запровадження прогресивних форм організації виробництва і праці; застосування сучасних ефективних систем матеріального стимулювання робітників та іюкенерно-технічних працівників; залучення інвестиційних ресурсів вітчизняних і зарубіжних інвесторів для модернізації матеріально-технічної бази підприємств; широке застосування лізингових операцій.
Практична реалізація окреслених заходів на підприємствах позначиться на їх економічній діяльності і сприятиме підвищенню інтенсивності виробництва. Зокрема, складаються широкі можливості для прискорення переорієнтації підприємств на випуск нової продукції, яка користується підвищеним попитом у споживачів. Поряд з тим, поліпшення інтенсивного використання основних засобів підприємства є важливою передумовою збільшення обсягів випуску продукції, яка користується попитом на ринку без додаткових капітальних вкладень, що особливо важливо в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів.
Отже, інтенсифікація використання основних засобів підприємств дає змогу значно знизити витрати, пов'язані з моральним зносом машин і устаткування, сприяє прискоренню їх оновлення, що в кінцевому результаті позитивно позначається на фондоозброєності праці працюючих та зростанні її продуктивності. А в кінцевому підсумку зростає і фондовіддача на підприємствах._
Цей процес можна пояснити відповідними розрахунками. Наприклад, якщо в розрахунку фондовіддачі (Фв) обсяг виробництва продукції виразити через добуток чисельності працівників (Т) і продуктивності їхньої праці (П), а вартість основних фондів через добуток чисельності працівників (Т) і фондоозброєності їх праці за умови однозмінної роботи (Фоз), то матимемо таке відношення:
Фв = ТП / ТФоз = П / Фоз
.
Виходячи із змісту цього відношення видно, що фондовіддача наявних на підприємстві основних фондів прямопропорційно залежить від продуктивності праці працюючих і обернено пропорційно від її фондоозброєності. Отже, для зростання фондовіддачі на підприємствах необхідно розробляти і застосовувати заходи, які дадуть змогу забезпечувати випередження темпів зростання продуктивності праці порівняно з темпами зростання її фондоозброєності.
Серед напрямів підвищення ефективності використання основних засобів на підприємствах чільне місце повинно бути відведено заходам, спрямованим на поліпшення їх екстенсивного використання. Зокрема, важливе значення повинно надаватися насамперед таким, які спрямовані на підвищення змінності роботи устаткування. Підвищення змінності роботи устаткування є важливим фактором зростання обсягів виробництва продукції і підвищення ефективності використання основних засобів. У зв'язку з цим, на підприємствах необхідно домагатися оптимальної структури складових засобів праці, досягнення пропорцій між робочою силою і відповідними видами машин і устаткування, тобто повинна зростати питома вага прогресивного нового устаткування, удосконалюватись організація функціонування виробничої інфраструктури, що сприятиме поліпшенню технічного обслуговування основних підрозділів підприємства, перерозподілу працюючих в його межах, вивільненню робітників в допоміжних

 
 

Цікаве

Загрузка...