WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів підприємства (ВАТ «Промприлад”) - Курсова робота

Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів підприємства (ВАТ «Промприлад”) - Курсова робота

ОФ
тис.грн.
7.09.00
467
1.08,01
444,21
20.07.02
284
Вартість ОФ на кінець року
тис.грн.
31.12.00
25І6;3
31.12.01
2346,9
31,12.02
2302,9
Таблиця З.1 .2 Структура ОВФ.
Вартість ОФ
Роки
2003
2004
2005
Тис. грн
%
Тис. грн
%
Тис. грн.
%
Загальна вартість ОФ на кінець року
в тис. гр..
2516,3
100
2346,9
100
2302,9
100
1. Будівлі
654,2
26
591,4
25,2
571,1
24,8
2. Споруди
160
6
115
4,9
142,8
6,1
2. Передавальні пристрої
80,5
3,2
100,9
4,3
103,6
4,4
4. Транспортні засоби
203,8
8,1
1,69
7,7
145
5,6
5, Інструмент
50,3
2
42,2
1,8
39,1
1,7
6. Господарський інвентар
30,2
1,2
25,8
1,1
30
1,3
7.Вимірювальні пристрої
85,5
3,4
89,2
4
96,7
4,2
8. Вичислювальна техніка
50,3
2,3
70,4
3
73,7
3,2
9. Машини і обладнання
1210
47,8
1142,9
48
1100,8
48,7
Аналізуючи склад і структуру ОФ бачимо, що найбільшу питому вагу в структурі даного підприємства займають машини і обладнання, їх питома вага коливалась протягом трьох років в межах 47,8 - 48,7% без чітких тенденцій до збільшення чи зменшення на відміну від грошового виразу який змінився від 1210 тис.грн. в 2003 р., 1142,9 тис.грн. у 2004 р.; до 1100,8 у 2005 р. Це пояснюється зношенням машин і обладнання та скороченням виробництва через низький рівень замовлень на продукцію заводу.
Також значну частку структури ОФ займають будівлі, їх питома вага постійно зменшується (з 26% у 2003 р. і з 25,2% у 2004р. до 24,8% у 2005 р.). Це пояснюється відсутністю
коштів на ремонт старих будівель та нове будівництво. Також пов'язане з скороченням виробництва.
В питомій вазі споруд виявляться чітка тенденція до зменшення (6% у 2003 р., 4,9% у 2004р. 6,1% у 2005 р.), про що свідчить їх грошовий вираз який порівняно з 2003р. все таки скоротився з 160 тис.грн. до 142,8 тис.грн. у 2005 р.
Питома вага передавальних пристроїв зростає (з 3,2% у 1999 р. та 4,3% У 2003р. до 4.,4% у 2005 р.). Це пов'язане з частковим оновленням та переобладнанням даної частини ОФ.
Частка транспортних засобів в структурі ВАТ "Промприлад" також висока. Це обумовлюється існуванням власного автопарку. Проте вона постійно зменшується ( з 8,1% у 2003р. і з 1,1% у 2004 р. до 5,6% у 2005 р.). Це пов'язане з її зношенням та відсутністю коштів на оновлення даної групи.
Питома вага інструментів в структурі заводу невелика і постійно зменшується (з 2% у 2003 р. і 1,8% у 2004 р. до 1,1% у 2005 р.). Це також пов'язане з скороченням виробництва і їх зношенням.
Невелику питому вагу має виробничий і господарський інвентар (1,2% у 2003р., 1,1% у 2004р., .3% у 2005 р.), його динаміка не виявляє чіткої тенденції до збільшення чи до зменшення.
Вимірювальні пристрої та вимірювальна техніка має велике значення для даного виробництва (йдеться про виробництво лічильників та автоматичних систем управління), тому їх питома вага постійно зростає (з 3,4% у 2003 р., 4% у 2004 р., 4,2% у 2005 р. для вимірювальних
пристроїв і з 2,3% у 2003 р. 3% у 2004 р., 3,2% у 2005 р. для вимірювальної техніки),
Загалом обсяги виробництва на ВАТ "Промприлад" в даному періоді скорочуються до оптимальних меж які диктує ринковий попит, тому така структура дозволяє нормально розвиватись та забезпечувати нормальне відтворення виробництва..
2.3.2. Аналіз ефективності використання ОФ.
Показник
2003
2004
2005
Валовий дохід протягом розрахункового періоду
тис,грн. 6717
8283
8498,4
Середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства
тис,грн. 2472,9
2440,5
2341,2
Середньооблікова чисельність працівників,
чол. 1944
1444
1160
Використовуючи формули з розділу 2.2 проведемо характеристику технічного стану основних виробничих фондів.
Роки Валовий дохід протягом розрахункового періоду Середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства Середньооблікова чисельність працівників Фондовіддача Фондоємність Фондоозброє-
ність
2003 6717 2472,9 1944 2,72 0,37 1,272068
2004 8283 2440,5 1444 3,39 0,29 1,690097
2005 8498 2341,2 1160 3,63 0,28 2,018276
Таким чином на 1 грн.ОФ в 2003 р. припадало 2,72 тис. грн. виробленої продукції, в 2004 р. -3,39 тис грн, в 2005 р. - 3,63 тис. грн. Не важко прослідкувати позитивні тенденції до збільшення фондовіддачі.
Таким чином на 1 грн, виробленої продукції припадає в 2003 р. - 0,37 тис. грн.ОФ, в 2004 р. 0,29 тис грн.ОФ, в 2005 р. - 0,27 тис грн.ОФ, Бачимо зменшення частки вартості ОФ, що припадає на одиншцо продукції.
Отже у 2003р. вартість ОФ що припадає на одного працівника становяла 1,27грн, у 2004р. - 1,69 тис грн, у 2005р. - 2,02 тис грн.
Збільшення фондоозброєності пояснюється в даному випадку переважно тим, що темпи зменшення середньооблікова чисельність працівників (ССЧ) випереджають темпи середньорічної вартості ОФ, що пов'язано з скороченням чисельності працівників у звязку із згортанням масштабів виробництва..
Таб 3.2.3-Розрахунок часткових показників.
Показник
2003
2004
2005
Планово відпрацьований час
4811100
4762380
3694600
Фактично відпрацьований час
2501772
2857428
2290652
Планова потужність тис. грн.
7552
9239
9415
Фактична потужність тис.грн.
6592,9
8287,4
8586,5
Таблиця 3.2.4
Роки Планово відпрацьований час Фактично відпрацьований час Планова потужність тис. грн. Фактична потужність тис.грн. Коефіцієнт екстенсивного використання: Коефіцієнт Інтенсивного використання Коефіцієнт інтегрального використання
2003 4811100 2501772 7552 6592,90 52,00 87,3 45,4
2004 4762380 2857428 9239 8287,40 60,00 89,7 53,8
2005 3694600 2290652 9415 8586,50 62,00 91,2 56,5
Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання в 2003 р. становив 52% від планового часу роботи обладнання, у 2004 р. - 60%, у 2005 р. - 62% планового часу. Як бачимо даний коефіцієнт збільшується, а отже фактичний час роботи обладнання наближається до планового часу, в цьому і полягає екстенсивний шлях підвищення ефективності використання обладнання.
Коефіцієнт інтенсивного використання показує як ефективно використовується обладнання по потужності. Він визначає ступінь наближення фактичної потужності обладнання до планової.
В 2003 р. він становив 87,3%, в 2004 р. - 89,7%, в 2005 р. - 91,2%, а отже постійно збільшусться. Даний коефіцієнт повинен прямувати до

 
 

Цікаве

Загрузка...