WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів підприємства (ВАТ «Промприлад”) - Курсова робота

Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів підприємства (ВАТ «Промприлад”) - Курсова робота

розглядається, то .
Парабола другого ступеня , для якої характерний стабільний приріст абсолютної швидкості 2с.
Параметри параболи другого ступеня обчислюють, розв'язуючи систему нормальних рівнянь:
, при (1.6)
Використовуючи вище наведені формули проведемо розрахунки.
Таблиця 1.3.1 - Динаміка розвитку обсягу реалізованої продукції. Показник тис.грн.
Роки Назва показника Значення показника Абсолютний приріст Темпи росту Темпи приросту Середньо річний темп росту
Ланцюговий Базовий Ланцюговий Базовий Ланцюговий Базовий
2003 Обсяг реалізованої продукції 6717,0 - - - - - - 106,06%
2004 8283,0 1566,0 1566,0 123,3 123,3 23,3 23,3
2005 8498,4 215,4 1781,4 102,6 126,5 2,6 26,5
Отже за2004р. в порівнянні з 2003р. було вироблено продукції на 1566 тис.грн. більше, а в 2005 збільшення обсягів продукції становить 215,4 тис.грн. в порівнянні до 2004 р. Це збільшення являється досить відносним, адже на нього суттєво впливали інфляційні процеси, тому про реальне збільшення обсягів продукції говорити не можна.
Аналізуючи темпи росту можна сказати, що в 2004 р. було виготовлено продукції в 1,233 рази більше ніж в 2003 р., а в 2005 р. показник збільшився до 1,265 порівняно з 2003 р. і становив 1,026 порівняно з 2003 роком.
Отже, темпи росту обсягів виробництва продукції в 2004р. становлять 23,3%, за 2005 р. Темпи росту зменшилися і становлять лише 2,5%, це в даному випадку пояснюється зменшенням попиту продукцію заводу і відповідними зменшеннями обсягів замовлень.
Таблиця 1.3.2 - Динаміка розвитку собівартість продукції. Показник тис.грн.
Роки Назва показника Значення показника Абсолютний приріст Темпи росту Темпи приросту Середнйо річний темп росту
Ланцюговий Базовий Ланцюговий Базовий Ланцюговий Базовий
2003 Собівартість продукції 7071,0 - - - - - - 101,12%
2004 6680,0 -391,0 -391,0 94,5 94,5 -5,5 -5,5
2005 7392,0 712,0 321,0 110,7 104,5 10,7 4,5
Таким чином собівартість в 2004 р. порівняно з 2003 р. зменшилась на 391 тис.грн. За 2005 собівартість збільшилась на 712 тис.грн. порівняно з 2004р.і на 321 порівняно з 2003р.
Отже в 2004 р. собівартість зменшилась порівняно з 2003 р. На 5,5% в2005 р. порівняно з 2003 р. становив 104,5 а порівняно з 2004р. 110,7%.
Отже темп приросту собівартості продукції вказує на її зменшення на 5,5% в 2004 р. Порівняно з 2003р. і збільшення собівартості в 2005 р. порівняно з 2003р. на 10,7%.
Таблиця 1.3.3 - Динаміка розвитку середньоспискової чисельності Показник чол.
Роки Назва показника Значення показника Абсолютний приріст Темпи росту Темпи приросту Середнйо річний темп росту
Ланцюговий Базовий Ланцюговий Базовий Ланцюговий Базовий
2003 ССЧ 1944,0 - - - - - - 87,89%
2004 1444,0 -500,0 -500,0 74,3 74,3 -25,7 -25,7
2005 1160,0 -284,0 -784,0 80,3 59,7 -19,7 -40,3
Отже чисельність прцівників в 2004р. Зменшилась на 500 чоловікпорівняно з 2003р.,а в 2005р.284чол. порівняно з 2004р.
ССЧ постійно зменшується, становлячи в 2004 р. 74,3% від ССЧ 2003р., а в 2005 р. - 59,7% від ССЧ 2003р.
Отже, ССЧ зменшився за 2003р. на 25,7% і за 2004 р. - на 19,7%. Це стається за рахунок зменшення реального обсягу реалізованої продукції в наслідок зменшення обсягів замовлень і зменшення конкурентноздатності, а отже підприємство вимушене скорочувати фонд оплати праці і звільняти працівників.
Табл.1.3.4- Динаміка розвитку продуктивність праці . Показник грн/чол
Роки Назва показника Значення показника Абсолютний приріст Темпи росту Темпи приросту Середнйо річний темп росту
Ланцюговий Базовий Ланцюговий Базовий Ланцюговий Базовий
2003 Продуктивність праці 3455,0 - - - - - - 120,94%
2004 5785,0 2330,0 2330,0 167,4 167,4 67,4 67,4
2005 7392,0 1607,0 3937,0 127,8 214,0 27,8 114,0
Отже, продуктивність праці, що характеризується виробітком на одного працюючого в 2004 зросла на 2330 грн/чол порівняно з 2003 р, а в 2005 р. порівняно з 2004 р. - на 1607 грн/чол.
Виробіток в 2004 р. відносно 2003 р. зріс в 1,674 рази, в 2005 р. відносно 2004 р. в 1,278 рази відносно 2003р. - в 2,139 рази. Такий зріст продуктивності праці обумовлюється зростанням обсягу продукції на одного працюючого і зменшенням середньої спискової чисельності. Але цей показник можна вважати відносним так як грошовий вираз обсягів продукції не враховує інфляційні процеси
В 2004 р. відбувається збільшення продуктивності праці на 67,4% порівняно з 2003 р., а за 2004р. приріст продуктивності праці становив 27,8%.
Для розрахунку рентабельності візьмемо значення з таблиці 1.3.5.
Рентабельність це співвідношення балансового прибутку до суми середнйорічної вартості ОФ та нормованих ОЗ.
Таб.1.3.5.-Рентабельність. Показник тис.грн.
Роки Балансовий прибуток Середнйо річна вартість ОФ Нормовані ОЗ Рентабельність
2003 277 2472,9 320,5 9,9
2004 1245 2440,5 788 38,6
2005 2733 2314,2 1200 77,8
Використовуючи дані з таблиці 1.3.5 розрахуємо динаміку розвитку рентабельності.
Таб.1.3.6- Динаміка розвитку рентабельності.
Роки Назва показника Значення показника Абсолютний приріст Темпи росту Темпи приросту Середньо річний темп росту
Ланцюговий Базовий Ланцюговий Базовий Ланцюговий Базовий
2003 Рентабельність 9,9 - - - - - - 167,43%
2004 38,6 28,7 28,7 389,9 389,9 289,9 289,9
2005 77,8 39,2 67,9 201,6 785,9 101,6 685,9
Рентабельність в 2004 р. порівняно з 2003 р. зросла на 28,7%, а в 2005 р. порівняно з 2004 р.- на 39,2%
В 2004 р. рентабельність заводу була в 3,8 рази більшою порівняно з 2003 р., а в 2005 р. в 2 рази більшою порівняно з 2004 р. і в 7,85 рази більшою по відношенню до 2003 р.
Отже, в 2004р. рентабельність зросла на 290% по відношенню до 2003 р., а в 2005 р. приріст рентабельності склав 100%.
На зростання рентабельності впливає зростання балансового прибутку і зменшення вартості ОФ. Показники рентабельності в даному випадку дещо завищені так як балансовий прибуток зростає в основному за рахунок інфляції, тому реальний прибуток і рентабельність значно менші.
2.3 Аналіз використання основних виробничих фондів ВАТ "Промприлад".
2.З.1 Аналіз складу та структури основних фондів.
Аналіз складу і структури ОФ підприємства ВАТ "Промприлад" проводимо за даними таблиць 3.1.1-3.1.2
Таблиця З.1.1 - Вартість ОВФ.
Показник
Роки
2003
2004
2005
Вартість ОВФ на початок рокутис.трн.
1.01.00
2663,1
1.01.01
2516,3
1.01.02
2346,9
Вартість введених ОФ
Тис.грн.
5.06.00
320,2
1.05.01
275
2.04.02
240
Вартість виведених

 
 

Цікаве

Загрузка...