WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Тарифні ставки працівників - Реферат

Тарифні ставки працівників - Реферат

застосовуються коефіцієнти співвідношення місячних посадових окладів керівників та спеціалістів і мінімальної заробітної плати. З огляду на індивідуальні особливості працівника і фінансові можливості підприємства коефіцієнти мають мінімальні й максимальні межі за кожною посадою. При цьому необхідно дотримуватися правильного співвідношення в оплаті праці між кваліфікованими робітниками і спеціалістами. Так, оклади майстрів мають бути більшими від ставок робітників найвищої кваліфікації, зайнятих на відповідній ділянці майстра.
Мінімальні оклади щодо посади встановлюють тим працівникам, які починають діяльність в тій чи іншій сфері, виконують відносно вузьке коло завдань у межах регламентованого загального завдання під безпосереднім керівництвом старшого спеціаліста, або керівника, а також працівникам, які відповідають посаді, яку обіймають, однак їм необхідно поліпшити роботу. Максимальні оклади установлюються працівникам, які володіють необхідною для даної посади кваліфікацією, досвідом роботи, самостійністю у виконанні робіт у межах даної функції, ініціативних і з творчим ставленням до праці.
Наведемо приблизне співвідношеннямісячних посадових окладів керівників і мінімальної заробітної плати працівників машинобудівної промисловості України (табл. 8,4).
Посадові оклади службовцям установлює власник або уповноважений ним орган відповідно до посади і кваліфікації працівника. За результатами атестації власник або уповноважений ним орган має право змінювати посадові оклади службовцям у межах затверджених мінімальних і максимальних розмірів окладів на відповідній посаді.
Таблиця 1
Коефіцієнти співвідношень місячних посадових окладів керівників та спеціалістів і мінімальної заробітної плати для підприємств машинобудівної промисловості України

пор. Найменування посад Коефіцієнти до мінімального розміру заробітної плати
1 Генеральний директор, директор За контрактом
2 Головний інженер виробничого об'єднання 8,25-11,5
3 Заступники генерального директора виробничого об'єднання 5,95 - 10,8
4 Помічник генерального директора виробничого об'єднання 5,1 -8,4
5 Головний інженер підприємства 6,75 - 10,5
6 Заступники директора підприємства 5,1-9,9
7 Помічник директора підприємства 4,35 - 7,7
8 Головний спеціаліст, начальник виробництва 5,5 - 9,5
9 Начальники відділів спеціалізованих виробництв 3.5 - 8,75
10 Начальники лабораторій, бюро, зав. секторів 4,0 - 7,5
11 Начальник, головний інженер відділу капітального будівництва (технічного переозброєння) 5,0-7,5
12 Головний бухгалтер відділу капітального будівництва (технічного переозброєння) 5,26 - 7,0
13 Провідні спеціалісти (інженери): конструктор, технолог з організації і нормування праці, електронік, програміст, математик 5,0-7,0
14 Інші провідні спеціалісти (інженери) 4,5 - 6,25
15 Спеціалісти (інженери): конструктор, технолог, електронік, програміст, математик, художник, художник-конструктор (дизайнер): 1-ї категорії 2-ї категорії 3-ї категорії 4,5 - 6,5 4,0 - 6,0 3,76-5,5
16 Спеціалісти (інженери) з організації і нормування праці: 1-ї категорії 2-ї категорії 4,5 - 6,5 4,0 - 6,0
17 Інші спеціалісти (інженери): 1-ї категорії 2-ї категорії 4,26-6,0
3,76-5,5
18 Спеціалісти (інженери) всіх спеціальностей без категорій 3,26-4,75
19 Начальник цеху 5,5 - 8,0
20 Начальник дільниці (зміни, випробувальної станції) 5,0 - 6,75
21 Механік, енергетик цеху 4,5 - 6,75
22 Техніки всіх спеціальностей 1-ї категорії 2-ї категорії без категорії 3,26-4,25 3,0 - 4,0
2,76 - 3,5
23 Старший диспетчер 4,26-6,0
24 Старші: майстер, контрольний майстер дільниці 4,0 - 6,25
25 Майстер, контрольний майстер дільниці 3,0 - 6,0
Примітка. Посадові оклади головним бухгалтерам установлюються на рівні посадових окладів заступників керівника.
ЛІТЕРАТУРА
1. Абрамов В. М., Данюк В. М, Гриненко А. М., Колот А. М., Чернов В. L Нормування праці. - К., 1995.
2. Абрамов В. М., Данюк В. М.,., Колот А. М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. - Одеса, 1995.
3. Акимова Н. В. Производительность труда в промышленности.-К., 1991.
4. Бандур С. И. Резервы трудоснабжения: территориально-трудовой аспект. - К.: Наукова думка, 1990.
5. Богатыренко 3. С. Выявление и оценка резервов роста производительности труда на промышленных предприятиях (объединениях). - М.: Экономика, 1990.
6. Бондарь И. К. Производительность труда. - К.: Наукова думка, 1991.
7. Василъченко В. С. Ринок праці та зайнятість. - К., 1996.
8. Волгин Н. А., Плаксин В. И. Доходы и занятость: мотиваци-онный аспект. - М.: Луч, 1994.
9. Гангслі Теренс. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. - К.: Основа, 1995.
10. Данюк В. М. Управление трудом в условиях рыночной экономики - К.: Знание, 1991.
11. Долишний М. И. Трудовые ресурсы производственных систем. - К.: Наукова думка, 1990.
12. Жуков Л. И., Горшков В. В. Справочное пособие по труду и заработной плате. М.: Финансы и статистика, 1990.
13. Жуков Л. И., Погосян Г. Р. Экономика труда. - М.: Экономика, 1991.
14. Завиновская Г. Т. Организация заработной платы в промышленности. - К.: Вища школа, 1985.
15. Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка. - К.: МАУП, 1995.
16. Казановский А. В., Колот А. М. Соціальне партнерство на ринку праці. - Краматорськ: Нац. Центр продуктивності, 1995.
17. Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. - К., 1997. 18. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. - К.: КНЕУ, 1998.
18. Лукьянченко Н. Д. Управление трудом в промышленных предприятиях. - Донецк, 1996.
19. Никифорова А. А. Рынок труда: занятость и безработица. - М.: Международные отношения, 1991.

 
 

Цікаве

Загрузка...