WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення)підприємств і організацій(тема) - Реферат

Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення)підприємств і організацій(тема) - Реферат

систему видів забезпечення зобовязань і при всіх зовнішніх збіжностях його не можна ототожнювати з поручительством ( гарантією). Поручительство (гарантія) - це додаткове до основного ( аксесорне) зобовязання. Без головного зобовязання поручительство ( гарантія) не може існувати . Страхування завжди самостійний договір. Він може супроводжувати інші громадянсько-правові договори , але призначення його - не в забезпеченні солідарності відповідальності наряду з позичальником , а лише у забезпеченні виплати страхового відшкодування при настанні страхових випадків. Тому договір страхування відповідальності позичальника - це засіб мінімізації кредитних ризиків , а не засіб забезпечення зобовязання по кредитному договору.
Основною проблемою , що виникає при страхуванні відповідальності позичальника є недосконалість законодавства. Так , страхова компанія у більшості випадків може відмовити у виплаті страхових сум ( страхового відшкодування ) на підставі п.1 ст. 25 Закону України " Про страхування " . В цій статті сказано : підставою для відмови страховика провести страхову виплату є навмисні дії страхувальника або особи на користь якої укладено угоду страхування , що спрямовані на настання страхового випадку.
Це можна розумі так , що страхувальник (позичальник) діючи в умовах невизначеності на ринку і свідомо ризикуючи грошима отриманими за рахунок позику , здійснює свідомі дії , які спрямовані на настання страхового випадку. Виходом з подібної ситуації , коли страховик відмовляється провести виплату відшкодування по вишеназваних причинах , може бути лише звертання до суду або арбітражу . Ці інстанції можуть примусити страховика провести виплату шляхом визнання дій страхувальника такими , що спрямовані на виконання громадянського обов'язку або захисту майна , життя , здоров'я ,честі , гідності та ділової репутації . Однак цей шлях в даний часє явно непривабливим через великі строки судових процесів, велику їх вартість та недосконалий механізм виконання судових рішень.
Через вищеназвані факти страхування відповідальності позичальника на Україні здійснюється як правило страховими компаніями , що повя'зані з банком , який надає кредит через права власності . Це так звані кептивні страхові компанії.
Фактично розвиток кептивних страхових компаній це на мій погляд основна переспектива розвитку страхування відповідальності позичальника і кредитних ризиків взагалі. Зближення банківького і страхового бізнесу надасть можливість спростити процедуру заключення як страхової так і кредитної угоди , а також процес виплати страхового відшкодування . Також поєднавши зусилля працівників кредитних віділів банків та андерайтерів страхових компаній можна буде значно ефективніше обраховувати , аналізувати кредитні ризики та вирішувати питання про їх прийнятність як для банку так і для страхової компанії. Треба ззначити , що страхування відповідальності позичальника є одним з найдійовіших засобів забезпечення неперевності процесу супільного вираобництва через мінімізацію кредитного ризику. Фактично ця форма страхування захищає обидві сторони кредитного процесу . Виплачуючи страхове відшкодування позичальнику (страхувальнику) страхова компанія тим самим врятовує його від банкруцтва і надає змогу сплатити борг банку. Але не треба зосереджуватись на страхуванні як на єдиному шляху мінімізації кредитного ризику , як показала світова практика найліпший метод захисту від кредитного ризику це комплексний . Його складовими є :
1. іпотека
2. ноторіальна забезпеченість договорів страхування та кредитування
3. страхування кредиту
4. страхування предмету застави
5. перестрахування договорів страхування у професійних перестрахувальників.
Висновки
Масові банкруцтва та факти неплатоспроможності суб'єктів кредитування та угоди страхування кредитних ризиків на сьогоднішній день в більшості випадків пов'язані з недооцінкою моментів кредитного ризику , з нецивілізованим підходом банків на початку розвитку ринкових відносин до своєї кредитної політики , а страховиків до політики прийняття на себе кредитних ризиків.
При розгляді заявки про страхування кредитного ризику необхідно враховувати найдрібніші деталі стосовно потенційного клієнта , інакше страхова компанія може зазнати величезні втрати . Аналітичним віділам страхових компаній необхідно постійно враховувати , аналізувати зарубіжний та всезростаючий вітчизняний досвід
Розглянувши проблему визначення та аналізу кредитного ризику в страхових компаніях я прийшов до висновку , що вона фактично складається з трьох частин :
1. Зібрати якомога більшу кількість достатньо повної інформації про потенційного страхувальника , яка б надала можливість охарактеризувати його самого та його діяльність з більшої кількості боків
2. Первинна обробка зібраної інформації, розрахунок первинних показників та ін.
3. Третя, і основна , на мою думку проблема, це - знаходження висококваліфікованих спеціалістів з енциклопедичними знаннями в усіх галузях економіки , які здатні постійно вирішувати нетрадиційні задачі нетрадиційними методами .
Виділення третьої проблеми як основної основане на специфіці кредитного ризику, яка полягає в тому, що на нього прямо чи опосередковано впливає велика кількість економічних факторів та ризиків, цей вплив настільки неоднорідний, що поєднати його в один кількісний показник практично неможливо. Це здатна зробити лише людина з вищеназваними якостями на логічному, а інколи і на інтуїтивному рівні.
Дефіцит саме таких спеціалістів в більшості випадків був причиною необгрунтованих договорів страхування відповідальності позичальника та невірного визначеня обсягу відповідальності , який на себе могли брати страхові компанії , що в кінцевому випадку приводило до значних втрат або банкруцтв страховиків
Список використаної літератури
Биньков В. Позбавитися від ризику неможливо застрахуватися реально
Україна .Бізнес 1996 № 20
Бірюков В. Банківський страховийзахист від різноманітних злочинів
Україна Бізнес 1997 № 9
Галицький І. Статистична оцінка банкруцтва в класичніймоделі ризику
Фінансові послуги 1997 № 3
Едвардс Б.
Керівництво з кредитного менеджменту
М, Інфра-М 1996
Епіфанов А. Проблеми кредитування та оцінки кредитоспроможності клієнтів банку
Банківська справа
1997 № 5
Коломейко В. Пямятка для спеціаліста , що видає та страхує кредити
Україна Бізнес 1997 № 15
Клапків М. Актуарій : професія і посада
Україна Бізнес 1997 № 7
Клапків М. Актуарій : професія і посада
Україна Бізнес 1997 № 8
Легков Г.А. Інтелектуальна експертна система управління кредитними ризиками
БТ
1997 № 1
Меджибовська Н. Визначення кредитного ризику на основі експертних оцінок
Банківська справа 1996 № 1
Мац А. Професія - актуарій
Бізнес інформ 1997 № 9
Свистунов С.Я. Пакети технічного аналізу кредитного ризику Банківські технології 1997 №1
Середюк А. Страхування як засіб мінімізації кредитних ризиків
ПГП. 1997 № 9

 
 

Цікаве

Загрузка...