WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оплата праці в бригадах - Реферат

Оплата праці в бригадах - Реферат


Реферат на тему:
Оплата праці в бригадах
За базовий КТУ беруть одиницю. Фактичний КТУ установлюється робітнику однаковим, більшим або меншим базового залежно від індивідуального внеску в загальні результати відповідно до критеріїв цієї оцінки і кількісних її значень, які відбивають досягнення й упущення робітників за кожним критерієм.
Залежно від виробничих умов кількісна оцінка одних і тих самих факторів діяльності може бути різною. В одних бригадах основним показником є збільшення обсягу виробництва за тієї самої чисельності бригади. При цьому особливого значення набувають такі фактори, як індивідуальна продуктивність праці, освоєння суміжних професій. Якщо в бригаді основним показником її діяльності є підвищення якості продукції (робіт), то зміна КТУ головно залежить від цього показника.
Найдоцільнішою є практика тих підприємств, які установлюють діапазони кількісних значень кожного критерію для того, щоб бригада могла вибирати ті з них, котрі найбільшою мірою відповідали б умовам і завданням її роботи. Досвід багатьох підприємств підтверджує ефективність застосування таких критеріїв оцінки праці:
а) підвищують величину КТУ:
o збільшення індивідуального середньодосягнутого виробітку, прийнятого в розрахунку завдання бригади - 0,1-0,4;
o подання допомоги членам бригади в запобіганні дефектів, браку, неполадок - 0,03-0,05 (за кожний випадок);
o висока якість виконання операцій і робіт, яка забезпечує підвищення якості бригадної продукції і розмір бригадної премії - 0,05-0,15;
o суміщення професій та виконуваних функцій - 0,1-0,2;
o виявлення ініціативи щодо удосконалення трудових операцій і робочого місця, механізації праці, в результаті яких підвищилася продуктивність праці і скоротилися строки виконання завдання - 0,2-0,4,
б) знижують величину КТУ:
o зниження середнього рівня виконання норм виробітку порівняно з базисним періодом - 0,11-0,4;
o погіршення якісних показників порівняно з базисним періодом - 0,05-0,2;
o запізнення на роботу або передчасне її залишення - 0,1-0,15 (за кожний випадок);
o невиконання розпоряджень бригадира та інші порушення, які негативно впливають на результати колективної праці і виконання виробничих завдань - 0,05-0,1 (за кожний випадок);
o допущення браку з вини робітника - 0,2-0,25;
o недостатня кваліфікація і відсутність професійних навичок, низька інтенсивність праці, яка виражається у відставанні від загального темпу бригади - 0,25-0,3;
o порушення правил техніки безпеки, пожежної безпеки - 0,05-0,1;
o несвоєчасне усунення дефектів, виявлених у процесі роботи, відмова від виконання робіт за суміжними професіями (за наявності прав на виконання цих робіт) - 0,1-0,15;
o порушення правил експлуатації і незадовільний догляд за устаткуванням, незабезпечення чистоти і порядку на робочому місці та ін. - 0,05-0,1 (за кожний випадок).
Основним показником, який характеризує трудову участь робітників у колективній праці, є індивідуальний виробіток, розрахований на основі міжгалузевих, галузевих та інших прогресивних нормативів.
Визначаючи кількісну оцінку КТУ, важливо правильно оцінити особистий внесок кожного члена бригади. Для цього на підприємствах необхідно установлювати КТУ щоденно, визначаючи результати роботи минулої зміни, або на основі обліку бригадиром щоденних показників праці кожного в спеціально розробленому для цього документі.
Коефіцієнт трудової участі можна використовувати не тільки як критерій особистого трудового внеску, а й для обґрунтування підвищення або зниження розряду робітника. Умовою цього має бути формування КТУ з урахуванням усіх чинників, які впливають на досягнення бригадою кінцевого результату. Змінюючи розряд, необхідно брати до уваги передусім чинники, які відбивають кваліфікаційний рівень.
Послідовність розрахунку заробітку члена бригади за допомогою КТУ має бути такою:
o визначення тарифного заробітку кожного члена бригади - множенням погодинної (денної) тарифної ставки кожного робітника на відпрацьовану ним кількість годин (днів);
o розрахунок відрядного приробітку бригади - із загального заробітку віднімається сума тарифної заробітної плати;
o визначення суми заробітку бригади, яка підлягає розподілу за допомогою КТУ (тільки відрядний приробіток тощо).
Таблиця 1
Приклад розрахунку заробітку робітника бригади за допомогою КТУ
Професія Розряд робітника Годинна тарифна ставка, коп Відпрацьований час, год. Тарифна заробітна плата, гри. КТУ Розрахункова тарифна заробітна плата з урахуванням КТУ, грн. Відрядний приробіток плюс премія, грн. Місячна заробітна плата, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Токар VI 86,3 168 144,98 1,5 217,47 143,31 288,29
Токар VI 86,3 150 129,45 0,9 116,51 76,77 206,22
Токар V 75,4 168 126,67 1,2 152,51 100,16 226,83
Токар V 75,4 168 126,67 0,5 63,34 41,73 168,40
Токар IV 67,0 160 107,20 1,0 107,20 70,64 177,84
Токар IV 67,0 130 87,10 0,8 69,68 45,92 133,02
Токар III 60,6 150 90,90 1,0 90,90 59,90 150,80
Фрезерувальник IV 67,0 142 95,14 1,3 123,68 81,50 176,64
Стругальник III 60,6 168 101,81 0,6 61,09 40,25 142,06
Стругальник II 54,8 160 87,68 1,2 105,20 69,32 157,00
Разом 1097,60 1107,07 729,50 1827,10
Методика розподілу заробітку за допомогою КТУ може бути різною.
Перший метод. У бригадах, в яких розряди робітників і відпрацьований ними час неоднакові, розподіл необхідно здійснювати з урахуванням тарифної заробітної плати кожного робітника. Сума, яка підлягає розподілу, ділиться на суму добутків тарифного заробітку кожного члена бригади на присвоєний коефіцієнт і множиться на добуток присвоєного коефіцієнта і тарифного заробітку кожного робітника.
Приклад. Необхідно розрахувати заробіток члена бригади, застосовуючи КТУ для розподілу відрядного приробітку і премії (табл. 9.1). Загальна сума заробітної плати бригади - 1827,10 грн. за місяць, в тому числі заробітна плата за тарифом - 1097,60 грн., відрядний приробіток і премія - 729,5 грн. Звідси:
o тарифна заробітна плата кожного члена бригади визначається множенням погодинної тарифної ставки кожного робітника на кількість відпрацьованих ним годин за розрахунковий місяць;
o розрахункова тарифна зарплата з урахуванням КТУ визначається множенням тарифної заробітної плати кожного робітника на величину встановленого йому КТУ. Підсумувавши зарплату усіх робітників з урахуванням КТУ, одержимо (гр. 7) - 1107,07 грн.;
o відрядний приробіток і премія, які припадають на одиницю суми розрахункових величин, становлять 729,50 : 1107,07 = 0,659;
o відрядний приробіток і премія, які нараховуються кожному робітникові, - гр. 8 = 0,659 х гр. 7;
o заробітна плата кожного робітника з нарахованим йому відрядним приробітком і премією за звітний місяць - гр. 9 = гр. 5 + гр. 8.
Другий метод. У бригадах, укомплектованих робітниками одного розряду, котрі, однак,фактично відпрацювали різний час, сума, яка підлягає розподілу, ділиться на суму КТУ-годин усієї бригади. Одержана величина множиться на кількість КТУ-годин кожного робітника.
ЛІТЕРАТУРА
1. Абрамов В. М., Данюк В. М, Гриненко А. М., Колот А. М., Чернов В. L Нормування праці. - К., 1995.
2. Абрамов В. М., Данюк В. М.,., Колот А. М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. - Одеса, 1995.
3. Акимова Н. В. Производительность труда в промышленности.-К., 1991.
4. Бандур С. И. Резервы трудоснабжения: территориально-трудовой аспект. - К.: Наукова думка, 1990.
5. Богатыренко 3. С. Выявление и оценка резервов роста производительности труда на промышленных предприятиях (объединениях). - М.: Экономика, 1990.
6. Бондарь И. К. Производительность труда. - К.: Наукова думка, 1991.
7. Василъченко В. С. Ринок праці та зайнятість. - К., 1996.
8. Волгин Н. А., Плаксин В. И. Доходы и занятость: мотиваци-онный аспект. - М.: Луч, 1994.
9. Гангслі Теренс. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. - К.: Основа, 1995.
10. Данюк В. М. Управление трудом в условиях рыночной экономики - К.: Знание, 1991.
11. Долишний М. И. Трудовые ресурсы производственных систем. - К.: Наукова думка, 1990.
12. Жуков Л. И., Горшков В. В. Справочное пособие по труду и заработной плате. М.: Финансы и статистика, 1990.
13. Жуков Л. И., Погосян Г. Р. Экономика труда. - М.: Экономика, 1991.
14. Завиновская Г. Т. Организация заработной платы в промышленности. - К.: Вища школа, 1985.
15. Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка. - К.: МАУП, 1995.
16. Казановский А. В., Колот А. М. Соціальне партнерство на ринку праці. - Краматорськ: Нац. Центр продуктивності, 1995.
17. Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. - К., 1997. 18. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. - К.: КНЕУ, 1998.
18. Лукьянченко Н. Д. Управление трудом в промышленных предприятиях. - Донецк, 1996.
19. Никифорова А. А. Рынок труда: занятость и безработица. - М.: Международные отношения, 1991.

 
 

Цікаве

Загрузка...